Del via


Slette dine personlige data fra Copilot for Sales

Hvis du vil fjerne dine personlige data fra Copilot for Sales, skal du slette hele din Copilot for Sales-konto. Sletning af Copilot for Sales-konto sletter alle de data, der er tilknyttet, herunder ikke-personlige data, du har gemt i Copilot for Sales. Du har ikke forbindelse til Copilot for Sales og skal oprette forbindelse igen, før du kan bruge den igen. Hvis du sletter din Copilot for Sales-konto, slettes data, der er gemt i CRM, ikke. Du kan kun slette Copilot for Sales-dataene.

  1. Åbn Copilot for Sales.

  2. Vælg Indstillinger (...) i øverste højre hjørne, og vælg derefter Om>Beskyttelse af personlige oplysninger.

  3. Vælg Slet konto.

  4. Vælg Del konto i bekræftelsesmeddelelsen.