Anlægsaktiver (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Anlægsaktiver > Almindelige > Anlægsaktiver > Anlægsaktiver. Dobbeltklik på et anlægsaktiv, eller klik på Anlægsaktiv eller Rediger i handlingsruden.

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at oprette og administrere anlægsaktiver.

Opgave, som denne form bruges til

Oprette anlægsaktiver

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Aa620341.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelse

Generelt

Angiv generelle oplysninger om anlægsaktivet.

Tekniske oplysninger

Angiv oplysninger om mærke, model, serienummer, garantidato og vedligeholdelsesdatoer samt tekniske bemærkninger.

Nogle datoer, f.eks. garantidato og vedligeholdelsesdatoer, kan bruges som intervaller og til sortering i forespørgsler og rapporter.

Skattestatistik

Angiv de skattestatistikoplysninger, der skal udskrives i rapporten Skattestatistik.

Bemærk

(NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Forsikring

Angiv forsikringsoplysninger, der kan udskrives i Forsikringsrapport for anlægsaktiver.

Lokalitet

Angiv de oplysninger, der identificerer lokaliteten for anlægsaktivet. Revisorerne kan evt. bruge disse oplysninger, når de skal udføre en fysisk kontrol af anlægsaktivet.

Rapportsortering

Angiv eller få vist felter, der bruges som intervaller og som sorteringskriterier i forespørgsler og rapporter. Du kan definere felterne, der skal kunne vælges, i formen Sortering.

Referencer og bemærkninger

Angiv kommentarer og kassationsbegrænsninger.

Opbygning

Angiv forholdet mellem det valgte anlægsaktiv og et eventuelt hovedanlægsaktiv.

Aa620341.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Rediger

Rediger det valgte anlægsaktiv.

Skifte anlægsaktivgruppe

Åbn formen Skifte anlægsaktivgruppe, hvor du kan overføre det valgte anlægsaktiv til en anden anlægsaktivgruppe, eller tildel et nyt anlægsaktivnummer.

Slet

Slet det valgte anlægsaktiv. Du kan ikke slette anlægsaktiver, når der findes afskrivningstransaktioner for anlægsaktivet.

Anlægsaktiv

Opret et anlægsaktiv.

Kopiere anlægsaktiv

Opret et anlægsaktiv, der indeholder mange af de samme oplysninger som det valgte anlægsaktiv. Du kan ændre oplysninger for det nye anlægsaktiv. Det nye anlægsaktiv har nul-saldi og ingen posteringer. Der oprettes automatisk anlægsaktivlinjer sammen med nye anlægsaktivnumre.

Dialogboksen Kopiere anlægsaktiv vises ikke, hvis du har valgt et af følgende:

  • Afkrydsningsfeltet Auto-nummerer anlægsaktiver i formen Anlægsaktivparametre

  • Afkrydsningsfeltet Auto-nummerer anlægsaktiver i formen Anlægsaktivgrupper

Værdimodeller

Åbn formen Værdimodeller, hvor du kan oprette og få vist de værdimodeller, der indeholder de økonomiske oplysninger om anlægsaktivet.

Hver værdimodel sporer et uafhængigt økonomisk aspekt af anlægsaktivets livscyklus, som f.eks. anskaffelse, afskrivninger, værdireguleringer og kassation.

Afskrivningsmodeller

Åbn formen Afskrivningsmodeller, hvor du kan oprette og få vist de afskrivningsmodeller, der indeholder afskrivningsoplysninger om anlægsaktivet.

I de enkelte afskrivningskladder spores der oplysninger som f.eks. afskrivningsstatus, metode, anskaffelsesdato og intervaller.

Udlån

Åbn formen Udlån, hvor du kan administrere den fysiske lokalitet og udlån af anlægsaktivet i den juridiske enhed.

I AX 2012 R3 og kumulativ opdatering 7 eller nyere til AX 2012 R2: Overfør anlægsaktiver

–eller–

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012: Overfør anlægsaktiv

Åbn en form, hvor du kan overføre det valgte anlægsaktiv ved at ændre de økonomiske dimensionsværdier for værdimodeller.

Du kan overføre alle anlægsaktiver, der har mindst én værdimodel, der har en Start status. Hvis du vælger et anlæg, der ikke kan overføres, vises den ikke i den Overfør anlægsaktiver form.

Yderligere oplysninger finder du i Overfør anlægsaktiver.

I AX 2012 R3 og kumulativ opdatering 7 eller nyere til AX 2012 R2: Gennemse overførselshistorik

–eller–

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012: Overførselshistorik

Åbn formen Overførselshistorik for anlægsaktiv, hvor du kan få vist overførselshistorikken for dette anlægsaktiv. Du kan finde flere oplysninger i Historik for overførsel af anlægsaktiver (form).

Tilføjelser til anlægsaktiv

Åbn formen Tilføjelser til anlægsaktiv, hvor du kan oprette, få vist, redigere eller slette tillægselementer eller forbedringer for det valgte anlægsaktiv. Du kan finde flere oplysninger i Tilføjelser til aktiv (form).

Alle projekter

Åbn listesiden Alle projekter, hvor du kan få vist og redigere de projekter eller underprojekter, der er tilknyttet det valgte anlægsaktiv. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Om integration af anlægsaktiver.

Vedhæftede filer

Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.

Aa620341.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Anlægsaktivgruppe

Vælg en anlægsaktivgruppe for at forenkle opsætningen af nye aktiver. Du kan konfigurere anlægsaktivgrupper, der indeholder standardoplysninger, f.eks. afskrivningsprofiler og værdimodeller.

Bemærk

Anlægsaktivgrupper bruges ofte sammen med andre anlægsaktivkoder, f.eks. aktivaktivitetskoder og egenskabsgrupper. En afdeling inden for offentlige arbejder kunne f.eks. have anlægsaktivgruppen Lastvogne, aktivaktivitetskoden Byggeri og egenskabsgrupperne Tipvogne og Cementblandere. Du kan finde flere oplysninger i Anlægsaktivgrupper (form).

Nummer på anlægsaktiv

Nummeret på anlægsaktivet, som kan tildeles manuelt eller automatisk, afhængigt af opsætningen af anlægsaktivet eller anlægsaktivgruppen. Yderligere oplysninger finder du i Oprette nummerserier til Anlægsaktiver eller Anlægsaktivposter.

Navn

Angiv det navn, der identificerer anlægsaktivet. Dette navn kan bruges til søgning eller filtrering, som interval og til sortering i forespørgsler og rapporter.

Søgenavn

Angiv anlægsaktivets alternative navn, som kan bruges til søgning og filtrering.

Type

Vælg anlægsaktivtypen.

Overordnet type

Vælg en aktivklassifikation på øverste niveau til brug i rapporten.

Bemærk

Overordnede typer bruges ofte sammen med andre anlægsaktivkoder, f.eks. anlægsaktivkoder, anlægsaktivgrupper og egenskabsgrupper. En afdeling inden for offentlige arbejder kunne f.eks. have anlægsaktivgruppen Køretøjer, en større type Lastvogne, aktivaktivitetskoden Byggeri og egenskabsgrupperne Tipvogne og Cementblandere. Du kan finde flere oplysninger i Overordnede typer (form). Disse koder er valgfrie, og du kan bruge dem efter dine forretningsbehov til at spore flere oplysninger om anlægsaktiver for organisationen.

Aktivtype

Vælg den type, der beskriver ejendommen:

  • Anlægsaktiv – Almindelige aktiver, der behandles som typiske anlægsaktiver.

  • Fortsættende ejendom – Ejendom, der kun eksisterer af hensyn til lagerformål, f.eks. telefoner, radioer eller mobile enheder, der ligger under kapitaliseringsgrænsen. Du angiver typisk en levetid på 0 for aktiver af denne type og holder dem ude af den vurderingsrapport, der afstemmes med finansmodulet.

  • Andet – Immaterielle aktiver, der skal præsenteres separat i balancen.

Dette felt bruges kun til rapporter og søgninger.

Antal

Angiv antallet pr. måleenhed for aktivet. Hvis et aktiv f.eks. er pakket i en kasse, skal du angive et antal på 1 og angive måleenheden som en kasse.

Bemærk

Hvis et aktiv ikke er stort nok til at blive sporet som et selvstændigt aktiv, kan du gruppere varer sammen som ét aktiv. For eksempel hvis du køber 10 eksterne harddiske for salgsafdeling, er hver ekstern harddisk på sin egen ikke stor nok til at registrere på aktivsiden. Men ti harddiske tilsammen er et aktiv. I dette eksempel skal du skrive antallet 10 og definere måleenheden Hver. Kostprisen for hver eksterne harddisk er 100, hvilket giver hele anlægget til en værdi af 1.000.

Måleenhed

Vælg måleenheden for aktivet, f.eks. dusin, kasse, meter, blok eller hver.

Enhedskostpris

Angiv kostprisen for én enhed.

Aktivaktivitetskode

Vælg eller få vist aktivaktivitetskoden for anlægsaktivet for at spore aktivet efter den aktivitetskategori, det bruges til.

