Oprette forbindelse fra Dynamics 365 (til det lokale miljø) til Exchange Server (til det lokale miljø)

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

Følg disse trin for at oprette forbindelse fra Dynamics 365 (i det lokale miljø) med Microsoft Exchange Server (i det lokale miljø).

Dette emne indeholder

Oprette en mailserverprofil

Konfigurere standardmailbehandling og synkronisering

Konfigurere postkasser

Godkend mailadresse

Teste mailkonfiguration af postkasser

Teste mailkonfigurationen for alle postkasser, der er knyttet til en mailserverprofil

Oprette en mailserverprofil

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Mailserverprofiler.

 2. Klik på Nye > Exchange Server.

 3. I forbindelse med en Exchange-mailserverprofil skal du angive følgende oplysninger:

  Felter

  Beskrivelse

  Generelt

  Navn

  Skriv et sigende navn til profilen.

  Beskrivelse

  Skriv en kort beskrivelse af formålet med mailserverprofilen.

  Registrer serverplacering automatisk

  Klik på Ja, hvis du vil bruge den automatiske registreringstjeneste til at bestemme serverplaceringen. Hvis du vælger Nej, skal du angive den placeringen af mailserveren manuelt.

  Bemærk

  Hvis postkassernes serverplacering ikke ændres, anbefales det, at du undlader at bruge automatisk registrering, da det kan påvirke ydeevnen.

  Placering af indgående og udgående server

  Hvis du vælger Nej for automatisk opdagelse af serverplacering, skal du skrive en URL-adresse for indgående servers placering og udgående servers placering.

  Legitimationsoplysninger

  Godkend via

  Vælg godkendelsesmetode under tilslutning til den angivne mailserver. Hvad der er tilgængeligt, afhænger af, om du bruger en online eller en lokal version af Dynamics 365.

  • Legitimationsoplysninger angivet af en bruger eller kø. Hvis du vælger denne indstilling, bruges de legitimationsoplysninger, der er angivet i postkasseposten for en bruger eller kø, til afsendelse og modtagelse af mail for den relevante bruger eller kø.

   Bemærk

   For at sikre, at legitimationsoplysningerne er beskyttede i Microsoft Dynamics 365, bruges SQL-kryptering til at kryptere de legitimationsoplysninger, der gemmes i postkassen.

  • Legitimationsoplysninger angivet i mailserverprofil. Hvis du vælger denne indstilling, bruges de legitimationsoplysninger, der er angivet i e-mailserverprofilen, til afsendelse og modtagelse af mail til alle brugeres og køers postkasser, der er knyttet til denne profil. Legitimationsoplysningerne skal have repræsentations- eller delegationstilladelser for på de postkasser, der er tilknyttet profilen. Denne indstilling kræver nogen konfiguration på mailserveren, f.eks. konfiguration af repræsentationsrettigheder på Exchange for de postkasser, der er knyttet til profilen.

   Bemærk

   For at sikre at legitimationsoplysningerne beskyttes i Microsoft Dynamics 365, bruges der SQL-kryptering til at kryptere de legitimationsoplysninger, der er gemt i mailserverprofilen, hvis du behandler mail vha. synkronisering på serversiden.

  • Windows-integreret godkendelse. Hvis du vælger denne indstilling, bruges de legitimationsoplysninger, hvormed den asynkrone Microsoft Dynamics 365-tjeneste er blevet konfigureret.

  • Uden legitimationsoplysninger (anonym). Ikke en gyldig indstilling.

  Brugernavn

  Skriv det brugernavn, der anvendes til at oprette forbindelse til e-mailserveren for at sendelse eller modtage e-mail til alle brugeres og køers postkasser, der er knyttet til denne profil. Dette felt aktiveres og er kun gyldigt, hvis Godkend ved hjælp af er indstillet til Legitimationsoplysninger angivet i mailserverprofil. Det brugernavn, du angiver, skal have tilladelse til at sende og modtage mail fra postkasserne for brugere og køer, der er tilknyttet denne profil.

  Bemærk

  Hvis du bruger HTTP til Microsoft Dynamics 365, er felterne Brugernavn og Adgangskode deaktiveret. Hvis du vil aktivere indstillingen, skal du redigere værdien for installationsegenskaben AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels til 1.

  Adgangskode

  Angiv adgangskoden for den bruger, der skal bruges sammen med brugernavnet til at oprette forbindelse til mailserveren til afsendelse og modtagelse af mail for postkasser for brugere og køer, der er knyttet til denne profil. Adgangskoden opbevares sikket.

  Bemærk

  Hvis du bruger HTTP til Microsoft Dynamics 365, er felterne Brugernavn og Adgangskode deaktiveret. Hvis du vil aktivere indstillingen, skal du redigere værdien for installationsegenskaben AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels til 1.

  Brug samme indstillinger til udgående

  Hvis du vil bruge de samme indstillinger for legitimationsoplysninger til den indgående og udgående forbindelse, skal du klikke på Ja.

  Avanceret

  Indgående og udgående godkendelsesprotokol

  Vælg en protokol, der skal bruges til godkendelse af indgående og udgående mail.

  Yderligere indstillinger

  Behandling af mails fra

  Vælg dato og klokkeslæt. E-mail, der er modtaget efter den angivne dato og det angivne klokkeslæt, behandles af serversidesynkronisering for alle postkasser med denne profil. Hvis du angiver en værdi, der er mindre end den aktuelle dato, anvendes ændringen på alle nyligt tilknyttede postkasser og deres tidligere behandlede mails bliver fjernet.

  Mindste forespørgselsinterval i minutter

  Angiv det mindste forespørgselsinterval i minutter for postkasser, der er knyttet til denne mailserverprofil. Forespørgselsintervallet bestemmer, hvor ofte serversidesynkronisering forespørger dine postkasser for nye mails.

  Maksimale antal samtidige forbindelser

  Angiv det maksimale antal samtidige forbindelser, som kan foretages af Dynamics 365 til den tilsvarende mailserver pr. postkasse. Øg værdien for at tillade flere parallelle opkald til Exchange for at forbedre ydeevnen, eller reducer værdien, hvis der er fejl på Exchange på grund af et stort antal opkald fra Microsoft Dynamics 365. Standardværdien for dette felt er 10. Det maksimale antal er angivet pr. postkasse eller pr. mailserverprofil ud fra, om legitimationsoplysningerne er angivet i en postkasse eller en mailserverprofil.

  Flyt ikke-leverede mails til mappen Kan ikke leveres

  For at flytte ikke-leverede mails til mappen Kan ikke leveres, skal du klikke på Ja. Hvis der opstår en fejl i forbindelse med sporing af mails i Dynamics 365 som mailaktiviteter, og hvis denne indstilling er angivet til Ja, flyttes mailen til mappen Kan ikke leveres. Denne indstilling er kun tilgængelig for en Exchange-mailserverprofil.

 4. Klik på Gem.

Konfigurere standardmailbehandling og synkronisering

Angiv synkronisering på serversiden som standardmetode til konfiguration.

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Mailkonfigurationsindstillinger.

 2. Angiv felterne til behandling og synkronisering på følgende måde:

  • Serverprofil: Den profil, du oprettede i afsnittet ovenfor.

  • Indgående mail: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter

  • Udgående mail: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter

  • Aftaler, kontakter og opgaver: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter

   Bemærk

   Hvis brugerne primært anvender Dynamics 365 til Outlook på deres stationære computere, kan Microsoft Dynamics 365 til Outlook være et bedre valg.

  Hvis du lader Behandling af mails for ikke-godkendt bruger og køer på standardværdier være markeret, skal du godkende mails og køer til brugerpostkasser som anvist herunder i Godkend mail.

  System Settings for server-side synchronization

 3. Klik på OK.

Konfigurere postkasser

Hvis duvil angive postkasser, der skal bruge standardprofilen, skal du først angive serverprofilen og leveringsmetoden for mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver.

Ud over administratortilladelser skal du også have læse- og skriverettigheder til postkasseenheden for at kunne angive leveringsmetoden for postkassen.

Vælg en af følgende metoder:

Angive postkasser til standardprofilen

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasser.

