Udskriv og eksportér dashboards og rapporter

Fuldført

Det kan nogle gange være en god idé at udskrive en rapport eller et dashboard til et møde eller med henblik på deling med andre. Power BI indeholder et par måder, du kan foretage disse udskrifter på.

I Power BI-tjeneste skal du vælge Filer øverst til venstre i tjenesten og derefter vælge Udskriv denne side for at åbne en udskriftsdialogboks.

Skærmbillede af indstillingen

Eksportér data fra en visualisering

Du kan også eksportere dataene fra en hvilken som helst visualisering i Power BI-tjenesten. Vælg ellipsen i en hvilken som helst visualisering, og vælg derefter Eksportér til .csv.

Skærmbillede af indstillingen

Du kan også udskrive eller eksportere direkte fra en rapport. Når du får vist en rapport i Power BI-tjeneste, skal du vælge Filer > udskriv for at åbne dialogboksen Udskriv.

Skærmbillede af indstillingen

Publicer igen manuelt, og opdater dine data

Hvis du vil opdatere rapporter og datasæt, som du allerede har publiceret fra Power BI Desktop til Power BI-tjenesten, skal du vælge Publicer under fanen Startside.

Når du publicerer en rapport igen i Power BI-tjenesten, bliver du bedt om at bekræfte, at du vil erstatte det tidligere datasæt og de tidligere rapporter.

Når du vælger Erstat, overskrives datasættene og rapporterne i Power BI-tjenesten med de nye datasæt og rapporter.

Du kan finde flere oplysninger under Eksportér data fra visualiseringer.