Afskrivningsmodeller (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Anlægsaktiver > Almindelige > Anlægsaktiver > Anlægsaktiver. Vælg et anlægsaktiv. Klik på Afskrivningsmodeller i handlingsruden.

Du kan bruge denne form til at knytte et aktiv til en afskrivningsmodel. Du kan angive oplysninger om anskaffelse, yderligere oplysninger om afskrivning og oplysninger om indkøb og salg i forbindelse med aktivet.

Opgaver, som denne form bruges til

Oprette afskrivningsmodeller for anlægsaktiver

Oprette straksafskrivning for afskrivningsmodeller for anlægsaktivgrupper

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Aa572416.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelse

Oversigt

Opret og få vist afskrivningsmodeller.

Generelt

Angiv oplysninger i afskrivningsmodellen.

Afskrivning

Angiv yderligere oplysninger om afskrivning i afskrivningsmodellen.

Køb/Salg

Angiv oplysninger om købs- og salgskonti.

Aa572416.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Posteringer

Åbn formen Afskrivningstransaktioner, hvor du kan få vist posteringsoplysninger til modellen.

Særlig afskrivning

Åbn formen Særlig afskrivning for afskrivningsmodel, hvor du kan få vist oplysninger om særlig afskrivning for modellen.

Forespørgsel

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

 • Saldo – Åbn formen Saldi for anlægsaktiver, hvor du kan få vist oplysninger om anlægskartoteket.

 • Profil – Åbn formen Profil, hvor du kan få vist den forventede afskrivning ifølge aktivets opsætning.

 • Ret historik – Åbn formen Historik for ændringer af anlægsaktiver, hvor du kan få vist ændringer i levetiden, afskrivningsperioder, forventet scrapværdi eller salgsværdi for aktivet. Der er flere oplysninger i afsnittet Se ændringshistorik for anlægsaktiver.

Funktioner

Åbn en menu med følgende menupunkt:

 • Opdele anlægsaktiv – Åbn formen Opdele anlægsaktiv, hvor du kan overføre en værdi fra et aktiv til et andet.

Aa572416.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Afskrivningsmodel

Angiv eller få vist id'et for modellen.

Status

Vælg status for bogføring af afskrivningsmodellen:

 • Endnu ikke anskaffet – Afskrivning bogføres ikke, før aktivet er erhvervet.

 • Start – Afskrivning bogføres automatisk.

 • Suspenderet– Bogføringen af afskrivningen er på hold.

 • Lukket – Ingen afskrivning bogføres.

 • Solgt – Ingen afskrivning bogføres, fordi aktivet blev solgt.

 • Skrottet – Ingen afskrivning bogføres, fordi aktivet blev kasseret.

 • Overført til pulje for småaktiver – Ingen afskrivning bogføres, fordi aktivets værdi er meget lav.

Afskrivning

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis aktivet kan afskrives for den valgte afskrivningsmodel.

Afskrivningsprofil

Vælg afskrivningskladdens afskrivningsprofil. Dette vil være standardprofilen ved oprettelse af afskrivningsmodeller for anlægsaktivgrupper.

Alternativ afskrivningsprofil

Vælg den afskrivningsprofil, der skal bruges som alternativ afskrivningsmetode for aktivet.

Afskrivningsprincip

Metoden til registrering af afskrivning i den periode, som aktivet er erhvervet i.

Startdato for afskrivning

Angiv den dato, hvor afskrivningen for anlægsaktivet starter.

Dato, hvor afskrivning sidst blev udført

Den seneste dato, hvor der er beregnet afskrivning.

Opret reguleringer af afskrivning med basisreguleringer

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil generere afskrivningsreguleringer automatisk, når grundlaget for aktivet reguleres med en anden type reguleringspost.

Tillad afskrivning, når ibrugtagning og afhændelse ligger i samme regnskabsår

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil tillade afskrivningsbeløb, når aktivet tages i anvendelse og kasseres i samme regnskabsår.

Levetid

Afskrivningsperioden for aktivet udtrykt i år.

Afskrivningsperioder

Antallet af afskrivningsperioder udtrykt i måneder.

Resterende afskrivningsperiode

Antallet af afskrivningsperioder, der er tilbage dags dato udtrykt i måneder.

Profil for ekstraordinær afskrivning

Vælg den afskrivningsprofil, der kan bruges som ekstraordinær profil til aktivet.

Afrund afskrivning

Det laveste afskrivningsbeløb, der er tilladt i denne afskrivningsmodel.

Tillad bogført nettoværdi, der er højere end anskaffelsesomkostningerne

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil tillade, at den bogførte nettoværdi for et aktiv overstiger aktivets anskaffelsesomkostninger.

Tillad negativ bogført nettoværdi

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil tillade, at det bogførte nettoværdibeløb for et aktiv er negativt.

Anskaffelsesmetode

Angiv, hvordan anlægsaktivet blev anskaffet.

Listen indeholder de metoder, der er oprettet i formen Anskaffelsesmetoder. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Anskaffelsesmetoder (form).

Erstatningsdato

Angiv datoen for, hvornår du planlægger at udskifte anlægsaktivet. Standarddatoen er anskaffelsesdatoen plus levetiden.

Værdireguleringsgruppe

Vælg en gruppe til klassificering af et aktiv, der revalueres.

Type

Vælg en hensættelsestype for at angive årsagen til reducering af et aktivs bogførte nettoværdi.

Afskrivningsår (fanen Afskrivning)

Afskrivningsåret fra afskrivningsprofilen.

Periodefrekvens

Frekvensen for beregning af afskrivning fra afskrivningsprofilen.

Afskrivningsprofil (feltet Alternativ afskrivningsprofil under fanen Afskrivning)

Vælg den alternative profil til beregning af afskrivning for at få vist metode, afskrivningsår og periodefrekvens for den valgte alternative afskrivningsprofil.

Afskrivningsprofil (feltet Profil for ekstraordinær afskrivning under fanen Afskrivning)

Vælg den ekstraordinære afskrivningsprofil til denne model.

Forbrugsfaktor

Afskrivningsfaktoren fra afskrivningsprofilen, hvis der beregnes afskrivning baseret på forbruget af et aktiv.

Se også

Oprette afskrivningsprofiler

Definere hensættelsestyper

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).