Overflytte indstillinger fra E-mail Router til serversidesynkronisering

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Serversidesynkronisering er en metode i Microsoft Dynamics 365, du kan bruge til at konfigurere mail og synkronisere dine aftaler, kontakter og opgaver. Med serversidesynkronisering kan du administrere postkasser og profiler og spore eventuelle fejl i mailbehandlingen. Hvis din organisation for øjeblikket anvender E-mail Router, men gerne vil gå over til serversidesynkronisering i stedet for, kan du nemt overføre konfigurationsindstillingerne fra E-mail Router til serversidesynkronisering og konfigurere mail.

Bemærk

En organisation kan kun bruge enten E-mail-router eller serversidesynkronisering til behandling af mail. Du kan definere, hvad skal bruges, under fanen Mail under Systemindstillinger i Microsoft Dynamics 365. Hvis du vælger serversidesynkronisering, holder E-mail-router op med at fungere for organisationen.

Sådan skiftes fra Microsoft Outlook synkronisering til synkronisering på serversiden, blot ændre synkroniseringsmetoden i postkassens poster til synkronisering på serversiden. Det er alt, hvad du skal gøre for at skifte fra Outlook-synkronisering til synkronisering på serversiden.

Under overførslen bliver de gamle indgående og udgående konfigurationsprofiler for bruger- og køpostkasser flettet sammen i en ny mailserverprofil, der skal bruges af serversidesynkronisering.

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration.

 2. Vælg Overfør mailrouter-data.

 3. I guiden Overførsel af mailrouter-data skal du vælge Gennemse i de tre tekstfelter og vælge de tre filer angivet øverst på siden i samme rækkefølge. Hvis du skal overføre data fra flere mailroutere, skal du vælge Flere mailroutere og igen vælge de tre filer. Du kan overføre data fra op til fire mailroutere på én gang.

  Bemærk

  Det maksimale kombinerede størrelse for alle filerne fra alle mailroutere, du kan overføre ad gangen, er 32 MB.

 4. Vælg Næste.

 5. På siden Vælg mailserverprofiler, der skal overføres vises de indgående og udgående mailserverprofiler for E-mail Router, og der vises desuden oplysninger om den nye mailserverprofil for serversidesynkronisering. Hvis du vil overføre profilen, skal du i Overfør serverprofil vælge Ja.

  I E-mail Router er indgående og udgående mailserverprofiler forskellige, og hver enkelt bruger eller kø er tilnyttet både indgående og udgående profiler. I forbindelse med serversidesynkronisering defineres indgående og udgående indstillinger dog i én profil, og en bruger eller kø er knyttet til denne profil. Det vil sige, at når du overfører dataene, bliver data fra to serverprofiler kombineret i én. Siden Vælg mailserverprofiler, der skal overføres viser oplysninger om den nye mailserverprofil, der oprettes.

 6. Vælg Næste.

 7. Siden Oversigt med gennemgang af overførsel viser, hvilke data der overføres. Vælg Start.

Når overførslen er fuldført, får du vist oversigten over de overflyttede data. Du skal teste mailkonfigurationen for postkasserne, når overførslen er fuldført. For at kunne starte mailbehandling via serversidesynkronisering, skal du i feltet Behandle e-mail fra i dialogoboksen Systemindstillinger vælge Synkronisering på serversiden.

Anbefalede fremgangsmåder

Her er nogle anbefalinger til overførsel fra E-mail-router til synkronisering på serversiden.

 1. Kontroller, at synkroniseringsfiltrene ikke henter data, der er mere end to uger gamle. Disse er standardindstillingerne, så medmindre du har ændret noget, behøver du ikke at konfigurere dem igen. Se Synkronisering på serversiden.

 2. I mailserverprofilen (Indstillinger > Mailkonfiguration > Mailserverprofiler) skal du kontrollere, at overførselsværktøjet indstiller feltet Behandling af mails fra til 24 timer.

 3. Test og aktivér mere end 200 postkasser ad gangen hver femte time for at give tilknytningstabellen mulighed for at blive genopbygget.

 4. Start med køpostkasser, og overfør derefter brugernes postkasser.

Se også

Installer serversidesynkronisering af e-mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver
Test email configuration on mailboxes
Overvåge fejl i forbindelse med behandling af mail

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret