FIELD_KIND

Platí pro:yesnokód Visual Studio Visual Studio pro Mac noVisual Studio

Určuje typ pole obsaženého v objektu IDebugField .

Syntax

public enum enum_FIELD_KIND {
  FIELD_KIND_NONE    = 0x00000000,

  // Type of field
  FIELD_KIND_TYPE    = 0x00000001,
  FIELD_KIND_SYMBOL   = 0x00000002,

  // Storage type of the field
  FIELD_TYPE_PRIMITIVE = 0x00000010,
  FIELD_TYPE_STRUCT   = 0x00000020,
  FIELD_TYPE_CLASS   = 0x00000040,
  FIELD_TYPE_INTERFACE = 0x00000080,
  FIELD_TYPE_UNION   = 0x00000100,
  FIELD_TYPE_ARRAY   = 0x00000200,
  FIELD_TYPE_METHOD   = 0x00000400,
  FIELD_TYPE_BLOCK   = 0x00000800,
  FIELD_TYPE_POINTER  = 0x00001000,
  FIELD_TYPE_ENUM    = 0x00002000,
  FIELD_TYPE_LABEL   = 0x00004000,
  FIELD_TYPE_TYPEDEF  = 0x00008000,
  FIELD_TYPE_BITFIELD  = 0x00010000,
  FIELD_TYPE_NAMESPACE = 0x00020000,
  FIELD_TYPE_MODULE   = 0x00040000,
  FIELD_TYPE_DYNAMIC  = 0x00080000,
  FIELD_TYPE_PROP    = 0x00100000,
  FIELD_TYPE_INNERCLASS = 0x00200000,
  FIELD_TYPE_REFERENCE = 0x00400000,
  FIELD_TYPE_EXTENDED  = 0x00800000,

  // Specific information about symbols
  FIELD_SYM_MEMBER     = 0x01000000,
  FIELD_SYM_LOCAL    = 0x02000000,
  FIELD_SYM_PARAM    = 0x04000000,
  FIELD_SYM_THIS    = 0x08000000,
  FIELD_SYM_GLOBAL   = 0x10000000,
  FIELD_SYM_PROP_GETTER = 0x20000000,
  FIELD_SYM_PROP_SETTER = 0x40000000,
  FIELD_SYM_EXTENDED  = 0x80000000,

  FIELD_KIND_MASK    = 0x0000000f,
  FIELD_TYPE_MASK    = 0x00fffff0,
  FIELD_SYM_MASK    = 0xff000000,

  FIELD_KIND_ALL    = 0xffffffff
};

Pole

FIELD_KIND_TYPE
Označuje, že pole je pouze typ.

FIELD_KIND_SYMBOL
Označuje, že pole je symbol s typem, názvem a dalšími informacemi.

FIELD_TYPE_PRIMITIVE
Označuje, že pole je primitivní datový typ.

FIELD_TYPE_STRUCT
Označuje, že pole je struktura.

FIELD_TYPE_CLASS
Označuje, že pole je třída.

FIELD_TYPE_INTERFACE
Označuje, že pole je rozhraní.

FIELD_TYPE_UNION
Označuje, že pole je sjednocení.

FIELD_TYPE_ARRAY
Označuje, že pole je pole.

FIELD_TYPE_METHOD
Označuje, že pole je metoda.

FIELD_TYPE_BLOCK
Označuje, že pole je blok.

FIELD_TYPE_POINTER
Označuje, že pole je ukazatel.

FIELD_TYPE_ENUM
Označuje, že pole je výčtový datový typ.

FIELD_TYPE_LABEL
Označuje, že pole je popisek.

FIELD_TYPE_TYPEDEF
Označuje, že pole je typedef.

FIELD_TYPE_BITFIELD
Označuje, že pole je bitové pole.

FIELD_TYPE_NAMESPACE
Označuje, že pole je obor názvů.

FIELD_TYPE_MODULE
Označuje, že pole je modul.

FIELD_TYPE_DYNAMIC
Označuje, že pole je dynamické.

FIELD_TYPE_PROP
Označuje, že pole je vlastnost.

FIELD_TYPE_INNERCLASS
Označuje, že pole je vnitřní třída.

FIELD_TYPE_REFERENCE
Označuje, že pole je odkaz.

FIELD_TYPE_EXTENDED
Vyhrazeno pro budoucí použití.

FIELD_SYM_MEMBER
Označuje, že pole je členem.

FIELD_SYM_LOCAL
Označuje, že pole je místní.

FIELD_SYM_PARAMETER
Označuje, že pole je parametr.

FIELD_SYM_THIS
Označuje, že pole je ukazatel "this".

FIELD_SYM_GLOBAL
Označuje, že pole je globální.

FIELD_SYM_PROP_GETTER
Označuje, že pole načte vlastnosti.

FIELD_SYM_PROP_SETTER
Označuje, že pole nastavuje vlastnosti.

FIELD_SYM_EXTENDED
Vyhrazeno pro budoucí použití.

FIELD_KIND_MASK
Označuje masku pro typy polí.

FIELD_TYPE_MASK
Označuje masku pro typy polí.

FIELD_SYM_MASK
Označuje masku pro informace o symbolech.

Poznámky

Vráceno z volání GetKind metoda.

V závislosti na typu pole lze QueryInterface volat na rozhraní IDebugField pro konkrétnější formu rozhraní. Pokud například GetKind vrátí FIELD_TYPE_METHOD, můžete volat QueryInterface na IDebugFieldZískat IDebugMethodField rozhraní.

Požadavky

Hlavička: sh.h

Obor názvů: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop

Sestavení: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Viz také