Proč se moje sestavení Androidu pro vydání nemůže připojit k internetu?

Příčina

Nejběžnější příčinou tohoto problému je, že oprávnění k internetu je automaticky součástí sestavení ladění, ale je nutné ho nastavit ručně pro sestavení vydané verze. Důvodem je to, že se oprávnění k internetu používá k povolení připojení ladicího programu k procesu, jak je popsáno v části LaděníSymbols zde.

Oprava

Pokud chcete tento problém vyřešit, můžete v manifestu Androidu vyžadovat oprávnění k internetu. Můžete to provést buď prostřednictvím editoru manifestu, nebo zdrojového kódu manifestu:

  • Oprava v editoru: V projektu s Androidem přejděte na Vlastnosti –> AndroidManifest.xml –> Požadovaná oprávnění a zkontrolujte internet.

  • Oprava ve zdrojovém kódu: Otevřete AndroidManifest ve zdrojovém editoru a přidejte značku oprávnění do <Manifest> značek:

    <Manifest>
    ...
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    </Manifest>