Xamarin.Essentials: Informace o aplikaci

Třída appinfo poskytuje informace o vaší aplikaci.

Začínáme

Pokud chcete začít používat toto rozhraní API, přečtěte si příručku Začínáme pro , abyste měli jistotu, že je knihovna správně nainstalovaná a nastavená ve vašich projektech.

Použití AppInfo

Do třídy přidejte odkaz Xamarin.Essentials :

using Xamarin.Essentials;

Získávání informací o aplikaci:

Prostřednictvím rozhraní API se zveřejňují tyto informace:

// Application Name
var appName = AppInfo.Name;

// Package Name/Application Identifier (com.microsoft.testapp)
var packageName = AppInfo.PackageName;

// Application Version (1.0.0)
var version = AppInfo.VersionString;

// Application Build Number (1)
var build = AppInfo.BuildString;

zobrazení Nastavení aplikace

Třída appinfo může také zobrazit stránku nastavení udržovaná operačním systémem aplikace:

// Display settings page
AppInfo.ShowSettingsUI();

Tato stránka nastavení umožňuje uživateli měnit oprávnění aplikace a provádět další úlohy specifické pro platformu.

Specifické pro implementaci platformy

Informace o aplikaci jsou pořízeny z AndroidManifest.xml následujících polí:

  • Build v manifest uzlu
  • Jménoandroid:labelapplicationv uzlu
  • Balíček: v manifest uzlu
  • VersionString v application uzlu

rozhraní API

Další videa Xamarin najdete na webu Channel 9 a YouTube.