Overholdelse og interne kontroller

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Modulet Overholdelse og interne kontroller i Microsoft Dynamics AX indeholder funktionalitet til miljømæssig bæredygtighed og revision.

Miljømæssig bæredygtighed

Du kan bruge dashboardet for miljømæssig bæredygtighed til at fastlægge virksomhedens miljømæssige holdning. Ved hjælp af dashboardet kan du spore indgående råmateriale og energiforbrug. Derefter kan du beregne og registrere flowet at færdige produkter til kunder og skadelig udledning til miljøet. Når du justerer virksomhedens syn på forbrug, kan du:

  • Vurdere virksomhedens nuværende miljøpåvirkning.

  • Identificere muligheder for at reducerer virksomhedens skadelige påvirkning af miljøet.

  • Beregne og registrere udledningen af potentielt skadelige stoffer i naturen.

  • Implementere miljørigtige processer.

  • Vedligeholde foretrukken leverandørstatus hos kunder.

I følgende arbejdsfordeling vises forretningsprocesserne i dashboardet for miljømæssig bæredygtighed.

Hh242840.5623aa0e-650a-476b-9e1e-0da5a9aeae77(da-dk,AX.60).gif

Kort om miljømæssig bæredygtighed

Vigtige opgaver

Primære forms

Konvertere substansflow

Udledningssimulator (Formen)

Registrere utilsigtede substansflow

Stof strømme (form)

Oprette og gemme forespørgsler til procesflow

Stof strømme (form)

Tildele en arbejder til tællere eller procesreferencer

Meter (form)

Integration af miljømæssig bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed kan integreres med følgende modul:

Overholdelse og interne kontroller

I virksomheder refererer overholdelse generelt til kravet om at følge visse regler eller love, opfylde visse standarder og følge en bestemt praksis. Overholdelsesstandarder kan komme fra eksterne eller interne kilder, og et overholdelseskrav kan være obligatorisk eller frivilligt. Uanset om det drejer sig om formularer til indberetning af skat eller placeringen af en etiket på en pakke til en kunde, understøtter overholdelseskrav den måde, et firma drives på.

Webstedet Overholdelse er et centralt sted, hvor brugerne i organisationen kan administrere de interne kontrolelementer, indholdet af forretningsprocesser og rapportere til organisationens overholdelsesprogram.