IDebugField::GetContainer

Platí pro:yesnokód Visual Studio Visual Studio pro Mac noVisual Studio

Tato metoda získá kontejner pole.

Syntax

int GetContainer(
   out IDebugContainerField ppContainerField
);

Parametry

ppContainerField
[ven] Vrátí kontejner reprezentovaný rozhraním IDebugContainerField .

Návratová hodnota

Pokud je úspěšná, vrátí hodnotu S_OK, jinak vrátí kód chyby.

Poznámky

Pokud toto pole nemá kontejner, vrátí ppContainerField se hodnota null.

Viz také