 2. Klik på Aktive postkasser.

 3. Vælg de postkasser, du vil knytte til Exchange Server-profilen, du har oprettet, klik på Anvend standard-mailindstillinger, kontrollér indstillingerne, og klik derefter på OK.

  Anvend standard-mailindstillinger

  Som standard testes postkassekonfigurationen, og postkasserne aktiveres, når du klikker på OK.

Rediger postkasser for at angive profil- og leveringsmetoder

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasser.

 2. Klik på Aktive postkasser.

 3. Vælg de postkasser, du vil konfigurere, og klik derefter på Rediger.

 4. I formularen Skift flere poster skal du nder Synkroniseringsmetode angive Serverprofil til den Exchange Server-profil, du har oprettet tidligere.

 5. Angiv Indgående og UdgåendeMail til Synkronisering på serversiden eller E-mailrouter.

 6. Angiv Aftaler, kontakter og opgaver til Synkronisering på serversiden.

  Bemærk

  Hvis brugerne primært anvender Dynamics 365 til Outlook på deres stationære computere, kan Microsoft Dynamics 365 til Outlook være et bedre valg.

 7. Klik på Skift.

Godkend mailadresse

Du skal godkende hver brugers postkasse eller kø, før den pågældende postkasse kan behandle mail.

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasser.

 2. Klik på Aktive postkasser.

 3. Vælg de postkasser, du vil godkende, og klik derefter på Flere kommandoer () > Godkend e-mail.

 4. Klik på OK.

Teste mailkonfiguration af postkasser

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Postkasser.

 2. Klik på Aktive postkasser.

 3. Markér de postkasser, du vil teste, og klik derefter på Test og aktivér postkasser.

  På denne måde testes indgående og udgående mailkonfiguration for de valgte postkasser og aktiverer dem til mailbehandling. Hvis der opstår en fejl i en postkasse, vises der en besked på væggen med beskeder for postkassen og ejeren af profilen. Afhængigt af fejlens art forsøger Microsoft Dynamics 365 at behandle mailen igen senere, eller postkassen deaktiveres for mailbehandling.

  Resultatet af mailkonfigurationstesten vises i felterne Status for indgående mail, Status for udgående mail og Status for aftaler, kontakter og opgaver i en postkassepost. Der oprettes også en besked, når konfigurationen fuldføres for en postkasse. Beskeden vises for postkasseejeren.

  Du kan finde oplysninger om tilbagevendende problemer og andre fejlfindingsoplysninger i MSDN: Teste og aktivere postkasser i Microsoft Dynamics CRM 2015 og Fejlfinding og overvågning af synkronisering på serversiden.

Tip

Hvis du ikke kan synkronisere kontakter, aftaler og opgaver for en postkasse, kan du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser kun elementer med Exchange fra denne Dynamics 365-organisation, selvom Exchange er angivet til synkronisering med en anden organisation.Læs mere om dette afkrydsningsfelt.

Teste mailkonfigurationen for alle postkasser, der er knyttet til en mailserverprofil

 1. Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration > Mailserverprofiler.

 2. Vælg den profil, du oprettede, og klid derefter på Test og aktivér postkasser.

  Når du tester mailkonfigurationen, køres et asynkront job i baggrunden. Det kan tage nogle minutter, før testen gennemføres.Microsoft Dynamics 365 tester mailkonfigurationen for alle postkasser, der er knyttet til Exchange Server-profilen. I forbindelse med de postkasser, der er konfigureret med synkronisering på serversiden til synkronisering af aftaler, opgaver og kontakter, kontrolleres det også, at de er konfigureret korrekt.

Tip

Hvis du ikke kan synkronisere kontakter, aftaler og opgaver for en postkasse, kan du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser kun elementer med Exchange fra denne Dynamics 365-organisation, selvom Exchange er angivet til synkronisering med en anden organisation.Læs mere om dette afkrydsningsfelt.

Se også

Fejlfinding og overvågning af synkronisering på serversiden
Test mailflow med Remote Connectivity Analyzer
Integrere (synkronisere) dit mailsystem med Microsoft Dynamics 365
Installer serversidesynkronisering af e-mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver
Synkronisering på serversiden
Autodiscover-tjeneste
Administrer tjenesten Autodiscover

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret