Dashboard til omfang 3-udledninger

Åbn dashboardet Omfang 3-udledninger via Indsigt i hovednavigationsruden.

Omfang 3-udledninger er indikret udledninger, der optræder i en organisations værdikæde, og som ikke er omfattet af omfang 2. Med dashboardet Omfang 3-udledninger i Microsoft Sustainability Manager kan du få vist omfang 3-udledninger efter rapporteringsperiode.

Filtrere efter rapporteringsperiode eller organisationshierarki

Filtrere efter rapporteringsperiode eller organisationshierarki.

Få vist statistikoversigt

Få vist oversigtsstatistik i venstre felt. Disse statistiske data omfatter det samlede antal omfang 3-udledninger for rapporteringsperioden i forhold til den foregående periode. I feltet vises også alle kategorier af omfang 3-udledninger, der er klassificeret som upstream eller downstream. Omfang 3-udledninger har følgende 15 kategorier.

Upstream

 • Indkøbte varer og services
 • Kapitalgoder
 • Aktiviteter, der vedrører brændstof og energi
 • Upstream-transport og distribution
 • Spild, der genereres i driftshandlinger
 • Forretningsrejse
 • Medarbejderpendling
 • Leasede upstream-aktiver

Downstream

 • Downstream-transport og distribution
 • Behandling af solgte produkter
 • Brug af solgte produkter
 • Behandling af solgte produkter ved slutningen af deres levetid
 • Leasede downstream-aktiver
 • Franchiser
 • Investeringer

Det øverste felt indeholder tre faner: Omfang 3-udledninger, Omfang 3-udledninger efter kategori og Omfang 3-udledninger efter kategori (kurvediagram). Hver fane indeholder en til/fra-kontakt, som du kan bruge til at få vist en sammenligning efter år. Når til/fra-kontakten er deaktiveret, vises dataene for den valgte rapporteringsperiode i en månedlig visning. Når til/fra-kontakten er slået til, repræsenterer de viste data alle tilgængelige rapporteringsperioder.

Vis detaljer efter kategori

Det nederste venstre felt indeholder fire faner:

 • Efter kategori – Denne fane viser omfang 3-udledninger efter kategori og type.
 • Kategori 1 (Købte varer og services) efter leverandør – Denne fane viser antallet af poster og udledninger efter leverandør.
 • Kategori 2 (Kapitalvarer) efter leverandør – Denne fane viser antallet af poster og udledninger efter leverandør.
 • Kategori 6 efter forretningsrejser – Denne fane viser rejsetilstanden, hyppigheden og tilknyttede udledninger.

Få vist data efter land/område, afdeling eller facilitet

Feltet nederst til højre har tre faner: Efter land/område, Efter afdeling og Efter facilitet. Hver fane viser omfang 3-udledninger for den tilsvarende afgrænsning af data.