Anlægsaktiver

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bemærk

Anlægsaktiver er aktiver, som har en værdi, f.eks. bygninger, køretøjer, jord og udstyr, som ejes af en person eller et firma. Du kan definere og angive anskaffelsesoplysninger vedrørende anlægsaktivposter og derefter håndtere anlægsaktiverne ved at afskrive dem og angive en grænse for kapitalisering, som fastlægger afskrivningen. Du kan beregne reguleringer af anlægsaktiverne, og du kan afhænde dem.

Når du bruger finansmodulet sammen med Anlægsaktiver, kan du få vist den nuværende værdi af alle anlægsaktiver. Den måde, som anlægsaktiver håndteres på, skal opfylde både internationale regnskabsstandarder og regnskabslovgivningen i hvert land/område. Kravene kan omfatte regler for registrering af anskaffelses- og kassationsposteringer, afskrivning, levetider, opskrivninger og nedskrivninger af anlægsaktiver. Funktionerne for anlægsaktiver omfatter mange af disse standarder og regler.

Forretningsprocesser

Fixed assets Business Process

Hurtigt overblik over anlægsaktiver

Vigtige opgaver

Primære forms

Populære rapporter

Opret et anlægsaktiv

Anlægsaktiver (form)

Fixed asset acquisitions report (AssetAcquisition)

Overfør anlægsaktiver

Anlægsaktivgrupper (form)

Fixed asset transactions report (AssetTransactionListing)

Opdele anlægsaktiver

Afskrivningsmodeller (form)

Fixed asset basis report (AssetBasis)

Behandle aktiver, der er oprettet ud fra Kreditor

Værdimodeller (form)

Fixed asset disposals report (AssetDisposal)

Integration af anlægsaktiver

Anlægsaktiver kan integreres med følgende moduler og Microsoft-produkter:

Se også

Konfigurere og vedligeholde Anlægsaktiver

Arbejde med Anlægsaktiver

Rapporter i Microsoft Dynamics AX