Ukázková aplikace: Hello, iOS

Část 1: Rychlý start

První část této příručky popisuje, jak vytvořit aplikaci, která přeloží alfanumerické telefonní číslo zadané uživatelem na číselné telefonní číslo, a potom zavolá toto číslo.

Část 2: Podrobné informace

Druhá část tohoto dokumentu popisuje, co aplikace sestavená je, a poskytuje základní znalosti o tom, jak aplikace pro iOS fungují.