Dokumentace k sadě Visual Studio pro Mac

Důležité Visual Studio pro Mac je naplánované na vyřazení ze 31. srpna 2024 v souladu s moderními zásadami životního cyklu Společnosti Microsoft. I když můžete dál pracovat se sadou Visual Studio pro Mac, existuje několik dalších možností pro vývojáře na Macu, jako je verze Preview nového rozšíření C# Dev Kit pro VS Code.

Jazyky

V sadě Visual Studio pro Mac můžete psát kód v jazyce C#, F#, Razor, HTML5, CSS, Javascript a Typescript, XAML a XML.

Úlohy

Vývoj

Intellisense, refaktoring a zvýraznění syntaxe pro váš oblíbený jazyk

Sestavení

Konfigurace kompilátoru a sestavení aplikace

Ladění

Spuštění aplikace v ladicím programu za účelem prozkoumání problémů

Správa verzí

Sdílení kódu pomocí technologií pro správu verzí, jako jsou Git a Subversion