Připojení k projektům v Team Exploreru

Team Explorer připojí Visual Studio 2019 a starší k úložištím správy verzí Team Foundation (TFVC) a k projektům hostovaným v Azure DevOps Services nebo místním Azure DevOps Serveru (dříve označovaným jako Team Foundation Server nebo TFS). Můžete spravovat zdrojový kód, pracovní položky a buildy.

Důležité

Ve verzi sady Visual Studio 2019 verze 16.8 je prostředí správy verzí Gitu ve výchozím nastavení zapnuté. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak se porovnává s Team Explorerem, podívejte se na porovnání Gitu a Team Exploreru vedle sebe.

Pokud ale dáváte přednost používání Team Exploreru v sadě Visual Studio 2019, přejděte do části Nástroje>Možnosti>prostředí>Ve verzi Preview a zaškrtněte políčko Nové uživatelské prostředí Gitu. (Tato možnost není dostupná v sadě Visual Studio 2022 a novější.)

Způsob připojení k projektu pomocí Team Exploreru závisí na verzi sady Visual Studio 2019, kterou používáte.

V sadě Visual Studio 2019 verze 16.8 a novější

 1. Otevřete Visual Studio 2019.

 2. V úvodním okně vyberte Klonovat úložiště.

  Screenshot of the Clone a Repository dialog in Visual Studio 2019 version 16.8 and later, for Azure DevOps

 3. V části Procházet úložiště vyberte Azure DevOps.

  Screenshot of the 'Browse a repository' section of the The 'Connect to a Project' dialog box in Visual Studio 2019 version 16.8 and and later

 4. Pokud se zobrazí přihlašovací okno, přihlaste se ke svému účtu.

 5. V dialogovém okně Připojení do projektu zvolte úložiště, ke kterému se chcete připojit, a pak vyberte Klonovat.

  Screenshot of the 'Connect to a Project' dialog box that's generated from Visual Studio 2019 version 16.8 and later

  Tip

  Pokud se nezobrazuje předem vyplněný seznam úložišť pro připojení, vyberte Přidat Azure DevOps Server a zadejte adresu URL serveru. (Případně se může zobrazit výzva "Nenašly se žádné servery", která obsahuje odkazy na přidání existujícího Serveru Azure DevOps nebo vytvoření účtu Azure DevOps.)

  Potom visual Studio otevře Průzkumník řešení, který zobrazuje složky a soubory.

 6. Vyberte kartu Team Explorer a zobrazte akce Azure DevOps.

  Screenshot of the 'Team Explorer' dialog box that's generated from Visual Studio 2019 version 16.8 and later

V sadě Visual Studio 2019 verze 16.7 a starší

 1. Otevřete Visual Studio 2019.

 2. V úvodním okně vyberte Klonovat nebo rezervovat kód.

  Screenshot of the 'Create a new project' window in Visual Studio 2019 version 16.7 and earlier

 3. V části Procházet úložiště vyberte Azure DevOps.

  Screenshot of the 'Clone or check out code' window with the 'Browse a repository' section that lists Azure DevOps in Visual Studio 2019 version 16.7 and earlier

  Pokud se zobrazí přihlašovací okno, přihlaste se ke svému účtu.

 4. V dialogovém okně Připojení do projektu zvolte úložiště, ke kterému se chcete připojit, a pak vyberte Klonovat.

  Screenshot of the 'Connect to a Project' dialog box that's generated from Visual Studio 2019 version 16.7 and earlier

  Poznámka:

  To, co vidíte v seznamu, závisí na úložištích Azure DevOps, ke kterým máte přístup.

  Visual Studio otevře Team Explorer a po dokončení klonu se zobrazí oznámení.

  Screenshot of the Team Explorer window in Visual Studio 2019 version 16.7 and earlier, after clone is complete

 5. Pokud chcete zobrazit složky a soubory, vyberte odkaz Zobrazit zobrazení složky.

  Screenshot of the Solutions section of the Team Explorer window in Visual Studio 2019 version 16.7 and earlier, after clone is complete

  Visual Studio se otevře Průzkumník řešení.

 6. Výběrem odkazu Řešení a složky vyhledejte soubor řešení (konkrétně soubor .sln), který chcete otevřít.

  Screenshot of the 'Solutions and Folders' notification from Team Explorer in Visual Studio 2019 version 16.7 and earlier

  Pokud v úložišti nemáte soubor řešení, zobrazí se zpráva Nenašla se žádná řešení. Můžete ale poklikáním na libovolný soubor z nabídky složek ho otevřít v editoru editoru visual studio code.

Prozkoumejte následující zdroje informací a pokračujte ve studiu: