Kliniske og driftsmæssige analyser i dataskyen

Sundhedsorganisationer flytter analyser til skyen for at opnå fleksibilitet, robusthed og skalerbarhed. Microsoft-kunder udnytter Azure Data Factory eller Azure Synapse Analytics Data Flows til at masseindsætte data fra det lokale miljø i skyen og opbevare dem i Azure Synapse Analytics eller i en rå Azure Data Lake.

Administration af data er ikke en ny udfordring, men det bliver sværere at håndtere dem. Da data findes i forskellige skemaer, metadata og relationer, skal der gøres en stor indsats for at standardisere dataene. Nøglen til succes ligger i opbygning af intelligente systemer baseret på avancerede og standardbaserede datamodeller. Healthcare -databaseskabelonerne giver dig oplysningsplaner for sundhedstjenester (udbyder), sygesikring (betaler), R&D og kliniske test, genomik, medicinalvarer og detail (apotek) for at aktivere datakonsortier. Endelig vil sundhedsorganisationer, der er interesseret i at udvikle metoder til at "lære" af data, implementere handlinger for maskinel indlæring for at installere og vedligeholde modeller i produktionen på en pålidelig og effektiv måde.

For at forbedre indsigt i sundhedsdata bruger kunderne Azure-tjenester til at indsamle, lagre, behandle og visualisere data. Disse data kan bruges upstream til maskinel indlæring og til at levere funktioner til kunstig intelligens.

Et diagram, der viser eksempler på visualiseringsflow for sundhedsdata.

Hent en PDF-fil, der kan udskrives, med dette diagram over referencearkitekturen.

Klinisk og driftsmæssig indsigt

Når Data Lake indsætter dataene er i en standardform, kan du bruge tjenester som Azure Machine Learning til at opbygge og oplære AI-modeller med henblik på dataforbedring. Den AI, der genereres fra Azure Machine Learning, kan bruges i tjenester som Dynamics 365 Customer Insights eller Power BI til at generere yderligere indsigt i dataene.