KB4518398 - SQL Server 2019 build versions

This article lists the Microsoft SQL Server 2019 builds that were released after SQL Server 2019 was released.

SQL Server 2019 Cumulative Update (CU) builds

Cumulative update name SQL Server build version SQL Server (sqlservr.exe) file version Analysis Services build version Analysis Services (msmdsrv.exe) file version Knowledge Base number Release date
CU27 (Latest) 15.0.4375.4 2019.150.4375.4 15.0.35.45 2018.150.35.45 KB5037331 June 13, 2024
CU26 15.0.4365.2 2019.150.4365.2 15.0.35.45 2018.150.35.45 KB5035123 April 11, 2024
CU25 15.0.4355.3 2019.150.4355.3 15.0.35.45 2018.150.35.45 KB5033688 February 15, 2024
CU24 15.0.4345.5 2019.150.4345.5 15.0.35.41 2018.150.35.41 KB5031908 December 14, 2023
CU23 15.0.4335.1 2019.150.4335.1 15.0.35.41 2018.150.35.41 KB5030333 October 12, 2023
CU22 15.0.4322.2 2019.150.4322.2 15.0.35.41 2018.150.35.41 KB5027702 August 14, 2023
CU21 15.0.4316.3 2019.150.4316.3 15.0.35.39 2018.150.35.39 KB5025808 June 15, 2023
CU20 15.0.4312.2 2019.150.4312.2 15.0.35.39 2018.150.35.39 KB5024276 April 13, 2023
CU19 15.0.4298.1 2019.150.4298.1 15.0.35.35 2018.150.35.35 KB5023049 February 16, 2023
CU18 15.0.4261.1 2019.150.4261.1 15.0.35.33 2018.150.35.33 KB5017593 September 28, 2022
CU17 15.0.4249.2 2019.150.4249.2 15.0.35.33 2018.150.35.33 KB5016394 August 11, 2022
CU16 15.0.4223.1 2019.150.4223.1 15.0.35.23 2018.150.35.23 KB5011644 April 18, 2022
CU15 15.0.4198.2 2019.150.4198.2 15.0.35.22 2018.150.35.22 KB5008996 January 27, 2022
CU14 15.0.4188.2 2019.150.4188.2 15.0.35.19 2018.150.35.19 KB5007182 November 22, 2021
CU13 15.0.4178.1 2019.150.4178.1 15.0.35.15 2018.150.35.15 KB5005679 October 05, 2021
CU12 15.0.4153.1 2019.150.4153.1 15.0.35.15 2018.150.35.15 KB5004524 August 04, 2021
CU11 15.0.4138.2 2019.150.4138.2 15.0.35.9 2018.150.35.9 KB5003249 June 10, 2021
CU10 15.0.4123.1 2019.150.4123.1 15.0.35.0 2018.150.35.0 KB5001090 April 06, 2021
CU9 15.0.4102.2 2019.150.4102.2 15.0.34.29 2018.150.34.29 KB5000642 February 11, 2021
CU8 15.0.4073.23 2019.150.4073.23 15.0.34.27 2018.150.34.27 KB4577194 October 01, 2020
CU7 (Removed) 15.0.4063.15 2019.150.4063.15 15.0.34.22 2018.150.34.22 KB4570012 September 02, 2020
CU6 15.0.4053.23 2019.150.4053.23 15.0.34.21 2018.150.34.21 KB4563110 August 04, 2020
CU5 15.0.4043.16 2019.15.0.4043.16 15.0.34.19 2018.150.34.19 KB4552255 June 22, 2020
CU4 15.0.4033.1 2019.15.0.4033.1 15.0.34.14 2018.150.34.14 KB4548597 March 31, 2020
CU3 15.0.4023.6 2019.15.0.4023.6 15.0.34.9 2018.150.34.9 KB4538853 March 12, 2020
CU2 15.0.4013.40 2019.15.0.4013.40 15.0.34.1 2018.150.34.1 KB4536075 February 13, 2020
CU1 15.0.4003.23 2019.150.4003.23 15.0.32.52 2018.150.32.52 KB4527376 January 07, 2020
RTM 15.0.2000.5 2019.150.2000.5 15.0.32.50 2018.150.32.50 SQL Server 2019 release notes November 04, 2019

SQL Server 2019 GDR builds

GDR name SQL Server build version SQL Server (sqlservr.exe) file version Analysis Services build version Analysis Services (msmdsrv.exe) file version Knowledge Base number Release date
CU25 + GDR 15.0.4360.2 2019.150.4360.2 15.0.35.45 2018.150.35.45 KB5036335 April 9, 2024
GDR 15.0.2110.4 2019.150.2110.4 15.0.32.62 2018.150.32.62 KB5035434 April 9, 2024
CU22 + GDR 15.0.4326.1 2019.150.4326.1 15.0.35.41 2018.150.35.41 KB5029378 October 10, 2023
GDR 15.0.2104.1 2019.150.2104.1 15.0.32.62 2018.150.32.62 KB5029377 October 10, 2023
CU18 + GDR 15.0.4280.7 2019.150.4280.7 15.0.35.35 2018.150.35.35 KB5021124 February 14, 2023
GDR 15.0.2101.7 2019.150.2101.7 15.0.32.61 2018.150.32.61 KB5021125 February 14, 2023
CU16 + GDR 15.0.4236.7 2019.150.4236.7 15.0.35.23 2018.150.35.23 KB5014353 June 14, 2022
GDR 15.0.2095.3 2019.150.2095.3 15.0.32.57 2018.150.32.57 KB5014356 June 14, 2022
CU8 + GDR 15.0.4083.2 2019.150.4083.2 15.0.34.29 2018.150.34.29 KB4583459 January 12, 2021
GDR 15.0.2080.9 2019.150.2080.9 15.0.32.55 2018.150.32.55 KB4583458 January 12, 2021
Servicing Update (GDR1) 15.0.2070.41 2019.150.2070.41 15.0.32.52 2018.150.32.52 KB4517790 November 04, 2019
RTM 15.0.2000.5 2019.150.2000.5 15.0.32.50 2018.150.32.50 NA November 04, 2019

References