Udforsk tidsbaserede data

Fuldført

Det er en enkel proces at analysere tidsbaserede data med Power BI. Udformningsværktøjerne i Power BI Desktop genererer automatisk felter, der giver dig mulighed for at zoome ind på detaljeniveauet gennem tidsperioder.

Opgaver i denne lektion omfatter: Konceptuel grafik af opgaverne i dette modul.

Når du opretter en tabelvisualisering i din rapport ved hjælp af et datofelt, inkluderes opdelinger efter tidsperiode automatisk i Power BI Desktop. Det enkelte datofelt i tabellen Dato blev f.eks. automatisk inddelt i År, Kvartal, Måned og Dag af Power BI.

Konceptuelt diagram over år udvidet til kvartaler, måneder og dage.

Data på niveauet År vises som standard i visualiseringer, men du kan ændre dette ved at slå Zoom ind på detaljeniveauet til i øverste højre hjørne af visualiseringen.

Skærmbillede af knappen

Når du vælger søjlerne eller kurverne i diagrammet, zoomer systemet ind på detaljeniveauet til det næste niveau af tidshierarkiet, f.eks. fra år til kvartaler. Du kan fortsætte med at zoome ind på detaljeniveauet, indtil du når det mest detaljerede niveau i hierarkiet: dage. Hvis du vil bevæge dig op igen gennem tidshierarkiet, skal du vælge Zoom ud fra detaljeniveauet i øverste venstre hjørne af visualiseringen.

Skærmbillede af knappen

Du kan også zoome ind på detaljeniveauet gennem alle de data, der vises i visualiseringen, i stedet for gennem en valgt periode. Det gør du ved at bruge ikonet med dobbeltpilen for Gå til det næste niveau i hierarkiet.

Skærmbillede af knappen

Så længe din model har et datofelt, kan Power BI automatisk generere forskellige visninger for forskellige tidshierarkier.