AZ-400: Implementace zabezpečení a ověření základů kódu pro dodržování předpisů

Pokročilý
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Security Engineer
Security Operations Analyst
Service Adoption Specialist
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure Artifacts
Azure Boards
Azure Cloud Services
Azure DevOps
Azure Pipelines
Azure Repos
Azure Test Plans
GitHub

Tento studijní program zkoumá strategii infrastruktury a konfigurace a příslušnou sadu nástrojů pro kanál verze a infrastrukturu aplikací. Vysvětluje dodržování předpisů a implementaci zabezpečení v infrastruktuře vaší aplikace.

Požadavky

Nic

Moduly v tomto studijním programu

Tento modul představuje koncepty DevSecOps, útoky prostřednictvím injektáže SQL, modelování hrozeb a zabezpečení pro kontinuální integraci.

Tento modul zkoumá opensourcový software a podnikové obavy týkající se softwarových komponent. Vysvětluje také běžné opensourcové licence, důsledky licencí a hodnocení.

Tento modul vysvětluje analýzu složení, jak kontrolovat a ověřovat základy kódu pro dodržování předpisů, integraci s nástroji zabezpečení a integraci se službou Azure Pipelines.

Tento modul představuje statické analyzátory SonarCloud a CodeQL na GitHubu.

Tento modul zkoumá OWASP a dynamické analyzátory pro penetrační testování, výsledky a chyby.

Tento modul popisuje monitorování zabezpečení a zásady správného řízení v programu Microsoft Defender for Cloud a scénáře použití, zásady Azure, Microsoft Defender for Identity a postupy zabezpečení související s nástroji.