Share via


Parametre for rejser og udgifter (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Rejser og udgifter > Opsætning > Parametre for rejser og udgifter.

Du kan bruge denne form til at konfigurere standardoplysninger, satser og beregninger for rejser og udgifter.

Opgave, som denne form bruges til

Konfigurere rejse- og udgiftsparametre

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Tilknyt

Beskrivelse

Generelt

Angiv parametre for kørselssatser, personlige udgifter, rejserekvisitioner, fordelinger, udgiftspolitikker og projektdetaljesporing. Du kan også konfigurere visningsindstillinger.

Finans

Angiv parametre for finanskonti, finanskladder og moms. Du kan også vælge standardparametre for behæftelser og for rejserekvisitioner og udgiftsrapporter, der overskrider budgettet.

Firmakort

Angiv standardkontoen for tvister om kreditkort. Du kan også tilføje links til din organisations proces til håndtering af tvister om kreditkort og links til relaterede oplysninger.

Diæter

Angiv parametre for udgifter til diæter.

Faxforsider

Hvis kvitteringer, der er relateret til udgiftsrapporter, sendes med fax, skal du indtaste de instruktioner og standardoplysninger, der er angivet på forsiderne af faxmeddelelserne.

Hh242465.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Oversættelser

Vælg det eller de sprog, som instruktionerne på forsiden af faxen skal angives på.

Hh242465.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Standardsats for kørsel

Angiv standardsatsen for kørsel for arbejdere, der anvender deres egne biler.

Personlige udgifter betalt af

Angiv, om personlige udgifter i en udgiftsrapport skal betales af arbejderen eller arbejdsgiveren.

Få vist hele udgiftsrapporten ved detailudledning

Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist en hel udgiftsrapport, der indeholder projektrelaterede udgiftslinjer.

Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, vises der kun udgiftslinjer, som er relateret til projektdokumentet.

Rejser skal forudgodkendes

Markér dette afkrydsningsfelt for at kræve, at der sendes og godkendes en rejseanmodning, før en arbejder kan sende en udgiftsrapport.

Tillad, at fordelinger redigeres, før de bogføres

Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at fordelingerne i en udgiftsrapport ændres, før udgiftsrapporten bogføres.

Evaluer politikker for rejser og udgifter

Vælg dette, når systemet evaluerer udgifter for at finde ud af, om en udgiftspolitik er overtrådt. Systemet kan kontrollere, om der er overtrædelser, når en af følgende hændelser forekommer:

  • En udgiftsregistrering angives og gemmes.

  • Udgiftsrapporten sendes.

Midlertidig side ved oprettelse af udgiftsrapport

Vælg dette, når der vises en liste over de ikke-afstemte udgifter, der er tilknyttet en arbejder, når arbejderen opretter en ny udgiftsrapport:

  • Vis altid – Siden vises, også selvom der ikke er nogen ikke-afstemte udgifter for arbejderen.

  • Vis kun, når der er ikke-afstemte transaktioner – Siden vises kun, når der er tildelt ikke-afstemte transaktioner til arbejderen.

  • Vis aldrig – Siden vises aldrig.

Tillad interne udgiftslinjer

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere linjepost for flere retlige enheder på en udgiftsrapport.

Bemærk

Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret.

Navn på finanskassekladde

Vælg den finanskladde, som godkendte udgiftsrapporter bogføres til.

Aktivér momsopkrævning fra udgifter

Markér dette afkrydsningsfelt for at få godtgjort moms af berettigede udgifter.

Bogfør kontantforskud med det samme

Markér dette afkrydsningsfelt for at bogføre en udgiftsrapport til finansmodulet med det samme. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, oprettes der en kladde, men der foretages ingen bogføring.

Inkl. moms

Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at momsen er inkluderet i arbejdernes udgiftsbeløb som standard.

Frigiv behæftelse ved lukning af rejserekvisitioner

Markér dette afkrydsningsfelt for at frigive behæftede midler, når en godkendt rejserekvisition lukkes.

Tillad indsendelse af rejserekvisition ved budgetoverskridelse af finansbudget og projektbudget

Markér dette afkrydsningsfelt for at give arbejdere mulighed for at sende rejserekvisitioner, der enten overskrider det tilladte budget, der er angivet i finansmodulet, eller det tilladte budget for et projekt.

Tillad indsendelse af udgiftsrapport ved budgetoverskridelse af finansbudget og projektbudget

Markér dette afkrydsningsfelt for at give arbejdere mulighed for at sende udgiftsrapporter, der enten overskrider det tilladte budget, der er angivet i finansmodulet, eller det tilladte budget for et projekt.

Tillad godkendelse af udgiftsrapporter kun ved budgetoverskridelse af finansbudget

Markér dette afkrydsningsfelt for at give ledere mulighed for at godkende udgiftsrapporter, der kun overskrider det tilladte budget, der er angivet i finansmodulet.

Standardkonto til bestridelser

Vælg standardkontoen for bestridelser af kreditkorttransaktioner.

Link til bestridelsesproces

Angiv linket til oplysninger om din organisations proces til håndtering af bestridelser af kreditkorttransaktioner.

Link til ofte stillede spørgsmål vedrørende bestridelse

Angiv linket til ofte stillede spørgsmål (OSS) eller relaterede oplysninger om bestridelser af kreditkorttransaktioner.

Minimumstimer for diæter

Angiv det mindste antal timer, som en medarbejder skal arbejde på en dag for, at det udløser en diæt.

Måltidsprocent

Angiv standardprocenten for måltidsdiæter for den første og sidste dag. Arbejdsdagen for den første og sidste dag kan være kortere end for en standardarbejdsdag. Diætbeløbet for disse dage kan derfor være forskelligt fra standardbeløbet.

Hotelprocent

Angiv standardprocenten for diæter til hoteludgifter for den første og sidste dag. Arbejdsdagen for den første og sidste dag kan være kortere end for en standardarbejdsdag. Diætbeløbet for disse dage kan derfor være forskelligt fra standardbeløbet.

Andre procenter

Angiv standardprocenten for diæter til diverse udgifter for den første og sidste dag. Arbejdsdagen for den første og sidste dag kan være kortere end for en standardarbejdsdag. Diætbeløbet for disse dage kan derfor være forskelligt fra standardbeløbet.

Reduktion i procenten for morgenmad

Angiv det beløb, som diæten reduceres med for morgenmad.

Hvis en arbejder f.eks. får morgenmaden betalt på anden vis, kan du vælge at reducere diætbeløbet med 10 %.

Reduktion i procenten for frokost

Angiv det beløb, som diæten reduceres med for frokost.

Hvis en arbejder f.eks. får frokosten betalt på anden vis, kan du vælge at reducere diætbeløbet med 15 %.

Reduktion i procenten for aftensmad

Angiv det beløb, som diæten reduceres med for aftensmad.

Hvis en arbejder f.eks. får aftensmaden betalt på anden vis, kan du vælge at reducere diætbeløbet med 20 %.

Afrunding af diæter

Vælg den afrundingstype, der bruges til diæter.

Hvis du vælger normal afrunding, rundes enhver udgift, der består af et beløb på 0,5, op til 1,00, og enhver udgift, der består af et beløb, der er mindre end 0,5, rundes ned til 0,0.

Udfør beregning af diæter baseret på

Vælg, om en diæt skal baseres på en kalenderdag eller en 24-timersperiode.

Instruktioner

Angiv de instruktioner, som arbejdere skal følge, når de opretter en forside til en fax, der bruges til at sende kvitteringer, der er relateret til en udgiftsrapport. Klik på Oversættelser for at vælge det sprog, der skal bruges til instruktionerne.

Oversigt over udgiftsrapporter

Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere en oversigt over udgiftsrapporten på forsiden af faxen.

Bruger-id

Markér dette afkrydsningsfelt for at gemme en arbejders entydige Microsoft Dynamics AX-id i den stregkode, der bruges på forsiden af faxen.

Stregkode

Vælg den stregkode, der bruges på forsiden af faxen.

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).