Firmabaseret marketing

Vigtigt

Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation ved at se Microsoft Dynamics 365-dokumentation. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365 og Microsoft Power Platform.

Med firmabaseret marketing kan B2B-marketingmedarbejdere (business-to-business) målrette deres arbejde i Dynamics 365 for Marketing og behandle hver enkelt forretningskonto som én enhed. På denne måde kan de skabe øget integration og justering mellem salgs- og marketingafdelinger.

Firmabaserede marketingscenarier gør det muligt for salgs- og marketingafdelinger at lukke flere handler ved at fokusere på bestemte firmaer, nemlig dem, der med størst sandsynlighed vil generere den største omsætning.

Firmabaseret marketing skræddersyr efterspørgselsskabende tiltag og kommunikation til en bestemt gruppe af firmaer for at sikre relevans og værdi for både dem og sælgerne. Firmabaseret marketing kan hjælpe organisationer med at:

  • Justere salgs- og marketingafdelinger ved at knytte marketingaktiviteter til firmastrategier.
  • Øge investeringsafkast ved at fjerne årsagen til spild og fokusere målrettet på værdiskabende firmaer.
  • Skabe øget firmarelevans ved at levere personligt tilpasset og overbevisende indhold.
  • Skabe effektivitet ved at identificere bestemte kontakter i bestemte firmaer på et bestemt marked.

Firmabaseret marketing kan:

  • Identificere og oprette målgrupper bestående af værdiskabende firmaer.
  • Identificere og kontakte centrale interessenter i de enkelte firmaer.
  • Oprette personligt tilpasset indhold som f.eks. mails, afhængigt af firmaet.
  • Oprette kundeemner på firmaniveau og pleje dem ved hjælp af efterspørgselsskabende tiltag.
  • Løbende måle firmaengagement og optimere kommunikationen.

Firmabaseret kundekampagneforløb

Ressourcer

Firmabaseret marketing