Share via


Konfigurere kuponer for kundeordrer i callcenteret

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Du kan oprette kuponer for at tilbyde rabatter til kunder, når de afgiver en ordre til din organisations callcenter. Kuponer kan være enten en rabat på fast beløb eller en procentdel af en varepris eller ordretotal. I dette emne forklares, hvordan du opretter forskellige typer af kuponer, konfigurerer overordnede-underordnede-kuponer, og hvordan du kopierer en kupon eller erklærer den ugyldig.

Oprette en kupon

Du kan oprette kuponer, der tilbyder kunderne en rabat på deres ordre. For eksempel kan en beløbskupon tilbyde kunderne en rabat på 75,00, når kunden bruger 750,00 eller mere. Du kan bruge denne fremgangsmåde til at oprette kuponer.

 1. Klik på Call center > Opsætning > Kuponer > Kuponer.

 2. I formen Kuponer skal du klikke på Ny. Hvis et kupon-id ikke oprettes automatisk, kan du angive oplysninger i de relevante felter.

 3. Angiv et navn til og en beskrivelse af kuponen.

 4. I oversigtspanelet Overblik skal du tilføje eller vælge oplysninger i feltgrupperne, der beskrives i følgende tabel.

  Feltgruppe

  Oplysning

  Attribut

  I feltet Indløsningssats skal du angive værdien af den forventede indløsningssats for kuponen som en procentdel og derefter vælge, om kuponen skal være en engangskupon, skal udstedes igen automatisk eller gælder specifikt for kunden.

  Hvis kuponen gælder specifikt for en kunde, skal du klikke på Opsætning > Kundereference og derefter tilføje eller importere kunder, der er berettiget til kuponen, i formularen Kundereference.

  Gyldig

  Angiv datoerne for den første og sidste dag, hvor kuponen gælder, i felterne Startdato og Slutdato.

  Medtag/udelad regler

  I felterne Kataloger og Varer skal du vælge, om alle kataloger eller varer skal medtages eller ej i kuponen. Hvis du vælger Inkluder eller Udelades, skal du klikke på Opsætning og derefter vælge Medtag/udelad kataloger eller Include/exclude products og angive oplysninger om kataloget eller varen.

  Hvis du vælger Ingen i disse felter, medtages alle kataloger eller varer i kuponen.

  Diverse

  Hvis denne rabatkupon ikke kan bruges sammen med andre rabatter, skal du vælge markere afkrydsningsfeltet Eksklusiv og vælge, hvor kuponen kan bruges, i feltet Grundlag.

  Hvis dette er en producents kupon, skal du markerer afkrydsningsfeltet Producentens kupon.

  Fremtidig kupon

  Hvis denne kupon skal tilknyttes som overordnet til andre kuponer, skal du markere afkrydsningsfeltet Overordnet kupon. Hvis denne kupon skal tilknyttes som en underordnet kupon til en eksisterende kupon, skal du vælge den overordnede kupon i feltet Overordnet kupon-id.

  For eksempel kan du oprette en kupon for det kommende forårskatalog. Alle andre kuponer, som du opretter for forårskataloget, bliver underordnede kuponer til forårskatalogkuponen. Underordnede kuponer kan indeholde 20 procent rabat for nye kundeordrer, 10 procent rabat på en vare, der er udgivet for nylig, eller en rabat på 95,00 kr. på ordrer på 1.000,00 kr. eller derover.

 5. I oversigtspanelet Rabatter skal du klikke på Ny, og derefter skal du i feltet Beløb angive det minimumbeløb, der kræves på en ordre, før kuponen kan anvendes.

 6. Angiv kuponbeløbet eller -rabatten i feltet Værdi.

 7. I feltet Værdiattributter skal du vælge, om kuponen gælder for en procentdel af ordren, ordrebeløbet eller beløbet pr. enhed i en ordre.

 8. Klik på Aktivér for at aktivere kuponen.

  Forsigtigt

  Du kan ikke ændre en kupon, når du har aktiveret den.

Kopiere en kupon

Du kan oprette en kopi af en eksisterende kupon og bruge så mange oplysninger fra den oprindelige kupon, som der er brug for. Du kan bruge denne fremgangsmåde til at kopiere en kupon.

 1. Klik på Call center > Opsætning > Kuponer > Kuponer.

 2. Vælg den kupon, som du vil kopiere, i formularen Kuponer, og klik derefter på Kopiér.

 3. I formularen Kopiér skal du klikke på Ny, og derefter skal du indtaste en beskrivelse af den nye kupon i feltet Beskrivelse.

 4. Markér afkrydsningsfelterne for at kopiere de relevante oplysninger til den nye kupon:

  • Kuponattributter– Du kan kopiere attributter fra den oprindelige kupon. Disse attributter omfatter de oplysninger, der er angivet i oversigtspanelerne Overblik og Rabatter i formularen Kuponer.

  • Regler for varer – Kopiér vareregler, hvis de er inkluderet i den oprindelige kupon.

  • Katalogregler – Kopiér katalogregler, hvis de er inkluderet i den oprindelige kupon.

  • Kunder – Kopier oplysninger om kunder, hvis den oprindelige kupon er markeret som Kundespecifik .

 5. Klik på Kopiér.

  Den nye kupon vises på listen over kuponer i formularen Kuponer.

Afvise en kupon

Du kan bruge denne fremgangsmåde til at afvise en kupon.

 1. Klik på Call center > Opsætning > Kuponer > Kuponer.

 2. Vælg en kupon på listen i formularen Kuponer, og klik derefter på Ugyldig.

Se også

Oprette salgsordrer i callcenter