Sådan fremskynder du dataforberedelse med Data Wrangler i Microsoft Fabric

Data Wrangler er et notesbogbaseret værktøj, der giver brugerne en fordybende oplevelse til at udføre udforskningsdataanalyse. Funktionen kombinerer en gitterlignende datavisning med dynamisk oversigtsstatistik, indbyggede visualiseringer og et bibliotek med almindelige datarensningshandlinger. Hver handling kan anvendes i et spørgsmål om klik, opdatere datavisningen i realtid og generere kode, der kan gemmes tilbage til notesbogen som en genbrugelig funktion.

Vigtigt

Microsoft Fabric er i prøveversion.

Forudsætninger

Begrænsninger

  • Data Wrangler understøtter i øjeblikket kun Pandas DataFrames. Understøttelse af Spark DataFrames er i gang.
  • Data Wranglers skærm fungerer bedre på store skærme, selvom forskellige dele af grænsefladen kan minimeres eller skjules for at imødekomme mindre skærme.

Start Data Wrangler

Brugerne kan starte Data Wrangler direkte fra en Microsoft Fabric-notesbog for at udforske og transformere enhver Pandas DataFrame. Dette kodestykke viser, hvordan du læser eksempeldata i en Pandas DataFrame:

import pandas as pd

# Read a CSV into a Pandas DataFrame from e.g. a public blob store
df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/plotly/datasets/master/titanic.csv")

Under fanen "Data" på notesbogbåndet skal du bruge rullelisten Data Wrangler til at gennemse de aktive Pandas DataFrames, der er tilgængelige til redigering. Vælg den, du vil åbne i Data Wrangler.

Tip

Data Wrangler kan ikke åbnes, mens notesbogkernen er optaget. En eksekveringscelle skal fuldføre udførelsen, før Data Wrangler kan startes.

Skærmbillede, der viser en stofnotesbog med rullelisten Data Wrangler.

Visning af oversigtsstatistik

Når Data Wrangler starter, genereres der en beskrivende oversigt over den viste DataFrame i oversigtspanelet. Denne oversigt indeholder oplysninger om DataFrames dimensioner, manglende værdier og meget mere. Hvis du vælger en hvilken som helst kolonne i gitteret Data Wrangler, bliver panelet Oversigt bedt om at opdatere og vise beskrivende statistikker om den pågældende kolonne. Hurtig indsigt om hver kolonne er også tilgængelig i overskriften.

Tip

Kolonnespecifikke statistikker og visualiseringer (både i panelet Oversigt og i kolonneoverskrifterne) afhænger af kolonnedatatypen. Et binært histogram for en numerisk kolonne vises f.eks. kun i kolonneoverskriften, hvis kolonnen er angivet som en numerisk type. Brug panelet Handlinger til at omarbejde kolonnetyper for at få den mest nøjagtige visning.

Skærmbillede, der viser data Wrangler-visningsgitteret og oversigtspanelet.

Handlinger til rensning af browserdata

Du kan finde en søgbar liste over trin til datarensning i panelet Handlinger. Du kan også få adgang til et mindre udvalg af de samme handlinger i genvejsmenuen for hver kolonne. Når du vælger et trin til datarensning i panelet Handlinger, bliver du bedt om at vælge en eller flere målkolonner sammen med eventuelle nødvendige parametre for at fuldføre trinnet. Prompten til skalering af en kolonne kræver f.eks. et nyt værdiområde.

Skærmbillede, der viser panelet Data Wrangler Operations.

Visning og anvendelse af handlinger

Resultaterne af en valgt handling vises automatisk i visningsgitteret Data Wrangler, og den tilsvarende kode vises automatisk i panelet under gitteret. Hvis du vil bekræfte den viste kode, skal du vælge "Anvend" på begge steder. Hvis du vil slippe af med den viste kode og prøve en ny handling, skal du vælge "Slet".

Skærmbillede, der viser en igangværende data-Wrangler-handling.

Når en handling er anvendt, opdateres gitteret og oversigtsstatistikken for Data Wrangler, så resultaterne afspejles. Den viste kode vises på den løbende liste over bekræftede handlinger, der er placeret i panelet Rengøringstrin.

Skærmbillede, der viser en anvendt Data Wrangler-handling.

Tip

Du kan altid fortryde det senest anvendte trin med papirkurvsikonet ud for det, som vises, hvis du holder markøren over dette trin i panelet Rengøringstrin.

Skærmbillede, der viser en Data Wrangler-handling, der kan fortrydes.

I følgende tabel opsummeres de handlinger, som Data Wrangler i øjeblikket understøtter:

Handling Beskrivelse
Sort Sortér en kolonne i stigende eller faldende rækkefølge
Filtrer Filtrer rækker baseret på en eller flere betingelser
Kode med én hot Opret nye kolonner for hver entydige værdi i en eksisterende kolonne, der angiver tilstedeværelsen eller fraværet af disse værdier pr. række
En varm kode med afgrænser Opdel og en-hot koder kategoriske data ved hjælp af en afgrænser
Skift kolonnetype Rediger datatypen for en kolonne
Slip kolonne Slet en eller flere kolonner
Vælg kolonne Vælg en eller flere kolonner, der skal bevares, og slet resten
Omdøb kolonne Omdøb en kolonne
Slip manglende værdier Fjern rækker med manglende værdier
Slip dublerede rækker Slip alle rækker, der har dublerede værdier i en eller flere kolonner
Udfyld manglende værdier Erstat celler med manglende værdier med en ny værdi
Søg efter og erstat Erstat celler med et nøjagtigt matchende mønster
Gruppér efter kolonne og aggregering Gruppér efter kolonneværdier og aggregerede resultater
Blanktegn i stribe Fjern mellemrum fra starten og slutningen af teksten
Opdel tekst Opdel en kolonne i flere kolonner baseret på en brugerdefineret afgrænser
Konvertér tekst til små bogstaver Konvertér tekst til små bogstaver
Konvertér tekst til store bogstaver Konvertér tekst til STORE BOGSTAVER
Skaler min./maks. værdier Skaler en numerisk kolonne mellem en minimum- og maksimumværdi
Hurtigudfyld Opret automatisk en ny kolonne baseret på eksempler, der er afledt af en eksisterende kolonne

Gemmer og eksporterer kode

Værktøjslinjen over visningsgitteret Data Wrangler indeholder indstillinger for at gemme den kode, som værktøjet genererer. Du kan kopiere koden til Udklipsholder eller eksportere den til notesbogen som en funktion. Eksport af koden lukker Data Wrangler og føjer den nye funktion til en kodecelle i notesbogen. Du kan også downloade den rensede DataFrame, der afspejles i det opdaterede data Wrangler-visningsgitter, som en csv-fil.

Tip

Den kode, der genereres af Data Wrangler, anvendes ikke, før du kører den nye celle manuelt, og den overskriver ikke den oprindelige DataFrame.

Skærmbillede, der viser indstillingerne for eksport af kode i Data Wrangler.

Skærmbillede, der viser den kode, der er genereret af Data Wrangler, tilbage i notesbogen.

Næste trin