Souhrn

Dokončeno

Co jste se naučili v tomto modulu:

  • Zvolte vhodný cílový výpočetní objekt.
  • Vytvořte a použijte výpočetní instanci.
  • Vytvoření a použití výpočetního clusteru