Visual Studio IconZpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.4


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Známé problémyPoznámka:

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, navštivte prosím web sady Visual Studio .


Časový rámec podpory

Tato verze už není podporována. Další informace o podpoře sady Visual Studio najdete v zásadách podpory pro Visual Studio 2017.

Přečtěte si nejnovější verzi poznámky k verzi nebo navštivte web sady Visual Studio a stáhněte si nejnovější podporovanou verzi sady Visual Studio 2017.

Vydané verze sady Visual Studio 2017 15.4


Krátký přehled zajímavých nových funkcí ve verzi 15.4

 • Nový banner pro spuštění v instalaci a instalačním programu vás informuje, když je instalace úspěšná. Přidali jsme novou zprávu upozornění na konci vaší instalace, která obsahuje odkazy na další nápovědu z komunity vývojářů.
 • Vylepšili jsme XAML. Teď můžete upravovat nebo odebírat prostředky XAML a přidávat ControlTemplates.
 • Sada funkcí pro vývoj pro Univerzální platformu Windows se teď dodává se sadou SDK Windows 10 Fall Creators Update.
 • Do Windows Fall Creators Update jsme přidali podporu .NET Standard 2.0.
 • Projekt Windows Application Packaging vám poskytne nové šablony projektu, které vám pomůžou zabalit každý váš projekt Windows do kontejneru .appx.
 • .NET Core 2.0 je standardní součástí sad funkcí Web Development a .NET Core.
 • Rozšířili jsme Live Unit Testing o podporu rozhraní MSTest verze 1 a vylepšili jsme zjistitelnost této funkce.
 • Svoje aplikace můžete nasadit, testovat a ladit přímo na zařízeních s iOSem a s Androidem pomocí Xamarinu Live.
 • Přidali jsme podporu pro CMake 3.9 a flexibilnější struktury projektů CMake.
 • Vaše projekty CMake teď můžou být určené pro Linux. Použijte svůj stávající základ kódu CMake jako řešení a nemusíte ho převádět na projekt sady Visual Studio.
 • Vylepšili jsme podporu Unity ve Visual Studio Tools a v rámci nového modulu runtime jsme přidali funkci pro nastavení ukazatele instrukce.
 • Android SDK se teď instaluje do privátního umístění.
 • Nástroje R teď obsahují podporu pro vzdálenou komunikaci Linux a formátu RMarkdown včetně možností úprav v reálném čase, párování složených závorek a dokončování kódu.

Hlavní chyby opravené ve verzi 15.4

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:

Podívejte se na všechny problémy nahlášené zákazníky, které byly opraveny v sadě Visual Studio 2017 verze 15.4.

The Developer Community Portal


Podrobnosti o novinkách ve verzi 15.4

Release Notes IconVisual Studio 2017 verze 15.4.0

Vydáno 9. října 2017

Nové funkce ve verzi 15.4

Vylepšení sady Visual Studio

Instalace a instalační program
 • Do instalačního programu jsme přidali banner pro spuštění, který signalizuje, že se sada Visual Studio úspěšně nainstalovala (obrázek 1).
Successful installation with new launch banner
(Obrázek 1) Úspěšná instalace s novým bannerem pro spuštění
 • Instalační program teď pro stahování používá automatické zjišťování proxy serveru.
 • Pokud dojde k chybě v nekritické součásti (která přímo neohrožuje integrované vývojové prostředí (IDE) sady Visual Studio), instalační program teď zobrazí upozornění místo chyby. Díky této změně je jasnější, že Visual Studio je v pořádku, přestože jsou nějaké potíže, které je potřeba řešit a opravit.
 • Při vytváření offline rozložení se používají kratší cesty, které umožňují správcům hostovat offline instalace hlouběji v hierarchiích síťových složek.
 • Když v nějakém balíčku instalace dojde k chybě nebo máte problémy při stahování, zobrazíme na konci vaší instalace zprávu (Obrázek 2). V ní najdete odkazy na komunitu vývojářů, kde můžete získat další nápovědu, abyste mohli vyřešit problémy, které můžou počítači bránit v nainstalování všech součástí sady Visual Studio.
Error dialog with potential solutions
(Obrázek 2) Dialogové okno s chybou s možnými řešeními
 • Vyřešili jsme problém, kdy instalační program po aktualizaci sady Visual Studio nesprávně nastavoval datum a čas instalace v panelu Přidat nebo odebrat programy.
Editor
 • Vyřešili jsme problém se čtečkou obrazovky, kdy čtečka obrazovky JAWS od Freedom Scientific nemohla používat IntelliSense v editoru sady Visual Studio.
 • Do základního produktu Visual Studio jsme přidali oblíbenou navigační funkci nástrojů Productivity Power Tools Přejít k definici pomocí Ctrl+kliknutí.
  • U podporovaných jazyků (aktuálně C#, VB a Python, v budoucích vydaných verzích přibudou další jazyky), je možné v editoru sady Visual Studio při podržení stisknuté klávesy Ctrl kliknout na symbol a přejít tak k jeho definici.
  • Pokud dáváte přednost staršímu způsobu výběru slova přes Ctrl+kliknutí, můžete si použití kláves u této funkce nastavit v nabídce Nástroje>Možnosti>Textový editor>Obecné>Povolit, aby kliknutí myší provedlo přechod na definici, kde můžete vybrat jiné modifikační klávesy nebo případně funkci i vypnout.
Rozšiřitelnost

Opravili jsme chybu, kdy nainstalovaná rozšíření v sadě Visual Studio nezobrazovala oznámení o aktualizaci a také se automaticky neaktualizovala.

Zjednodušené načtení řešení

Vyřešili jsme chybu, která způsobovala chyby sestavení, když se řešení otevřelo s povoleným zjednodušeným načtením řešení.

Živé testování částí

 • Live Unit Testing poskytuje podporu třem oblíbeným architekturám pro testování částí: xUnit, NUnit a MSTest verze 1 a MSTest verze 2.
 • Pokud jste Live Unit Testing nepovolili, integrované vývojové prostředí sady Visual Studio zobrazí při otevření řešení s existujícími testy částí zlatý pruh. Zlatý pruh obsahuje další informace o dané funkci, způsobu, jak ji povolit, a požadované předpoklady.
 • Centrum stavu úloh zobrazuje oznámení o zpracování na pozadí, abyste se snadno mohli věnovat důležitým problémům a současně používat Live Unit Testing.
 • Změnili jsme název u názvů gest při kliknutím pravým tlačítkem myši pro zahrnutí a vyloučení z Live Test Set – Include/Exclude (Sada Live Test – zahrnout/vyloučit) na Live Unit Testing Include/Exclude (Live Unit Testing – zahrnout/vyloučit). Také jsme odebrali nabídku Reset clean (Resetovat vyčištěné položky) z řádku nabídek a přesunuli ji do Tools/Options/Delete persisted data (Nástroje/Možnosti/Odstranit trvalá data).
 • Provedli jsme několik oprav, aby váš systém snadněji zjistil, že se projekt nenačetl, a aby se tak mohl vyhnout chybovému ukončení v Live Unit Testing. Přidali jsme vylepšení výkonu sestavení, která předchází opakovanému hodnocení projektů MSBuild, když systém zjistí, že se v souboru projektu nic nezměnilo.

Nástroje pro vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows

Vydaná verze sady Visual Studio 2017 verze 15.4 vám přináší mnoho aktualizací nástrojů pro vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows. Čtěte dále, ať víte, co je nového!

Podpora pro Windows Fall Creators Update

Vydaná verze sady Visual Studio 2017 verze 15.4 přináší prvotřídní podporu pro vývojáře, kteří se zaměřují na Windows Fall Creators Update SDK. Když sadu funkcí pro vývoj pro Univerzální platformu Windows instalujete spolu se sadou Visual Studio 2017 verze 15.4, získáte automaticky i Windows 10 Fall Creators Update SDK.

Je aktualizovaný návrhář XAML pro projekty pro UPW určené pro Windows Fall Creators Update SDK

Provedli jsme významné aktualizace návrháře XAML pro projekty UPW určené pro Windows Fall Creators Update SDK, u kterých měla přednost vylepšení výkonu a spolehlivosti a také možnost vykreslovat artefakty návrhu Fluent. Další podrobnosti najdete v blogovém příspěvku aktualizace návrháře XMAL k sadě Visual Studio.

Poznámka: Prostředí Návrháře XAML zůstane stejné, pokud nevytváříte aplikaci pro UPW určenou pro Windows Fall Creators Update.

Vylepšení funkce Upravit a pokračovat v XAML

Teď můžete upravovat nebo odebírat prostředky XAML pomocí funkce XAML Upravit a pokračovat. Kromě toho můžete také přidávat ControlTemplates. Abyste mohli tyto nové funkce plně využít, je třeba, abyste vyvíjeli pro Windows Fall Creators Update SDK a spouštěli aplikaci ve Windows s nejnovější aktualizací Fall Creators Update.

Podpora .NET Standard 2.0

Windows Fall Creators Update přináší podporu rozhraní .NET Standard 2.0 pro vývoj pro UPW. Aby bylo možné plně využívat nová rozhraní API s rozhraním .NET Standard 2.0, je nutné nastavit minimální cílovou verzi vaší aplikace pro Windows Fall Creators Update SDK. Pak budete mít možnost odkazovat přímo z vaší aplikace UPW na balíčky NuGet, knihovny tříd a rozhraní API pro .NET Standard 2.0.

Poznámka: Některé knihovny, které podporují .NET Standard 2.0, nemusí fungovat správně nebo mohou vyžadovat další nastavení, aby je bylo možné používat s aplikacemi UWP. Konkrétně se jedná o aplikace pro Univerzální platformu Windows zkompilované v rozhraní .NET Native, u nichž jsou známa omezení reflexe. Pokud na to při testování narazíte, doporučujeme obrátit se na vlastníka knihovny a požádat ho o alternativní řešení nebo opravu. Jedním z příkladů je balíček NuGet Entity Framework Core 2.0, u něhož je aktuálně známo několik problémů s Univerzální platformou Windows, které budou opraveny v nadcházející vydané verzi opravy (další informace najdete v dokumentaci k implementacím rozhraní .NET, které EF Core podporuje).

Projekt Windows Application Packaging

Vydaná verze Visual Studio 2017 verze 15.4 přináší nové projektové šablony, které vám pomůžou zabalit každý projekt Windows do kontejneru .appx, který umožňuje moderní distribuci nebo odesílání do Windows Storu.

Pokud chcete začít pracovat s projektem Windows Application Packaging, přejděte na Soubor>Nový>Projekt a vyberte novou šablonu Projekt Windows Application Packaging v části Visual C#>v uzlu Windows Universal (Obrázek 3).

Windows Application Packaging Project
(Obrázek 3) Projekt Windows Application Packaging

V novém projektu můžete přidat odkaz na existující projekty Windows, jako je například WPF, WinForms nebo MFC. Stačí v Průzkumníkovi řešení kliknout pravým tlačítkem myši na uzel Aplikace a vybrat Přidat odkaz. Budete pak mít mnoho existujících nástrojů pro UPW, na které jste zvyklí, jako je balení, úpravy manifestů a přidružení Storu.

Webové vývojové nástroje (Web Development Tools)

 • .NET Core 2.0 k dispozici během instalace a je standardní součástí pro sady funkcí Web Development a .NET Core.
 • Podporuje se teď generování uživatelského rozhraní pro stránky Razor.
 • Můžete publikovat do registrů kontejnerů, včetně Azure Container Registry a Docker Hubu.
 • Nástroje Azure Functions jsou součástí sady funkcí Azure.
 • Při publikování webové úlohy Azure ji můžete publikovat jako spouštěnou webovou úlohu pomocí výrazů cron.

