IDebugField::GetKind

Platí pro:yesnokód Visual Studio Visual Studio pro Mac noVisual Studio

Tato metoda získá typ pole.

Syntax

int GetKind(
   out enum_FIELD_KIND pdwKind
);

Parametry

pdwKind
[ven] Vrátí typ pole jako kombinaci konstant FIELD_KIND .

Návratová hodnota

Pokud je úspěšná, vrátí hodnotu S_OK, jinak vrátí kód chyby.

Viz také