Dele/eksportere et skrivebordsflow

Hvis du vil replikere et skrivebordsflow uanset dit firma, skal du redigere det gennem flowdesigneren og kopiere handlingerne i et underflow.

Den kopierede tekst kan sendes direkte til andre brugere eller gemmes i en tekstfil, så den er nemmere at dele. Modtageren kan indsætte teksten i en flowdesigner og køre den.

Bemærk

Når handlinger kopieres, kopieres alle parametre, billeder og elementer på brugergrænsefladen også. Der kan kun kopieres ét underflow ad gangen. Hvis der er mere end ét underflow, skal du gentage proceduren for hvert enkelt af dem eller gemme handlingerne i separate tekstfiler.

Hvis du er logget på med en premiumkonto til organisationen, kan du også vælge en af følgende metoder:

  1. Del skrivebordsflowet direkte gennem Power Automate-portalen.

    Hvis du vil dele et desktopflow med andre brugere i din organisation, skal du give dem specifikke adgangstilladelser til flowet. Du kan finde flere oplysninger om deling af flow via Power Automate-portalen i Dele skrivebordsflow.

Bemærk

Desktop flows-forbindelse kan ikke deles med andre brugere.

  1. Eksportér en løsning, der indeholder skrivebordsflowet.

    Hvis du vil flytte et skrivebordsflow fra et miljø til et andet, skal det have en vært i en løsning. Du kan finde flere oplysninger om import af flow til løsninger og opbygning af løsningsbaserede flows i Oversigt over løsningsbaserede flows.