Kataloger (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger. Klik på Katalog under fanen Katalog i handlingsruden på listesiden Indkøbskataloger. Angiv et navn til kataloget, og klik derefter på OK.

Du kan bruge denne form til at oprette et nyt katalog, definere katalognavigationsstrukturen samt føje produkter, kreditorer og links til eksterne kreditorkataloger til kategorier.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Oprette indkøbskataloger

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh209683.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner (handlingsrude)

Fane

Beskrivelse

Katalog

Rediger, aktivér, deaktiver eller få vist et katalog, eller publicer katalogopdateringer på indkøbswebstedet. Du kan også knytte dokumenter til kataloget og oprette, slette, aktivere eller deaktivere individuelle katalogkategorier i kataloget.

Hh209683.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner (nederste rude)

Fane

Beskrivelse

Katalogindstillinger

Angiv de samlede parametre til kataloget, f.eks. katalognavnet og -beskrivelsen, den bruger, der er ansvarlig for at vedligeholde kataloget, standardopdateringstypen og katalogstatus.

Prisinterval

Konfigurer prisintervaller for det samlede katalog eller for individuelle katalogkategorier. Det værdiområde, du tilføjer, kan bruges til at filtrere søgeresultater efter pris, når en bruger søger efter produkter i kataloget på indkøbswebstedet.

Præsentationer

Angiv den velkomsttekst, der skal vises for sektionen Produktbestilling på indkøbswebstedet i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.

Produktrelationstyper

Vælg de produktrelationer, der skal vises for produkterne i kataloget. Du kan også vælge den prioritetsrækkefølge, der skal bruges, når søgeresultater vises.

Du kan f.eks. vise relaterede produkter og produkttilbehør til et valgt produkt på indkøbswebstedet. Når du føjer produktrelationstyper til kataloget, kan medarbejderne se og bestille relaterede produkter og tilbehør, når de bestiller et produkt. Du kan også vælge den rækkefølge, produktrelationstyperne skal vises i.

Bemærk

Denne indstilling gælder for hele kataloget og kan ikke tilsidesættes på niveauet for individuelle kategorier.

Indstillinger til artnavigation

Angiv et navn og en beskrivelse til navigationskategorien, angiv indstillinger for navigationskategorien, og angiv visningsindstillinger for indkøbswebstedet.

Bemærk

Du kan kun angive Standardopdateringstype på kategoriniveau, hvis Standardopdateringstype under fanen Katalogindstillinger er angivet til Begge. I dette tilfælde kan både manuel og automatisk opdatering anvendes pr. kategori.

Hvis kategorien er en navigationsgenvej til indkøbswebstedet, skal du identificere den kategori, du vil åbne, når brugeren klikker på navigationsgenvejen på indkøbswebstedet.

Produkter

Føj produkter til en katalogkategori manuelt. Hvis du har brugt indkøbskategorihierarkiet til at oprette katalogstrukturen, kan du også få vist en liste over produkter, der er føjet til kategorien automatisk. Du kan skjule produkter, der er føjet til katalogkategorien automatisk, hvis du ønsker, at de bliver vist på indkøbswebstedet.

Kreditorer

Føj kreditorer til en katalogkategori manuelt. Hvis du har brugt indkøbskategorihierarkiet til at oprette katalogstrukturen, kan du også få vist en liste over kreditorer, der er føjet til kategorien automatisk. Du kan skjule kreditorer, der er føjet til katalogkategorien automatisk, hvis du ikke ønsker, at de bliver vist på indkøbswebstedet.

Links til eksterne kataloger

Føj eksterne kreditorkataloger til en valgt katalogkategori. Hvis et eksternt katalog er tildelt indkøbskategorien, vises linket automatisk på listen Links til eksterne kataloger. Du kan skjule linket, hvis du ikke ønsker, at det bliver vist på indkøbswebstedet.

Filterinterval

Føj en eller flere attributter til en valgt kategori til indkøbskataloget. For attributter med dataattributtypen valuta, decimal eller heltal kan du definere et værdiområde til attributten. For attributter med attributtypen tekst kan du få vist en liste over værdier. De attributter og værdiområder, du tilføjer, vises for kategorien på indkøbswebstedet. De kan bruges til at filtrere søgeresultater, når en bruger søger efter et produkt på indkøbswebstedet.

Hh209683.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper (handlingsrude)

Knap

Beskrivelse

Ny underordnet

Føj en ny underkategori til katalognavigationshierarkiet.

Slet

Slet en kategori fra katalognavigationshierarkiet. Med denne handling slettes katalogkategorinoden, evt. underordnede noder, der er knyttet til katalogkategorinoden, og evt. data, der er knyttet til katalogkategorien, eller underordnede noder som f.eks. produkter eller kreditorer.

Aktivér

Aktivér en deaktiveret kategori og alle underkategorierne, så de vises på indkøbswebstedet.

Deaktiver

Deaktiver en aktiveret kategori og alle underkategorierne, så de ikke længere er tilgængelige på indkøbswebstedet. Når du deaktiverer en kategori, bliver kategorien utilgængelig, men den slettes ikke fra systemet.

Publicer katalog

Publicer katalogopdateringer og produktbilleder på indkøbswebstedet. Denne knap bruges kun til eksisterende kataloger, hvor feltet Katalogstatus er angivet til Statisk.

Bemærk

Første gang du opretter et indkøbskatalog, skal du klikke på knappen Publicer katalog, så kataloget kan blive vist på indkøbswebstedet. Katalogets faktiske tilgængelighed styres dog af den katalogpolitikregel, der er defineret for anmoderens organisation. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en katalogpolitikregel, i Konfigurere en politikregel for indkøbskatalog.

Aktivér katalog

Aktivér et katalog, så det kan publiceres. Når et katalog er publiceret, kan indholdet af kataloget ses på indkøbswebstedet.

Deaktiver katalog

Fjern et katalog fra indkøbswebstedet, men vedligehold det på kataloglisten.

Gennemse katalog

Få vist kataloget i webbrowseren, før du giver brugerne adgang til det på indkøbswebstedet.

Oversættelser

Åbn formen Oversættelse af tekst for at angive katalogtekstposter som f.eks. kategorinavnet eller -beskrivelsen på flere sprog.

Hh209683.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper (nederste rude)

Knap

Beskrivelse

Rediger

Åbn formen Editor for at angive den velkomsttekst, der skal vises på indkøbswebstedet, første gang en bruger åbner webstedet Produktbestilling i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.

Oversæt

Åbn formen Oversættelse af tekst for at skrive velkomstbeskeden på andre sprog.

Flyt op

Skift den rækkefølge, en valgt produktrelationstype skal vises i på indkøbswebstedet. Hvis du f.eks. tilføjer produktrelationstyper for tilbehør og relaterede produkter, vises de i samme rækkefølge under fanen Produktrelationstyper som på indkøbswebstedet. Hvis produkttilbehør skal vises først, når der kan bestilles tilbehør til et valgt produkt, skal produktrelationstypen for produkttilbehør have den første position under fanen Produktrelationstyper.

Flyt ned

Skift den rækkefølge, en valgt produktrelationstype skal vises i på indkøbswebstedet. Hvis du f.eks. tilføjer produktrelationstyperne tilbehør og relaterede produkter, vises de i samme rækkefølge under fanen Produktrelationstyper som på indkøbswebstedet. Hvis produkttilbehør f.eks. skal vises efter relaterede produkter, skal du vælge produktrelationstypen tilbehør og bruge knappen Flyt ned til at flytte produktrelationstypen ned under relaterede produkter.

Detaljer

Åbn formen Produktdetaljer, formen Leverandører eller formen Vedligehold detaljer for et eksternt katalog for at få vist detaljer om en valgt produkt-, kreditor- eller ekstern katalogkonfiguration.

Vis

Få vist det valgte produkt, den valgte kreditor eller linket til det valgte eksterne katalog på indkøbswebstedet. Denne knap gælder kun for produkter, kreditorer eller links til eksterne kataloger, der automatisk er føjet til katalogkategorien fra indkøbskategorien.

Skjul

Skjul det valgte produkt, den valgte kreditor eller linket til det valgte eksterne katalog på indkøbswebstedet. Denne knap gælder kun for produkter, kreditorer eller links til eksterne kataloger, der automatisk er føjet til katalogkategorien fra indkøbskategorien.

Filterområde

Tilføj

Åbn formen Tilføj attributter for at føje en attribut til den valgte katalogkategori. Hvis attributten er knyttet til datatypen decimal, heltal eller valuta, kan du også tilføje et værdiområde for den valgte attribut ved at klikke på knappen Tilføj for Filterinterval. Filterområdet vises på indkøbswebstedet for kategorien og kan bruges af anmodere til at sortere søgeresultaterne.

Bemærk

Før du kan føje en produktattribut til en valgt kategori, skal du definere attributten i formen Attributter. Derefter skal du tildele attributten til indkøbskategorien for produktet i oversigtspanelet Produktattributter i formen Indkøbskategorier: %1. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du definerer attributter, i Konfigurere attributter og attributtyper. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du føjer produktattributter til en kategori, i Hovedopgaver: Konfigurer et kategorihierarki.

Hh209683.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Standardopdateringstype

Den metode, der bruges til at føje produktændringer til indkøbswebstedet. Værdierne omfatter følgende:

  • Statisk – Ændringer af kataloget skal gennemses og derefter publiceres manuelt på indkøbswebstedet.

  • Dynamisk – Ændringer af kataloget opdateres automatisk på indkøbswebstedet. Der kræves ingen manuel handling.

  • Begge – Opdateringstypen kan angives til enten Statisk eller Dynamisk på niveauet for individuelle kategorier.

Ejer

Den bruger, der er ansvarlig for at vedligeholde det valgte katalog.

Katalogstatus

Katalogets status. Nedenstående værdier angiver, om kataloget er tilgængeligt, så det kan blive publiceret på indkøbswebstedet.

  • Aktiv – Kataloget er aktivt og tilgængeligt, så det kan blive publiceret på indkøbswebstedet.

  • Inaktiv – Der er ikke adgang til kataloget på indkøbswebstedet i øjeblikket.

Bemærk

Katalogpolitikreglen styrer, hvornår kataloget bliver vist på indkøbswebstedet.

Antal søgeresultater, der skal vises pr. side

Angiv det maksimale antal søgeresultater, der skal vises pr. side på indkøbswebstedet.

Minimumgrænse

Angiv startværdien i filterområdet for prisen eller attributten. Det værdiområde, du definerer, giver brugerne mulighed for at filtrere deres søgeresultater for det samlede katalog efter et valgt numerisk område. Du kan også angive filterområder for pris eller attribut på kategoriniveau.

Maksimumsgrænse

Angiv slutværdien i filterområdet for prisen eller attributten. Det værdiområde, du definerer, giver brugerne mulighed for at filtrere deres søgeresultater for det samlede katalog efter et valgt numerisk område. Du kan også angive filterområder for pris eller attribut på kategoriniveau.

Tilknyt tekst

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil bruge navnet, beskrivelsen og al oversat tekst fra indkøbskategorien til den valgte katalogkategori på indkøbswebstedet.

  • Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises de ændringer, du foretager af navnet, beskrivelsen eller oversat tekst til kategorien, i formen Kataloger. Dataene opdateres også på indkøbswebstedet, når kataloget publiceres.

  • Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, vises navigationskategoriteksten på indkøbswebstedet. Ændringer af indkøbskategorien vises ikke på indkøbswebstedet.

