Αναβάθμιση Πανκαναλικού για Customer Service

Το Πανκαναλικό για Customer Service προσφέρει δυνατότητες που επεκτείνουν την ισχύ του Dynamics 365 Customer Service Enterprise για να έχουν οι οργανισμοί τη δυνατότητα να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους μέσω καναλιών όπως η Live Συνομιλία και το SMS. Απαιτείται μια πρόσθετη άδεια χρήσης για την πρόσβαση στο Πανκαναλικό για Customer Service. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες Επισκόπηση τιμολόγησης Dynamics 365 Customer Service και Πλάνο τιμολόγησης Dynamics 365 Customer Service.

Πραγματοποιήστε αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Πανκαναλικού για Customer Service για να ξεκλειδώσετε τα πλεονεκτήματα των νέων δυνατοτήτων. Τώρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Πανκαναλικού για Customer Service από τη σελίδαΠεριβάλλοντα Πανκαναλικού στο Κέντρο διαχείρισης του Dynamics 365.

Δείτε Τι νέο υπάρχει στο Πανκαναλικό για Customer Service για να μάθετε για τις νέες δυνατότητες στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αναβαθμίσετε το Πανκαναλικό για Customer Service:

  1. Συνδεθείτε στο κέντρο διαχείρισης Power Platform.

  2. Αναπτύξτε τους Πόρους και επιλέξτε Εφαρμογές Dynamics 365.

  3. Στη σελίδα Εφαρμογές Dynamics 365, μεταβείτε με κύλιση στην εφαρμογή Πανκαναλικό για Customer Service, επιλέξτε τις τρεις τελείες (...) και κατόπιν επιλέξτε Διαχείριση. Η σελίδα περιβάλλοντα Πανκαναλικού θα ανοίξει σε μια νέα καρτέλα.

  4. Επιλέξτε το περιβάλλον σας στην περιοχή Διαχείριση περιβαλλόντων στο αριστερό τμήμα παραθύρου.

  5. Επιλέξτε το κουμπί Αναβάθμιση που ενεργοποιείται όταν είναι διαθέσιμη μια αναβάθμιση.

    Το σύστημα ξεκινά την αναβάθμιση και εμφανίζει το μήνυμα Η αναβάθμιση του Πανκαναλικού είναι σε εξέλιξη.

    Όταν η διεργασία αναβάθμισης ολοκληρωθεί με επιτυχία, το περιβάλλον σας αναβαθμίζεται στην πιο πρόσφατη έκδοση και το μήνυμα Η αναβάθμιση του Πανκαναλικού για Customer Service ολοκληρώθηκε με επιτυχία εμφανίζεται με την ημερομηνία.

    Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε.

Αναβάθμιση πακέτου Πανκαναλικό για Customer Service στο Unified Service Desk

Αν χρησιμοποιείτε το Πανκαναλικό για Customer Service στο Unified Service Desk, δείτε Ανάπτυξη πακέτου στην παρουσία Dynamics 365 Customer Service για αναβάθμιση.

Δείτε επίσης

Απαιτήσεις συστήματος του Πανκαναλικού για Customer Service
Παροχή Πανκαναλικού για Customer Service