Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 (online) og Exchange Online

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Med både Microsoft Dynamics 365 (online) og Microsoft Exchange Online tilknyttet som onlinetjenester er det en enklere og mere enkel konfiguration at forbinde disse to.

Vigtigt

Denne funktion kræver, at du har et abonnement på Office 365 eller et abonnement på en onlinetjeneste, som SharePoint Online eller Exchange Online. Du kan finde flere oplysninger under Hvad er Office 365, og hvordan er det relateret til Dynamics 365 (online)?

Dette emne indeholder

Gør Exchange klar

Kontrollér, at du har profilen: Microsoft Exchange Online

Konfigurere standardmailbehandling og synkronisering

Konfigurere postkasser

Godkend mailadresse

Teste mailkonfiguration af postkasser

Teste mailkonfigurationen for alle postkasser, der er knyttet til en mailserverprofil

Gør Exchange klar

Hvis du vil bruge Exchange Online med Dynamics 365 (online), skal du have et Exchange Online-abonnement, der leveres som en del af et Office 365-abonnement, eller der kan abonneres på separat. Du kan finde oplysninger om Exchange Online her:

Tip

For at sikre at du har en god forbindelse til Exchange Online, skal du køre Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Oplysninger om, hvilke test der skal køres, finder du i beskrivelsen af test af mailflow med Remote Connectivity Analyzer.

Kontrollér, at du har profilen: Microsoft Exchange Online

Hvis du har et Exchange Online-abonnement i samme lejer som dit Dynamics 365 (online)-abonnement, opretter Dynamics 365 (online) en standardprofil for mailforbindelsen: Microsoft Exchange Online. Sådan kontrollerer du denne profil:

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Mailserverprofiler.

 2. Klik på Aktive mailsserverprofiler, og kontrollér, at Microsoft Exchange Online-profilen er på listen.

  Verify the Microsoft Exchange Online profile

  Hvis Microsoft Exchange Online-profilen mangler, skal du kontrollere, at du har et Exchange Online-abonnement, og at det findes i den samme lejer som dit Dynamics 365 (online)-abonnement.

 3. Hvis der er flere profiler, skal du klikke på profilen Microsoft Exchange Online og angive den som standard.

Konfigurere standardmailbehandling og synkronisering

Angiv synkronisering på serversiden som standardmetode til konfiguration for nyoprettede brugere.

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Mailkonfigurationsindstillinger.

 2. Angiv felterne til behandling og synkronisering på følgende måde:

  • Serverprofil: Microsoft Exchange Online

  • Indgående mail: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter

  • Udgående mail: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter

  • Aftaler, kontakter og opgaver: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter

   Bemærk

   Hvis brugerne primært anvender Dynamics 365 til Outlook på deres stationære computere, kan Microsoft Dynamics 365 til Outlook være et bedre valg.

  System Settings for server-side synchronization

 3. Klik på OK.

Alle nye brugere anvender disse indstillinger til deres postkasse.

Konfigurere postkasser

Nye brugere får deres postkasser konfigureret automatisk med de indstillinger, du har foretaget i det forrige afsnit. For eksisterende brugere, der er tilføjet før ovenstående indstillinger, skal du angive serverprofilen og leveringsmetoden for mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver.

Ud over administratortilladelser skal du også have læse- og skriverettigheder til postkasseenheden for at kunne angive leveringsmetoden for postkassen.

Vælg én af følgende metoder:

Angive postkasser til standardprofilen

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasser.

 2. Vælg Aktive postkasser.

 3. Vælg de postkasser, du vil knytte til Microsoft Exchange Online-profilen, klik på Anvend standard-mailindstillinger, kontrollér indstillingerne, og klik derefter på OK.

  Anvend standard-mailindstillinger

  Som standard testes postkassekonfigurationen, og postkasserne aktiveres, når du klikker på OK.

Rediger postkasser for at angive profil- og leveringsmetoder

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasser.

 2. Klik på Aktive postkasser.

 3. Vælg de postkasser, du vil konfigurere, og klik derefter på Rediger.

 4. I formularen Rediger flere poster under Synkroniseringsmetode skal du angive Serverprofil til Microsoft Exchange Online.

 5. Angiv Indgående og UdgåendeMail til Synkronisering på serversiden eller E-mailrouter.

 6. Angiv Aftaler, kontakter og opgaver til Synkronisering på serversiden.

  Bemærk

  Hvis brugerne primært anvender Dynamics 365 til Outlook på deres stationære computere, kan Microsoft Dynamics 365 til Outlook være et bedre valg.

 7. Klik på Skift.

Godkend mailadresse

Du skal godkende hver brugers postkasse eller kø, før den pågældende postkasse kan behandle mail.

Bemærk

Du skal være global administrator for Office 365 for at godkende postkasser.

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasser.

 2. Klik på Aktive postkasser.

 3. Vælg de postkasser, du vil godkende, og klik derefter på Flere kommandoer () > Godkend e-mail.

 4. Klik på OK.

Teste mailkonfiguration af postkasser

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasser.

 2. Klik på Aktive postkasser.

 3. Markér de postkasser, du vil teste, og klik derefter på Test og aktivér postkasser.

  På denne måde testes indgående og udgående mailkonfiguration for de valgte postkasser og aktiverer dem til mailbehandling. Hvis der opstår en fejl i en postkasse, vises der en besked på væggen med beskeder for postkassen og ejeren af profilen. Afhængigt af fejlens art forsøger Microsoft Dynamics 365 at behandle mailen igen senere, eller postkassen deaktiveres for mailbehandling.

  For at få vist beskeder for en individuel postkasse skal du åbne postkassen og derefter klikke på Beskeder´under Almindelig.

  Resultatet af mailkonfigurationstesten vises i felterne Status for indgående mail, Status for udgående mail og Status for aftaler, kontakter og opgaver i en postkassepost. Der oprettes også en besked, når konfigurationen fuldføres for en postkasse. Beskeden vises for postkasseejeren.

  Du kan finde oplysninger om tilbagevendende problemer og andre fejlfindingsoplysninger i Blog: Teste og aktivere postkasser i Microsoft Dynamics CRM 2015 og Fejlfinding og overvågning af synkronisering på serversiden.

  Sørg for, at du har en god forbindelse til Exchange Online ved at køre Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Oplysninger om, hvilke test der skal køres, finder du i beskrivelsen af test af mailflow med Remote Connectivity Analyzer.

Tip

Hvis du ikke kan synkronisere kontakter, aftaler og opgaver for en postkasse, kan du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser kun elementer med Exchange fra denne Dynamics 365-organisation, selvom Exchange er angivet til synkronisering med en anden organisation.Læs mere om dette afkrydsningsfelt.

Teste mailkonfigurationen for alle postkasser, der er knyttet til en mailserverprofil

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Mailserverprofiler.

 2. Vælg Microsoft Exchange Online-profilen, og klik derefter på Test og aktivér postkasser.

  Når du tester mailkonfigurationen, køres et asynkront job i baggrunden. Det kan tage nogle minutter, før testen gennemføres.Microsoft Dynamics 365 tester mailkonfigurationen for alle postkasser, der er knyttet til Microsoft Exchange Online-profilen. I forbindelse med de postkasser, der er konfigureret med synkronisering på serversiden til synkronisering af aftaler, opgaver og kontakter, kontrolleres det også, at de er konfigureret korrekt.

Tip

Hvis du ikke kan synkronisere kontakter, aftaler og opgaver for en postkasse, kan du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser kun elementer med Exchange fra denne Dynamics 365-organisation, selvom Exchange er angivet til synkronisering med en anden organisation.Læs mere om dette afkrydsningsfelt.

Se også

Fejlfinding og overvågning af synkronisering på serversiden
Test mailflow med Remote Connectivity Analyzer
Integrere (synkronisere) dit mailsystem med Microsoft Dynamics 365
Installer serversidesynkronisering af e-mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret