Dostupná sestavení

Xamarin.iOS, Xamarin.Android a Xamarin.Mac jsou dodávány s více než desítkou sestavení. Stejně jako Silverlight je rozšířená podmnožina desktopových sestavení .NET, platformy Xamarin jsou také rozšířenou podmnožinou několika sestavení Silverlight a desktopových .NET.

Platformy Xamarin nejsou kompatibilní s existujícími sestaveními kompilovanými pro jiný profil. Zdrojový kód je nutné znovu zkompilovat tak, aby generovala sestavení, která cílí na správný profil (stejně jako potřebujete rekompilovat zdrojový kód pro cílení na Silverlight a .NET 3.5 samostatně).

Aplikace Xamarin.Mac lze zkompilovat ve třech režimech: jeden, který používá kurátorovaný mobilní profil Xamarinu, rozhraní Xamarin.Mac .NET 4.5 Framework, které umožňuje cílit na existující úplná desktopová sestavení a nepodporovaný, který používá rozhraní .NET API nalezené v systémové instalaci Mono. Další informace najdete v naší dokumentaci k cílovým architekturám .

Knihovny .NET Standard

Kromě vazeb pro iOS, Android a Mac můžou projekty Xamarin využívat knihovny .NET Standard.

Přenosné knihovny tříd

Projekty Xamarinu můžou také využívat přenosné knihovny tříd .NET, i když tato technologie je ve prospěch .NET Standard zastaralá.

Podporovaná sestavení

Jedná se o sestavení dostupná v rozhraní Reference Manager > Assemblyes > Framework (Visual Studio 2017) a upravit balíčky odkazů > (Visual Studio pro Mac) a jejich kompatibilitu s platformami Xamarin.

Sestavení Kompatibilita rozhraní API Xamarin iOS Xamarin Android Xamarin Mac
FSharp.Core.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
l18N.dll Zahrnuje CJK, MidEast, Jiné, Vzácné, Západní Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Microsoft.CSharp.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Mono.CSharp.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Mono.Data.Sqlite.dll ADO.NET poskytovatele pro SQLite; viz omezení. Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Mono.Data.Tds.dll Podpora protokolu TDS; používá se pro podporu System.Data.SqlClient v rámci System.Data. Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Mono.Dynamic.Interpreter.dll Xamarin.iOS Supported
Mono.Security.dll Kryptografická rozhraní API Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
monotouch.dll Toto sestavení obsahuje vazbu jazyka C# k rozhraní CocoaTouch API. Tato možnost je dostupná jenom v rámci klasických projektů iOS. Xamarin.iOS Supported
MonoTouch.Dialog-1.dll Xamarin.iOS Supported
MonoTouch.NUnitLite.dll Xamarin.iOS Supported
mscorlib.dll Silverlight Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
OpenTK-1.0.dll Rozhraní API pro objektově orientované na OpenGL/OpenAL rozšířená tak, aby poskytovala podporu iPhone zařízení. Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.dll Silverlight a typy z následujících oborů názvů:
System.collections.specialized
Systému. ComponentModel
System.componentmodel.design
System.diagnostics
System.IO
System.io.compression
System.IO.Compression.FileSystem
System.Net
System.net.cache
System.net.mail
System.Net.Mime
System.net.networkinformation
System.Net.Security
System.net.sockets
System.runtime.interopservices
System.runtime.versioning
System.security.accesscontrol
System.Security.Authentication
System.security.cryptography
System.security.permissions
System.threading
System.timers
Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Systému. ComponentModel.Composition.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Systému. ComponentModel.DataAnnotations.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.Core.dll Silverlight Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.Data.dll .NET 3.5 , s některými funkcemi odebrány. Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.data.services.Client.dll Úplný klient oData. Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.io.compression Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.io.compression. Souborový systém Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.Json.dll Silverlight Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.Net.Http.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Systému.Numerics.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.Runtime.Serialization.dll Silverlight Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Systému.ServiceModel.dll Wcf Stack as present in Silverlight Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Systému. Servicemodel.Internals.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Systému. Servicemodel.Web.dll Silverlight a typy z následujících oborů názvů:
Systém
System.ServiceModel.Channels
System.servicemodel.description
System.servicemodel.web
Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Systému.Transactions.dll .NET 3.5; součást podpory System.Data . Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.Web.Services.dll Základní webové služby z profilu .NET 3.5 s odebranými funkcemi serveru Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Systému.Windows.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Systému.Xml.dll .NET 3.5 Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.Xml.Linq.dll .NET 3.5 Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
System.Xml.Serialization.dll Xamarin.iOS Supported Xamarin.Android Supported Xamarin.Mac Supported
Xamarin.iOS.dll Toto sestavení obsahuje vazbu jazyka C# na rozhraní API CocoaTouch. Používá se jenom v projektech sjednoceného iOSu. Xamarin.iOS Supported
Java.Interop.dll Xamarin.Android Supported
Mono.Android.dll Xamarin.Android Supported
Mono.Android.Export.dll Xamarin.Android Supported
Mono.Posix.dll Xamarin.Android Supported
Systému.EnterpriseServices.dll Xamarin.Android Supported
NUnitLite.dll Xamarin.Android. Xamarin.Android Supported
Mono.CompilerServices.SymbolWriter.dll Pro zapisovače kompilátoru. Xamarin.Mac Supported
Xamarin.Mac.dll Xamarin.Mac Supported
Systému.Drawing.dll System.Drawing není podporován v sjednocené rozhraní API pro architektury Xamarin.Mac, .NET 4.5 nebo Mobile. Podpora System.Drawing se dá přidat do iOS a macOS pomocí knihovny sysdrawing-coregraphics Xamarin.iOS Supported Xamarin.Mac Supported