Share via


Fremskynde ordrer

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Dette emne beskriver, hvordan du kan fremskynde salgsordrer, der er oprettet i et callcenter. Hvis du vil bruge en fremskyndet tilstand for en ordre, skal du først konfigurere koder, der angiver, hvor meget ordrer skal fremskyndes. Du kan eventuelt bruge en af disse koder til at angive en leveringsmåde, der altid fremskyndes. Vælg derefter en kode for fremskyndelse eller en fremskyndet leveringsmåde i salgsordren. Disse indstillinger betyder, at ordren markeres som fremskyndet på pluklisten.

Forudsætninger

Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du starter.

Kategori

Forudsætning

Nødvendige konfigurationsopgaver

Konfigurere et callcenter

1 Konfigurere fremskyndelseskoder

Konfigurer koder, der angiver, hvor meget ordren skal fremskyndes. Du kan f.eks. angive en kode, der hedder høj, for at angive, at en ordre skal sendes så hurtigt som muligt, og en kode, der hedder Lav for at angive, at ordren har en lav forsendelsesprioritet. Du kan bruge disse koder i individuelle salgsordrer eller i indstillingerne for en eller flere af leveringsmåder.

Hvis du vil konfigurere koder for fremskyndelse, kan du gøre følgende.

 1. Klik på Salg og marketing > Opsætning > Fordeling > Fremskynd koder.

 2. Klik på Ny, og angiv derefter en kode og en beskrivelse.

 3. Luk formen.

2 Valgfrit: Konfigurer en fremskyndet leveringsmåde

Du kan angive, at en bestemt leveringsmåde altid skal fremskyndes ved hjælp af de koder for fremskyndelse, du oprettede i procedure 1.

Følg disse trin for at konfigurere en fremskyndet leveringsmåde.

 1. Klik på Salg og marketing > Opsætning > Fordeling > Leveringsmåder.

 2. Angiv en fremskyndet leveringsmåde ved at gøre et af følgende:

  • Vælg en af de eksisterende leveringsmåder. I feltet Fremskynd skal du vælge en af koderne for fremskyndelse, du oprettede i procedure 1. Luk formularen.

  • Klik på Ny for at oprette en ny leveringsmåde. Angiv detaljerne om leveringsmåde, og vælg en af de koder for fremskyndelse, du oprettede i procedure 1, i feltet Fremskynd skal du vælge en af fremskyndede koder, du oprettede i proceduren 1. Luk formularen.

3 Fremskynde ordre

Du kan fremskynde en salgsordre ved hjælp af en fremskyndet leveringsmåde eller ved at anvende en kode til fremskyndelse af ordren.

Følg disse trin for at fremskynde en ordre.

 1. Klik på Call center > Almindelige > Alle salgsordrer.

 2. Opret en ny salgsordre, og angiv oplysninger om debitoren og de produkter, der købes.

 3. I oversigtspanelet Salgsordreoverskrift skal du i sektionen Leveringsoplysninger i feltet Leveringsmåde vælge en leveringsmåde.

  Når du har valgt en leveringsmåde, udfyldes feltet Fremskynd med den kode for fremskyndelse, der blev angivet for denne leveringsmåde. Hvis der ikke blev angivet en kode for leveringsmåde, er feltet Fremskynd tomt.

 4. Hvis feltet Fremskynd ikke allerede er indstillet til den kode for fremskyndelse, som du har brug for, skal du vælge koden.

  Den kode, du vælger i dette felt, tilsidesætter standardkoden for leveringsmåden. Ændringen påvirker kun behandlingen af den aktuelle salgsordre.

 5. I oversigtspanelet Salgsordrelinjer skal du tilføje linjer for de produkter, der skal medtages i ordren.

 6. Som standard i oversigtspanelet Linjedetaljer under fanen Levering anvender feltet Leveringsmåde og Fremskynd de indstillinger, du har valgt i Salgsordreoverskrift. Du kan ændre disse indstillinger for hver linje, hvis der kræves ændringer.

 7. Fortsæt med at oprette salgsordren ved hjælp af den sædvanlige procedure. Når du opretter pluklisten for den fremskyndede ordre, vises meddelelsen ** Fremskyndet ** over debitoradressen.

Næste trin

Konfigurer plukke- og forsendelsesprocesser for at sikre, at den fremskyndede ordre sendes med det relevante prioritetsniveau.

Tekniske oplysninger til systemadministratorer

Hvis du ikke har adgang til de sider, der bruges til at fuldføre denne opgave, skal du kontakte din systemadministrator og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.

Kategori

Forudsætning

Configuration Keys

Retail Headquarters-konfigurationsnøgle

Call center-konfigurationsnøgle

Sikkerhedsroller

Salgschef (til at konfigurere indstillinger for fremskyndet levering)

Salgsassistent (til at oprette salgsordrer)

Se også

Leveringsmåder (form)