Dette afkrydsningsfelt gælder kun, når katalognavigationskategorier oprettes fra indkøbskategorihierarkiet.

Navn på indkøbskategori

Navnet på den indkøbskategori, der er tilknyttet katalognavigationskategorien. Hvis afkrydsningsfeltet Tilknyt tekst er markeret, vises dette navn for kategorien på indkøbswebstedet.

Overordnet navigationskategori

Den kategorinode, der bruges til at gruppere et sæt underkategorier i katalognavigationshierarkiet.

Genvejsvisning af kategori

Vælg denne indstilling for at angive, at kategorien er en navigationsgenvej. Navigationsgenveje gør det muligt at medtage produktkategorier under mere end én overordnet kategori. Du kan f.eks. oprette en katalognavigationskategori med navnet "Computermuseenheder" og derefter føje kategorien til begge katalogkategorierne "Kontorudstyr" og "Computerhardware". Kategorien "Computermuseenheder" vises for de brugere, der søger i en af kategorierne.

Målnavigationskategori

Den kategori, der åbnes, når brugeren klikker på navigationsgenvejskategorien på indkøbswebstedet.

Skjul alle underkategorier

Markér dette afkrydsningsfelt for at begrænse antallet af katalognavigationskategorier, der vises på indkøbswebstedet. Når afkrydsningsfeltet er markeret, vises kun den valgte katalogkategori på indkøbswebstedet. Alle navigationsunderkategorier til den valgte kategori er skjult. De produkter, der er tilgængelige i den valgte kategori og underkategorierne, vil dog blive vist i den valgte kategori på indkøbswebstedet.

Få vist ordre fra kategori

Markér afkrydsningsfeltet, hvis brugerne skal kunne anmode om produkter, som ikke findes i kataloget. Brugerne skal angive anmodningen efter katalogkategori.

Hvis afkrydsningsfeltet markeres, vises et link på indkøbswebstedet. Brugeren kan klikke på linket for at angive en anmodning, når brugeren søger i det valgte katalog. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, vises linket ikke på indkøbswebstedet. Brugerne kan kun anmode om produkter fra denne kategori, hvis produkterne er medtaget i kataloget.

Standardbrowserside

Vælg den side, der skal vises som standard, når brugeren klikker på den valgte kategori på indkøbswebstedet. De tilgængelige indstillinger er Produkt, Kreditor eller Eksterne websteder.

Produktoprindelse

Angiver, om produktet blev føjet til den valgte kategori manuelt eller blev importeret automatisk fra indkøbskategorien, da katalognavigationsstrukturen blev oprettet.

Vis

Angiver, om produktet, kreditoren eller linket til det eksterne katalog vises på indkøbswebstedet. Denne indstilling gælder kun for produkter, kreditorer eller links til eksterne kataloger, der automatisk er føjet til katalogkategorien fra indkøbskategorien.

Juridisk enhed

Den juridiske enhed, som kreditoren er tildelt, og som kreditoren har tilladelse til at levere produkter til.

Kreditors oprindelse

Angiver, om kreditoren er føjet til den valgte kategori manuelt, eller kreditortilknytningen er kopieret fra indkøbskategorien. Kun kreditorer, der er føjet til kategorien manuelt, kan fjernes.

Katalogets oprindelse

Angiver, om linket til det eksterne katalog er føjet til den valgte kategori manuelt eller er importeret automatisk fra indkøbskategorien, da katalognavigationsstrukturen blev oprettet.

Måleenhed

Vælg den måleenhed, der skal bruges til at definere filterområder for den valgte attribut. Du kan kun definere filterområder for attributter, der har datatypen decimal, heltal eller valuta.

Se også

Hovedopgaver: Oprette indkøbskataloger

Tilføj nye leverandører (form)

Tilføj produkter (form)

Tilføj link til nyt eksternt katalog (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).