Bemærk

Aktivaktivitetskoder bruges ofte sammen med andre anlægsaktivkoder, f.eks. anlægsaktivgrupper og egenskabsgrupper. En afdeling inden for offentlige arbejder kunne f.eks. have aktivaktivitetskoden Byggeri, anlægsaktivgruppen Lastvogne og egenskabsgrupperne Tipvogne og Cementblandere. Du kan finde flere oplysninger i Aktivaktivitetskoder (form).

Egenskabsgruppe

Vælg eller få vist egenskabsgruppen for anlægsaktivet for at spore aktivet efter den egenskabsklassifikation, det er medlem af.

Bemærk

Egenskabsgrupper bruges ofte sammen med andre anlægsaktivkoder, f.eks. anlægsaktivgrupper og aktivaktivitetskoder. En afdeling inden for offentlige arbejder kunne f.eks. have aktivaktivitetskoden Byggeri, anlægsaktivgruppen Lastvogne og egenskabsgrupperne Tipvogne og Cementblandere. Du kan finde flere oplysninger i Egenskabsgrupper (form).

Fabrikant

Angiv navnet på anlægsaktivets fabrikant.

Model

Angiv varens modelnummer.

Modelår

Angiv det år, hvor varen blev bygget.

Serienummer

Angiv serienummeret på anlægsaktivet.

Garantidato

Angiv startdatoen for anlægsaktivets garanti.

Teknisk information 1

Angiv tekniske oplysninger om anlægsaktivet.

Teknisk information 2

Angiv tekniske oplysninger om anlægsaktivet.

Teknisk information 3

Angiv tekniske oplysninger om anlægsaktivet.

Sidst vedligeholdt

Angiv den dato, hvor anlægsaktivet sidst blev vedligeholdt.

Næste vedligeholdelse

Angiv startdatoen for næste vedligeholdelse af anlægsaktivet.

Information 1

Angiv flere oplysninger om vedligeholdelse af anlægsaktivet.

Information 2

Angiv flere oplysninger om vedligeholdelse af anlægsaktivet.

Information 3

Angiv flere oplysninger om vedligeholdelse af anlægsaktivet.

Aktivets stand

Vælg en betingelse for anlægsaktivet. Betingelserne er oprettet i formen Tilstande for anlægsaktiv.

Kommune

Den kommune, som anlægsaktivet skatterapporteres til.

Bemærk

(NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Skattepligtigt tilskud

Det skattepligtige tilskud for anlægsaktivet.

Bemærk

(NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Skattefrit tilskud

Det skattefrie tilskud for anlægsaktivet.

Bemærk

(NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Ligningsmæssig værdi

Den ligningsmæssige værdi af anlægsaktivet.

Bemærk

(NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Skattemæssig værdi

Den skattemæssige værdi af anlægsaktivet.

Bemærk

(NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Grundlag for kapitalafkast

Grundlaget for beregning af kapitalafkastet.

Bemærk

(NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Skattemæssig anskaffelsespris

Den skattemæssige anskaffelsespris for anlægsaktivet.

Bemærk

(NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Værdi pr. 1-1-1984

Anlægsaktivets værdi den 1. januar 1984.

Bemærk

(NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Forsikringsleverandør

Angiv det forsikringsselskab, der har forsikret anlægsaktivet.

Agent

Angiv den assurandør, der har forsikret anlægsaktivet.

Policenummer

Angiv anlægsaktivets forsikringspolicenummer.

Udløb af police

Angiv udløbsdatoen for forsikringspolicen for anlægsaktivet.

Forsikringssum

Angiv den værdi, som anlægsaktivet er forsikret for.

Forsikret værdi

Angiv den værdi, som anlægsaktivet er forsikret for. Efterhånden som værdien ændres, kan du opdatere dette felt manuelt eller ved hjælp af en periodisk opdatering for at genberegne værdien.

Bemærk

Hvis du bruger den periodiske opdatering, skal der angives en værdi i dette felt, før du udfører den periodiske opdatering.

Du kan finde flere oplysninger i Opdater genanskaffelsespriser og forsikrede værdier (form).

Genanskaffelsespris

Angiv omkostningen ved udskiftning af anlægsaktivet. Efterhånden som omkostningen ændres, kan du opdatere dette felt manuelt eller ved hjælp af en periodisk opdatering for at genberegne omkostningen.

Bemærk

Hvis du bruger den periodiske opdatering, skal der angives en pris i dette felt, før du udfører den periodiske opdatering.

Du kan finde flere oplysninger i Opdater genanskaffelsespriser og forsikrede værdier (form).

Sidste opdatering af periodiseret værdi/omkostning

Angiv den dato, hvor genanskaffelsesprisen eller forsikringsværdien sidst blev opdateret.

Du kan angive en værdi manuelt eller bruge en periodisk proces til at opdatere den. Hvis dette felt er tomt, kan et anlægsaktiv stadig opdateres med den periodiske opdatering. Du kan finde flere oplysninger i Genberegne genanskaffelsespriser og forsikrede værdier.

Forsikringsdato 1

Angiv en dato til sporing af forsikringsdatoer.

Forsikringsdato 2

Angiv en dato til sporing af forsikringsdatoer.

Forsikret til rimelig markedsværdig

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis forsikringen af anlægsaktivet dækker omkostningen til at erstatte det.

Lokalitet

Vælg en lokalitet for anlægsaktivet. De tilgængelige lokaliteter kan oprettes i formen Anlægsaktivlokationer.

Placeringsbemærkning

Angiv bemærkninger om anlægsaktivets lokalitet, f.eks. Etage 4 – Finansafdeling.

En lokalitetsadresse kombineret med en lokalitetsbemærkning gør det muligt at angive en mere detaljeret lokalitet for et anlægsaktiv.

Rumnummer

Angiv nummeret på det rum, hvor anlægsaktivet er placeret.

Afdeling

Vælg eller få vist den afdeling eller division, der er ansvarlig for at opdatere oplysningerne om anlægsaktivet.

Ansvarlig

Vælg den arbejder, der er ansvarlig for at opdatere oplysningerne om anlægsaktivet. De tilgængelige arbejdere oprettes i formen Arbejder.

Stregkode

Angiv de stregkodecifre, der er tildelt til anlægsaktivet. Hvis afkrydsningsfeltet Stregkode lig med anlægsaktivets nummer er markeret i formen Anlægsaktivparametre, tilknyttes der en stregkode, når du opretter en anlægsaktivpost.

Hvis afkrydsningsfeltet ikke er valgt, og stregkoden er oprettet i anlægsaktivgruppen, skal du generere et periodisk job for at tildele stregkoder.

Manglende aktiv

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis aktivet ikke kan findes.

Du kan f.eks. markere dette afkrydsningsfelt, hvis du midlertidigt vil angive et anlægsaktiv som borte uden at ændre værdien i feltet Lokalitet. Du kan derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis anlægsaktivet senere bliver fundet, eller ændre værdien i feltet Lokalitet, hvis anlægsaktivet ikke kan findes.

Fysisk lager

Angiv datoen for den seneste fysiske opdatering af lageret for dette anlægsaktiv.

Kontaktperson

Vælg navnet på en person, der muligvis ved noget om lokaliteten af anlægsaktivet.

Leasingbemærkning

Hvis du har leaset anlægsaktivet, skal du angive et referencenummer for eller en anden note om leasingaftalen.

Adkomsthaver

Angiv navnet på den organisation, der ejer anlægsaktivet.

GIS-referencenummer

Angiv GIS-referencenummeret (Geographic Information System), der angiver lokaliteten af anlægsaktivet i GIS-laget.

Et GIS-program er et tredjepartsprogram, der typisk bruges til at spore et landområde og infrastrukturen.

Parcel-id

Hvis aktivet er et landområde, skal du angive id'et for parcellen (jordstykke eller grund), som f.eks. 01-6211421.

1. sorteringsfelt

Angiv et alternativt sorteringsfelt for anlægsaktivet.

2. sorteringsfelt

Angiv et alternativt sorteringsfelt for anlægsaktivet.

3. sorteringsfelt

Angiv et alternativt sorteringsfelt for anlægsaktivet.

Reference

Angiv generelle referenceoplysninger om anlægsaktivet.

Bemærkninger

Angiv generelle kommentarer til anlægsaktivet.

Dokumenternes lokation

Angiv stien til den dokumentplacering, hvor kontrakter og andre dokumenter vedrørende anlægsaktivet gemmes.

Kassationsbegrænsinger

Angiv evt. særlige procedurer for den rette kassation af anlægsaktivet. Der er f.eks. ofte kassationsbegrænsninger for anlægsaktiver, der indeholder farlige materialer.

Hovedanlægsaktiv

Hvis du vil have vist en hierarkisk oversigt over komponenter, skal du vælge hovedanlægsaktivet for dette underaktiv. Et underanlægsaktiv kan være hovedaktiv for et andet underaktiv, og derfor kan hierarkiet have mange niveauer.

Se også

Afskrivningsmodeller (form)

Værdimodeller (form)

Anlægsaktivgrupper (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).