learn.microsoft.com – Vilkår for anvendelse

Accept af vilkår

Følgende Vilkår for anvendelse gælder for din brug af Microsoft Learn-webstedet (https://learn.microsoft.com), Tech Profile og alle tilknyttede tjenester. Microsoft forbeholder sig retten til at opdatere Brugsvilkårene når som helst uden forudgående varsel. De kan se den nyeste version af Brugsvilkårene ved at klikke på hyperlinket "Brugsvilkår", der findes nederst på vores websider.

Beskrivelse af tjenesten

Gennem Microsoft Learn-webstedet, Tech Profile og tilknyttede tjenester giver Microsoft Dem adgang til en lang række ressourcer, herunder interaktive træningsselvstudier, dokumentation, videoer, udviklerværktøjer, download-områder, kommunikationsfora og produktoplysninger (samlet benævnt "Tjenesterne"). Tjenesterne, herunder eventuelle opdateringer, forbedringer, nye funktioner og/eller tilføjelse af eventuelle nye webegenskaber er underlagt Brugsvilkårene.

Begrænsning: personlig og ikke-kommerciel brug

Medmindre andet er angivet, er Tjenesterne til Deres personlige og ikke-kommercielle brug. De må ikke ændre, kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, udføre, gengive, udgive, licensere, skabe afledte værker af, overføre eller sælge eventuelle oplysninger, software, produkter eller tjenester, som stammer fra Tjenesterne (undtagen til Deres egen, personlige, ikke-kommercielle brug) uden forudgående skriftligt samtykke fra Microsoft.

Fortrolighed og beskyttelse af personlige oplysninger

Det er vigtigt for os at kunne beskytte Deres personlige oplysninger. Læs Microsofts databeskyttelseserklæring ("Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger"), da den beskriver de typer af oplysninger, som vi indsamler fra dig og dine enheder, og hvordan vi bruger de pågældende oplysninger og de retsgrundlag, hvorpå vi behandler de pågældende oplysninger. Databeskyttelseserklæringen beskriver også, hvordan Microsoft bruger Indsendelser (som defineret heri), kommentarer, bedømmelser eller anmeldelser af Tjenesterne, meddelelser, filer, fotos, dokumenter, lyd, digitale værker, livestreams, videoer og andet indhold, som De uploader, opbevarer, udsender eller deler via Tjenesterne (samlet benævnt "Deres Indhold"). Hvis behandling er baseret på samtykke og i det omfang tilladt ved lov, ved at acceptere disse vilkår, accepterer De Microsofts indsamling, brug og videregivelse af Deres Indhold og oplysninger, som beskrevet i Databeskyttelseserklæringen. I visse tilfælde sender vi en særskilt meddelelse og beder om Deres samtykke, som anført i Databeskyttelseserklæringen.

Oplysninger om offentlig bruger og indhold: De brugeroplysninger, De angiver (herunder Deres brugernavn, viste navn, avatarbillede, biografi, stillingsbetegnelse og organisation samt brugerresultater) kan blive set af andre. Du skal kun angive et brugernavn og et visningsnavn for at bruge Tech Profile. Alle andre felter er valgfri. De kan opdatere Deres brugernavn og visningsnavn til enhver tid. Microsoft kan også indsamle og offentligt vise den dato, hvorpå De tilmeldte Dem Tech Profile og Deres tilknytning til Microsoft.

Alt indhold, som De poster, kan også ses af andre. De kan muligvis slette visse typer af Indhold, efter at de er blevet postet, men ikke alle typer af Indhold kan slettes, efter at de er blevet postet.

Meddelelse vedrørende softwaren, der er tilgængelig via dette websted

Software, der er gjort tilgængeligt til download fra Tjenesterne ("Software") er ophavsretligt beskyttet arbejde tilhørende Microsoft og/eller Microsofts leverandører. Brugen af Softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, hvis en sådan findes, som følger med eller er inkluderet i Softwaren ("Licensaftale"). En slutbruger kan ikke installere Software, der leveres med eller som inkluderer en Licensaftale, medmindre han eller hun først accepterer vilkårene i Licensaftalen. Tredjemands script eller kode, som indeholder links til eller henvises til fra dette websted, er licenseret til Dem af de tredjemænd, der ejer koden, ikke af Microsoft.

Softwaren gøres udelukkende tilgængelig til brug af slutbrugere i henhold til Licensaftalen. Enhver form for reproduktion eller videredistribution af Softwaren, som ikke er i overensstemmelse med Licensaftalen er udtrykkeligt forbudt i henhold til loven og kan medføre civil og kriminel straf. Overtrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION ER, UDEN BEGRÆNSNING I DET FOREGÅENDE, UDTRYKKELIGT FORBUDT MEDMINDRE SÅDAN REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT ER TILLADT I HENHOLD TIL LICENSAFTALEN, DER FØLGER MED SOFTWAREN.

SOFTWAREN GARANTERES KUN, HVIS OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN. UNDTAGEN SOM ANGIVET I LICENSAFTALEN, FRASKRIVER MICROSOFT CORPORATION SIG HERMED ETHVERT ANSVAR OG ENHVER BETINGELSE MED HENSYN TIL SOFTWARE, INKLUSIVE ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMT, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. MICROSOFT KAN SOM EN HJÆLP TIL DEM GØRE VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER TILGÆNGELIGE SOM EN DEL AF TJENESTERNE ELLER I MICROSOFTS SOFTWAREPRODUKTER TIL BRUG OG/ELLER DOWNLOAD. MICROSOFT GIVER INGEN FORSIKRINGER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHEDEN AF RESULTATER ELLER OUTPUT EFTER BRUG AF SÅDANNE VÆRKTØJER ELLER HJÆLPEPROGRAMMER. DE BEDES RESPEKTERE ANDRE PARTERS IMMATERIELLE RETTIGHEDER VED BRUG AF DE VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE I TJENESTERNE ELLER I MICROSOFTS SOFTWAREPRODUKTER.

OVERSIGT OVER BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Software, der downloades fra Microsoft Store, eller Tjenesterne for eller på vegne af USA, USA's agenturer og/eller organer (”USA's regering”), leveres med begrænsede rettigheder. Brug, duplikering eller offentliggørelse af den amerikanske regering er underlagt gældende begrænsninger som angivet i underafsnit (c)(1)(ii) i bestemmelsen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 eller underafsnittene (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software - Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19. Producenten er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Meddelelse vedrørende dokumenter, der er tilgængelig via dette websted

Visse former for dokumentation kan være underlagt eksplicitte licensvilkår uafhængigt af de vilkår, der fremgår af dette dokument. I tilfælde af, at vilkårene er i konflikt med hinanden, er de eksplicitte licensvilkår gældende. Tilladelse til at bruge Dokumenter (som f.eks. hvidbøger, pressemeddelelser, dataark og FAQs) fra Tjenesterne gives, forudsat at (1) nedenstående meddelelse om ophavsret fremstår på alle kopier og at både meddelelsen om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse fremstår, (2) brug af sådanne Dokumenter fra Tjenesterne udelukkende er til informativ og ikke-kommerciel eller personlig brug og ikke vil blive kopieret eller offentliggjort på nogen netværkscomputer eller udsendt på noget medium, og (3) ingen ændringer foretages på nogen Dokumenter. Akkrediterede uddannelsesinstitutioner, som f.eks. K-12, universiteter, private/offentlige gymnasier og statsgymnasier, kan downloade og reproducere Dokumenter til distribution i undervisningslokalerne. Distribution uden for undervisningslokalerne kræver en udtrykkelig skriftlig tilladelse. Brug til enhver anden form er udtrykkeligt forbudt i henhold til loven og kan medføre civil og kriminel straf. Overtrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

De ovenfor angivne dokumenter omfatter ikke design eller layout af webstedet Microsoft.com eller eventuelle andre websteder, der ejes, administreres, licenseres eller styres af Microsoft. Elementer af Microsoft-websteder er beskyttet af love om produktdesign, varemærker, illoyal konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller imiteres delvist eller i deres helhed. Ingen logoer, grafik, lyd eller billeder fra eventuelle Microsoft-websteder må kopieres eller videretransmitteres medmindre det udtrykkeligt er tilladt af Microsoft.

Ansvarsfraskrivelse og Ansvarsbegrænsning for Tjenesterne

MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER OM EGNETHEDEN AF TJENESTERNE ELLER EGNETHEDEN AF OPLYSNINGERNE I DOKUMENTERNE OG TILHØRENDE GRAFIK, DER UDGIVES SOM EN DEL AF TJENESTERNE TIL ETHVERT FORMÅL. ALLE TJENESTER, DOKUMENTER OG TILHØRENDE GRAFIK LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART. MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL TJENESTERNE, OPLYSNINGER OG TILHØRENDE GRAFIK, HERUNDER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, UANSET OM UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMTE, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE. MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTE FOR EVENTUELLE SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGEERSTATNINGER, ELLER ERSTATNINGER SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, UANSET OM DETTE ER I FORBINDELSE MED EN KONTRAKTHANDLING, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLING, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE, HERUNDER BRUGEN ELLER UDFØRELSEN AF OPLYSNINGER, SOM ER TILGÆNGELIGE FRA TJENESTERNE.

DOKUMENTERNE OG RELATERET GRAFIK, SOM ER OFFENTLIGGJORT PÅ TJENESTERNE KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER TILFØJES JÆVNLIGT TIL OPLYSNINGERNE HERI. MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST LAVE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I PRODUKTET ELLER PRODUKTERNE OG/ELLER PROGRAMMET ELLER PROGRAMMERNE, DER ER BESKREVET HERI.

MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTE FOR EVENTUELLE SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGEERSTATNINGER, ELLER ERSTATNINGER SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, UANSET OM DETTE ER I FORBINDELSE MED EN KONTRAKTHANDLING, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLING, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER UDFØRELSEN AF TJENESTERNE, SOFTWARE, DOKUMENTER, LEVERING ELLER MANGLENDE LEVERING AF TJENESTER, ELLER OPLYSNINGER, SOM ER TILGÆNGELIGE FRA TJENESTERNE.

Tech Profile-konto, Adgangskode og Sikkerhed

De skal muligvis bruge en Microsoft-konto, Azure Active Directory-konto eller Tech Profile-konto for at få adgang til nogle af Tjenesterne.

Microsoft-konto. Med Deres Microsoft-konto kan De logge ind på produkter, websteder og tjenester, som Microsoft og nogle Microsoft-partnere leverer. De kan oprette en Microsoft-konto ved at tilmelde Dem online. Microsoft-konti er underlagt Microsoft-serviceaftalen.

Azure Active Directory-konto. De har muligvis en konto hos Microsoft gennem en organisation, som De tilhører. De bedes kontakte Deres organisations administrator for at få oplysninger om denne konto.

Tech Profile-konto. Deres Tech Profile-konto giver Dem mulighed for at logge ind på Microsoft Learn-webstedet og bruge de tilknyttede tjenester, herunder gratis adgang til træningsressourcer, resultater af blokeringsfjernelse, bedømmelse, kommentarer, offentliggørelse af indhold og brug af andre interaktive tjenester. De kan oprette en Tech Profile-konto ved at oprette et brugernavn i Tech Profile efter at have logget ind med en Microsoft-konto eller Azure Active Directory-konto.

De accepterer, at De ikke vil fremsætte falske, unøjagtige eller vildledende oplysninger, når De tilmelder Dem Deres Tech Profile-konto. Det er udelukkende Deres ansvar at beskytte Deres adgangskode og konto. De er også ansvarlig for enhver aktivitet, der foregår på konto. De accepterer at underrette Microsoft omgående i tilfælde af uautoriseret brug af Deres konto eller ved andre former for brud på sikkerheden. Microsoft er ikke ansvarlig for nogen form for tab, De måtte have som følge af, at en anden person bruger Deres adgangskode eller konto, hvad enten De kender til dette eller ej. De kan dog blive holdt ansvarlig for tab, som Microsoft eller andre parter måtte have på grund af, at nogen bruger Deres konto eller adgangskode. De må ikke bruge en anden persons konto på noget tidspunkt uden tilladelse fra ejeren af kontoen.

Hvis De opretter en Tech Profile-konto på vegne af en enhed, f.eks. Deres virksomhed eller arbejdsgiver, erklærer De, at De har den juridiske bemyndigelse til at indgå en aftale, der binder den pågældende enhed til disse Vilkår. De kan ikke overføre loginoplysningerne til Deres Tech Profile-konto til en anden bruger eller enhed. For at beskytte Deres konto, skal De holde Deres kontooplysninger fortrolige. De er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted på Deres Tech Profile-konto.

De kan lukke Deres Tech Profile-konto ved at tilgå kontoindstillingerne for Deres Tech Profile her.

Ingen lovstridig eller forbudt brug

Som betingelse for Deres brug af Tjenesterne må De ikke bruge Tjenesterne til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser eller bemærkninger. De må ikke bruge Tjenesterne på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nogen Microsoft-server eller de netværk, der er forbundet til en Microsoft-server, eller gribe ind i andre parters brug og nytte af tjenester. De må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen Tjenester, andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til en Microsoft-server eller til nogen af Tjenesterne, gennem hacking, adgangskode-mining eller på nogen anden måde. De må ikke erhverve eller forsøge at erhverve materialer eller oplysninger på måder, der ikke bevidst er gjort tilgængelige gennem Tjenesterne.

Brug af tjenesterne

Tjenesterne kan indeholde e-mailtjenester, opslagstavle-tjenester, chat-områder, nyhedsgrupper, fora, fællesskaber, personlige websider, kalendere, fotoalbums, filskabe og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter, der er beregnet til at gøre det muligt for Dem at kommunikere med andre. De accepterer kun at bruge Tjenesterne til at poste, sende og modtage meddelelser og materiale, der er passende og, når det er relevant, relateret til den bestemte Tjeneste. Som eksempel, og ikke som begrænsning, accepterer De, at når De bruger Tjenesterne, vil De ikke:

 • Bruge Tjenesterne i forbindelse med undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, junk-mail, spamming eller andre duplikative eller uopfordrede meddelelser (kommercielle eller på anden måde).
 • Smæde, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (som f.eks. retten til privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse).
 • Offentliggøre, poste, uploade, distribuere eller udsprede upassende, krænkende, ærekrænkende, sjofle, usømmelige eller ulovlige emner, navne, materiale eller oplysninger.
 • Uploade eller på anden måde gøre tilgængelig filer, som indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale, der er beskyttet af loven om immaterielle rettigheder, herunder, ved eksempel, og ikke som begrænsning, love om ophavsret og varemærker (eller med ret til privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse) medmindre De ejer eller administrerer rettighederne dertil eller har modtaget al nødvendig samtykke til at gøre dette.
 • Bruge materiale eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier, som er blevet gjort tilgængelige gennem Tjenesterne på en måde, som krænker nogen parters rettigheder om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder.
 • Uploade filer som indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, cancelbots, korrupte filer eller anden lignende software eller programmer, der kan beskadige driften af en anden persons computer eller en anden persons ejendom.
 • Annoncere for eller tilbyde at sælge eller købe eventuelle varer eller tjenester til eventuelt forretningsmæssigt formål, medmindre Tjenesterne specifikt tillader sådanne meddelelser.
 • Downloade eventuelle filer, der er postet af en anden bruger af en Tjeneste, som De ved, eller burde vide, ikke lovligt kan gengives, vises, udføres og/eller distribueres på en sådan måde.
 • Forfalske eller slette administrationsoplysninger om ophavsret, som f.eks. forfattertilskrivelser, juridiske eller andre passende meddelelser eller angivelser om ejendomsret eller oprindelsesmærkater eller softwarekilder eller andet materiale indeholdt i en fil, der uploades.
 • Begrænse eller undertrykke andre brugere i at bruge og have nytte af Tjenesterne.
 • Overtræde retningslinjer for god opførsel eller andre retningslinjer, der gælder for enhver Tjeneste.
 • Indhente eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser.
 • Overtræde eventuelle gældende love eller forordninger.
 • Oprette en falsk identitet med henblik på at vildlede andre.
 • Bruge, downloade eller på anden måde kopiere, eller give (mod betaling eller gratis) til en person eller enhed, nogen form for liste over brugere af Tjenesterne eller andre bruger- eller brugsoplysninger eller nogen del deraf.

Microsoft har ingen forpligtelse til at overvåge Tjenesterne. Microsoft forbeholder sig dog ret til at gennemgå materialer, der postes på Tjenesterne og til at fjerne eventuelle materialer efter eget skøn. Microsoft forbeholder sig ret til at opsige Deres adgang til nogle af eller alle Tjenesterne, til enhver tid, uden varsel, af enhver årsag overhovedet.

Microsoft forbeholder sig retten til når som helst at videregive alle oplysninger, som Microsoft anser som nødvendige for at overholde gældende lovgivning, regler, juridiske processer eller offentligt anmodninger, eller til at redigere, afvise at postere eller at fjerne oplysninger eller materiale, i sin helhed eller delvist, efter Microsofts eget skøn.

Vær altid forsigtig, når De udleverer personligt identificerende oplysninger om Dem selv eller Deres børn i eventuelle Tjenester. Microsoft kontrollerer eller godkender ikke indhold, meddelelser eller oplysninger, der findes i eventuelle Tjenester, og Microsoft fraskriver sig derfor specifikt ethvert erstatningsansvar med hensyn til Tjenesterne og enhver handling, der følger af Deres deltagelse i eventuelle Tjenester. Administratorer og værter er ikke godkendte Microsoft-talspersoner, og deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis Microsofts.

Materialer, der uploades til Tjenesterne kan være underlagt begrænsninger på brug, gengivelse og/eller udbredelse. Det er Deres ansvar at overholde sådanne begrænsninger, hvis De downloader materialerne.

Videoer og e-bøger findes muligvis kun på engelsk. Hvis De klikker på et link, kan De blive omdirigeret til et amerikansk websted, der udelukkende har engelsksproget indhold.

Materialer tilvejebragt for Microsoft eller postet på Tjenesterne

Microsoft påberåber sig ikke ejerskab af de materialer De giver til Microsoft (herunder feedback og forslag) eller poster, uploader, giver input om eller sender til en Tjeneste eller dens tilknyttede tjenester til gennemsyn af den almindelige offentlighed, eller af medlemmer af en offentlig eller privat gruppe, (hver en "Indsendelse" og samlet "Indsendelser"). Ved at poste, uploade, give input, levere eller sende (“Poster”) Deres Fremsendelse giver De Microsoft, Microsofts associerede virksomheder og nødvendige underlicenstagere tilladelse til at bruge Deres Fremsendelse i forbindelse med driften af deres internetforretninger (herunder, men ikke begrænset til alle Microsoft Tjenester) herunder, men ikke begrænset til licensrettighederne til: kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, offentligt opføre, reproducere, redigere, oversætte og reformatere Deres Fremsendelse; til at offentliggøre Deres navn i forbindelse med Deres Fremsendelse; og ret til at underlicensere sådanne rettigheder til enhver leverandør af Tjenesterne.

Der betales ingen kompensation for brugen af Deres Indsendelse som angivet heri. Microsoft er ikke forpligtet til at poste eller bruge nogen Indsendelse, De måtte levere, og Microsoft kan fjerne enhver Indsendelse når som helst efter eget valg.

Ved at poste en Indsendelse garanterer og erklærer De, at De ejer eller på anden måde administrerer alle rettighederne til Deres Indsendelse som beskrevet i disse Brugsvilkår herunder, men ikke begrænset til alle de rettigheder, der er nødvendige for at levere, poste, overføre, give input til eller sende Indsendelserne.

Foruden garantien og erklæringen, der er angivet herover, garanterer og erklærer De, ved at poste en Indsendelse, der indeholder billeder eller fotografier eller som på anden måde er grafiske i helhed eller delvist ("Billeder"), at (a) De ejer ophavsretten til sådanne Billeder, eller at ejeren af ophavsretten til sådanne Billeder har givet Dem tilladelse til at bruge sådanne Billeder eller andet indhold og/eller billeder indeholdt i sådanne Billeder i overensstemmelse med måden og formålet for Deres brug og som ellers tilladt af disse Brugsvilkår og Tjenesterne, (b) De har de nødvendige rettigheder til at give de licenser og underlicenser, der er beskrevet i disse Brugsvilkår, og (c) alle personer, der er afbildet i sådanne Billeder, hvis nogen, har givet tilladelse til at bruge Billederne som angivet i disse Brugsvilkår, herunder, ved eksempel, og ikke som en begrænsning, distribution, offentlig visning og reproduktion af sådanne Billeder. Ved at poste Billeder, giver De (a) til alle medlemmer af Deres private gruppe (for hvert sådan Billede, der er tilgængeligt for medlemmer af sådanne private grupper), og/eller (b) til offentligheden generelt (for hvert sådan Billede, der er tilgængeligt, hvor som helst på Tjenesterne, udover en privat gruppe), tilladelse til at bruge Deres Billeder i forbindelse med brugen, som tilladt af disse Brugervilkår, af en hvilken som helst af Tjenesterne, (herunder, ved eksempel, og ikke som en begrænsning, fremstille udskrifter og gaveelementer, der indeholder sådanne Billeder), og herunder, uden begrænsning, en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, afgiftsfri licens til at: kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, offentligt opføre, reproducere, redigere, oversætte og reformatere Deres Billeder uden at have Deres navn knyttet til sådanne Billeder, og ret til at underlicensere sådanne rettigheder til enhver leverandør af Tjenesterne. Licenserne, der er givet i de foranstående sætninger for et Billede, ophæves på det tidspunkt, hvor De helt flytter sådanne Billeder fra Tjenesterne, forudsat at en sådan ophævelse ikke påvirker Licenser, der er givet i forbindelse med sådanne Billeder forud for det tidspunkt, hvor De helt fjerner sådanne Billeder. Der betales ingen kompensation for brugen af Deres billeder.

I henhold til Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) skal meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretslove sendes til Tjenesteudbyderens Udpegede Agent. ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANT TIL FØLGENDE PROCEDURE VIL IKKE MODTAGE ET SVAR. Se Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende Krænkelse af Ophavsret.

LINKSENE I DENNE TJENESTE KAN FORÅRSAGE, AT DE FORLADER MICROSOFTS WEBSTED. DE TILKNYTTEDE WEBSTEDER KONTROLLERES IKKE AF MICROSOFT OG MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF NOGET TILKNYTTET WEBSTED ELLER NOGET HYPERLINK PÅ ET TILKNYTTET WEBSTED, ELLER ÆNDRINGER ELLER OPDATERINGER PÅ SÅDANNE WEBSTEDER. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR WEBCASTING ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR TRANSMISSION, DER MODTAGES FRA ET TILKNYTTET WEBSTED. MICROSOFT LEVERER DISSE HYPERLINKS TIL DEM UDELUKKENDE SOM EN SERVICE, OG INKLUDERINGEN AF ET HYPERLINK ER IKKE ENSBETYDENDE MED MICROSOFTS GODKENDELSE AF WEBSTEDET.

Politik for Indsendelse af Uopfordrede Idéer, Forbehold af Rettigheder og Feedback

MICROSOFT ELLER MICROSOFTS MEDARBEJDERE ACCEPTERER IKKE ELLER VURDERER IKKE UANMODEDE IDEER, HERUNDER IDEER TIL NYE REKLAMEKAMPAGNER, NYE KAMPAGNER, NYE PRODUKTER ELLER TEKNOLOGIER, PROCESSER, MATERIALER, MARKETINGPLANER ELLER NYE PRODUKTNAVNE. INDSEND VENLIGST IKKE ORIGINALT KREATIVT ARTWORK, EKSEMPLER, DEMOER ELLER ANDET ARBEJDE. DET ENESTE FORMÅL MED DENNE POLITIK ER AT UNDGÅ POTENTIELLE MISFORSTÅELSER ELLER TVISTER I DE TILFÆLDE HVOR MICROSOFTS PRODUKTER ELLER MARKETINGSTRATEGIER KAN SYNES LIGNENDE IDEER INDSENDT TIL MICROSOFT. INDSEND DERFOR IKKE UANMODEDE IDEER TIL MICROSOFT ELLER NOGEN HOS MICROSOFT. HVIS DE, PÅ TRODS AF VORES ANMODNING OM IKKE AT INDSENDE DERES IDEER OG MATERIALE, STADIG INDSENDER DEM, BEDER VI DEM FORSTÅ, AT MICROSOFT IKKE GIVER NOGEN FORSIKRINGER OM, AT DERES IDEER OG MATERIALE VIL BLIVE BEHANDLET FORTROLIGT ELLER SOM DERES EJENDOM.

Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af nærværende Brugsvilkår, tildeler Microsoft Dem ikke en licens eller eventuelle andre rettigheder af nogen art i henhold til eventuelle patenter, knowhow, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder, der ejes eller kontrolleres af Microsoft eller eventuel tilknyttet enhed, herunder, men ikke begrænset til eventuelt navn, produktdesign, logo eller lignende. Hvis De giver Microsoft eventuel idé, forslag eller feedback, herunder, uden begrænsning, idéer til Tjenesterne, nye produkter, teknologier, kampagner, produktnavne, produktfeedback og produktforbedringer (“Feedback“), giver De Microsoft ret til at fremstille, få fremstillet, skabe afledte værker af, bruge, dele og kommercialisere Deres Feedback på enhver måde og til ethvert formål uden vederlag, royalties eller anden forpligtelse over for Dem. De må ikke give Feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Microsoft giver tredjemand licens til software, teknologier eller dokumentation, fordi Microsoft har inkluderet Deres Feedback heri.