Shrnutí

Dokončeno

Screenshot that shows the UWP, WPF, and Windows Forms logo.

V tomto modulu jste zjistili, jak vytvořit aplikaci pomocí UPW, WPF a model Windows Forms.

Pak jste se dozvěděli o nástroji Template Studio a použili jste ho k vytvoření základní struktury aplikace.

Pokud si myslíte, že jste připravení, může být čas přejít na vytvoření složitější aplikace. Nejprve si ale prověrka znalostí otestujte, co jste se naučili:

Prověrka znalostí

1.

Jakou platformu byste měli použít k psaní aplikací pro Windows?

2.

Jaký je rozdíl mezi zápisem aplikace pro UPW a zápisem aplikace WPF?

3.

Co je šablona Studio užitečné?