Share via


Få anbefaling efter id

Gælder for:

Vil du opleve Microsoft Defender for Endpoint? Tilmeld dig en gratis prøveversion.

Bemærk!

Hvis du er us government-kunde, skal du bruge de URI'er, der er angivet i Microsoft Defender for Endpoint for us Government-kunder.

Tip

For at opnå en bedre ydeevne kan du bruge serveren tættere på din geografiske placering:

 • us.api.security.microsoft.com
 • eu.api.security.microsoft.com
 • uk.api.security.microsoft.com
 • au.api.security.microsoft.com
 • swa.api.security.microsoft.com

Vigtigt!

Nogle oplysninger i denne artikel er relateret til et produkt, der er udgivet på forhånd, og som kan blive ændret væsentligt, før det udgives kommercielt. Microsoft giver ingen garantier, udtrykt eller stiltiende, med hensyn til de oplysninger, der er angivet her.

Henter en sikkerhedsanbefaling ved hjælp af id'et.

Tilladelser

En af følgende tilladelser er påkrævet for at kalde denne API. Hvis du vil vide mere, herunder hvordan du vælger tilladelser, skal du se Brug Microsoft Defender for Endpoint API'er for at få flere oplysninger.

Tilladelsestype Tilladelse Vist navn for tilladelse
Program SecurityRecommendation.Read.All 'Læs oplysninger om sikkerhedsanbefafaling for trussels- og sårbarhedsstyring'
Uddelegeret (arbejds- eller skolekonto) SecurityRecommendation.Read 'Læs oplysninger om sikkerhedsanbefafaling for trussels- og sårbarhedsstyring'

HTTP-anmodning

GET /api/recommendations/{id}

Anmodningsheadere

Navn Type Beskrivelse
Tilladelse String Ihændehaver {token}. Påkrævet.

Brødtekst i anmodning

Tom

Svar

Hvis det lykkes, returnerer denne metode 200 OK med sikkerhedsanbefalinger i brødteksten.

Eksempel

Eksempel på anmodning

Her er et eksempel på anmodningen.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/recommendations/va-_-google-_-chrome

Svareksempel

Her er et eksempel på svaret.

{
  "@odata.context": "https://api.securitycenter.microsoft.com/api/$metadata#Recommendations/$entity",
  "id": "va-_-google-_-chrome",
  "productName": "chrome",
  "recommendationName": "Update Chrome",
  "weaknesses": 38,
  "vendor": "google",
  "recommendedVersion": "",
  "recommendationCategory": "Application",
  "subCategory": "",
  "severityScore": 0,
  "publicExploit": false,
  "activeAlert": false,
  "associatedThreats": [],
  "remediationType": "Update",
  "status": "Active",
  "configScoreImpact": 0,
  "exposureImpact": 3.9441860465116285,
  "totalMachineCount": 6,
  "exposedMachinesCount": 5,
  "nonProductivityImpactedAssets": 0,
  "relatedComponent": "Chrome"
}

Tip

Vil du vide mere? Engage med Microsoft Security-community'et i vores tech-community: Microsoft Defender for Endpoint Tech Community.