Installér en anden version af SynapseML på Fabric

SynapseML er forudinstalleret på Fabric. Hvis du vil bruge en anden version, kan du installere den med %%konfigurer.

Bemærk

Stofnotesbog understøtter ikke officielt %%konfigurer for nu, og der er ingen garanti for serviceniveauaftale eller fremtidig kompatibilitet med officielle udgivelser.

Installér SynapseML med %%konfigurer

I eksemplet installeres SynapseML v0.11.1 på Fabric.

%%configure -f
{
 "name": "synapseml",
 "conf": {
   "spark.jars.packages": "com.microsoft.azure:synapseml_2.12:0.11.1,org.apache.spark:spark-avro_2.12:3.3.1",
   "spark.jars.repositories": "https://mmlspark.azureedge.net/maven",
   "spark.jars.excludes": "org.scala-lang:scala-reflect,org.apache.spark:spark-tags_2.12,org.scalactic:scalactic_2.12,org.scalatest:scalatest_2.12,com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind",
   "spark.yarn.user.classpath.first": "true",
   "spark.sql.parquet.enableVectorizedReader": "false",
   "spark.sql.legacy.replaceDatabricksSparkAvro.enabled": "true"
 }
}

Kontrollér SynapseML-versionen

import synapse.ml.cognitive
print(f"SynapseML cognitive version: {synapse.ml.cognitive.__version__}")
import synapse.ml.lightgbm
print(f"SynapseML lightgbm version: {synapse.ml.lightgbm.__version__}")

Næste trin