Visual Studio Tools for Xamarin

Xamarin Live umožňuje vývojářům nepřetržitě nasazovat, testovat a ladit své aplikace přímo na zařízeních s iOSem a s Androidem (Obrázek 4). Po stažení Xamarin Live Playeru – k dispozici v App Storu nebo na Google Play – můžete spárovat svoje zařízení se sadou Visual Studio a zcela změnit způsob vytváření mobilních aplikací. Tato funkce je teď zahrnutá v sadě Visual Studio a jde povolit v nabídce Nástroje>Možnosti>Xamarin>Jiné>Povolit Xamarin Live Player.

Xamarin Live Player
(Obrázek 4) Animace dvojice v Xamarin Live Playeru, nasazení a režimů živých úprav

Přejděte na zprávu k vydání Visual Studio Tools for Xamarin, kde najdete úplný seznam změn v sadě Visual Studio 2017 verze 15.4.

Visual Studio Tools for Unity

Visual Studio 2017 verze 15.4 přináší tato vylepšení CMake:

 • Verzi CMake, která je součástí nástrojů Visual Studio Tools for CMake, jsme upgradovali na verzi 3.9.
 • Podporují se teď složky, které obsahují více samostatných souborů CMakeLists.

Další informace najdete v tématu věnovanému novinkám v CMake ve verzi 15.4.

Vylepšení C++ pro Linux

Vaše projekty CMake teď můžou být určené pro Linux. Díky tomu můžete pracovat na svém stávajícím základu kódu, který používá CMake jako řešení pro sestavení, a nemusíte ho přitom převádět na projekt VS. Pokud je váš základ kódu určený pro více platforem, můžete ze sady Visual Studio vybrat určení pro Windows i Linux. Další informace najdete v příspěvku na blogu Visual C++ pro vývoj pro Linux přes CMake.

Vylepšení Visual Studio Tools for Unity

 • Vylepšili jsme podporu pro možnost Experimental .NET 4.6 v Unity 2017.1.
 • Přidali jsme podporu pro funkci nastavení ukazatele instrukce v rámci nového modulu runtime.
 • Poskytujeme podporu pro uživateli definovaná sestavení (assembly.json) v Unity 2017.2.
 • Provedli jsme obecná vylepšení ve vyhodnocování výrazů při ladění.

Visual Studio Tools for Apache Cordova

Android SDK se teď instaluje do privátního umístění pod %programdata%. To umožní uživatelům spravovat svoje sdílené instalace sady SDK jinde, aniž by to mělo nějaký dopad na scénáře VS-TACO.

Nástroje R pro Visual Studio

Podpora pro RMarkdown:
 • Úprava souborů RMarkdown v reálném čase
 • Podpora formátování kódu R v rámci bloků kódu
 • Inteligentní odsazování v blocích kódu R
 • Párování složených závorek a dokončování kódu
Možnost vzdáleného připojení:
 • V předchozí verzi jsme přidali podporu pro Windows Remote R.
 • Teď je k dispozici také možnost připojení Linuxu.
Obecná vylepšení:
 • Zabarvení Roxygenu a Intellisense
 • R linting (podobné jako LintR)
 • Vícenásobný výběr historie diagramů R
 • Vylepšené inteligentní odsazení ve víceřádkových výrazech včetně kanálu dplyr
 • Uživatelské rozhraní s podporou přístupnosti včetně prohlížečů a mřížky

Release Notes IconVisual Studio 2017 verze 15.4.1

Vydáno 19. října 2017

Hlavní chyby opravené ve verzi 15.4.1

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:


Release Notes IconVisual Studio 2017 verze 15.4.2

Vydáno 31. října 2017

Hlavní chyby opravené ve verzi 15.4.2

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:


Release Notes IconVisual Studio 2017 verze 15.4.3

Vydáno 8. listopadu 2017

Hlavní chyby opravené ve verzi 15.4.3

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:

 • Byla přidána podpora pro Xcode 9.1 a iOS 11.1.
 • Obnovené nabídky pro projekty v jazyce Python pro jiné jazyky než angličtina

Release Notes IconVisual Studio 2017 verze 15.4.4

Vydáno 14. listopadu 2017

Souhrn aktualizací ve verzi 15.4.4

Informační zpravodaje zabezpečení ASP.NET Core a .NET Core

Společnost Microsoft vydala informační zpravodaje zabezpečení pro .NET Core a ASP.NET Core. Podrobnosti lze najít v příslušných oznámeních v úložištích pro .NET Core a ASP.NET Core. Přečtěte si následující informace:

 • CVE-2017-8585 Poškozený certifikát může způsobit odepření služeb: V .NET Core 1.0, 1.1 a 2.0 existuje ohrožení zabezpečení a poškozený certifikát nebo jiná formátovaná data ASN.1 mohou vést k odepření služeb prostřednictvím nekonečné smyčky v systému Linux a macOS. Správcům systémů doporučujeme aktualizovat moduly runtime .NET Core na verze 1.0.8, 1.1.5 a 2.0.1. Vývojářům doporučujeme aktualizovat sady SDK .NET Core na verzi 2.0.3 nebo 1.1.5.

 • CVE-2017-8700 Obejití sdílení prostředků mezi zdroji (CORS) může způsobit zpřístupnění informací: V ASP.NET Core 1.0 a 1.1 existuje ohrožení zabezpečení, které umožňuje obejít sdílení prostředků mezi zdroji, což může způsobit zpřístupnění informací.

 • CVE-2017-11879 Otevřené přesměrování může způsobit zvýšení oprávnění: V ASP.NET Core 2.0 existuje ohrožení zabezpečení, kvůli kterému může otevřené přesměrování způsobit zvýšení oprávnění.

 • CVE-2017-11770 Ohrožení zabezpečení v podobě odepření služby: V ASP.NET Core 1.0, 1.1 a 2.0 existuje ohrožení zabezpečení – když je aplikace hostovaná prostřednictvím Windows Http.Sys, poškozený požadavek může vést k odepření služby.

Nové projekty vytvořené pomocí ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.1 a ASP.NET Core 2.0 nyní používají verze balíčku, které zahrnují výše uvedené aktualizace zabezpečení. Pro existující projekty mohou uživatelé aktualizovat balíčky na novější verze pomocí dialogového okna Spravovat balíčky NuGet.

Hlavní chyby opravené ve verzi 15.4.4

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:


Release Notes IconVisual Studio 2017 verze 15.4.5

Vydáno 27. listopadu 2017

Hlavní chyby opravené ve verzi 15.4.5

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:


Známé problémy

Vašim připomínkám a názorům nasloucháme a plně se jim věnujeme. Navštivte web komunity vývojářů, kde můžete hledat nejnovější problémy, zaznamenat nové a podpořit svým hlasem stávající problémy. Podívejte se na všechny dosud známé problémy a možná alternativní řešení v sadě Visual Studio 2017 verze 15.4.

Visual Studio 2017 Known Issues


Názory a návrhy

Rádi uslyšíme váš názor! O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu instalačního programu nebo v samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Ikona Report a Problem Icon se nachází v pravém horním rohu. Na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio můžete posílat návrhy k produktu a sledovat svoje nahlášené problémy. Můžete tu pokládat otázky, hledat odpovědi a navrhovat nové funkce. Naše podpora na živém chatu vám navíc poskytne bezplatnou pomoc s instalací.


Blogy

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.

Developer Tools Blogs


Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017

Další informace týkající se minulých verzí sady Visual Studio 2017 najdete na stránce Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017.


Na začátek stránky