ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τέλος υποστήριξης του Adobe Flash Player στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Δημοσίευση: 11 Σεπτεμβρίου 2020
Ενημερώθηκε: 27 Απριλίου 2021

                              Παρακαλώ πηγαίνετε εδώ για να αναζητήσετε τον κύκλο ζωής του προϊόντος σας.

Σημαντικό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Απρίλιος 2021: Η Microsoft έχει τερματίσει την υποστήριξη για το Adobe Flash Player και την απενεργοποίησε από την εκτέλεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης της Microsoft. Το στοιχείο του Adobe Flash Player θα καταργηθεί οριστικά τον Ιούλιο του 2021 μέσω του Windows Update. Μεταβείτε εδώ για να μάθετε περισσότερα.

Η αρχική ανακοίνωση παρακάτω δημοσιεύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2020:

Η Microsoft θα τερματίσει την υποστήριξη για το Adobe Flash Player στις 31 Δεκεμβρίου 2020, μαζί με την Adobe και τους άλλους συνεργάτες του κλάδου.

Δείτε τι μπορείτε να περιμένετε για κάθε πρόγραμμα περιήγησης της Microsoft:

  • Το Flash είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή στον νέο Microsoft Edge. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να την ενεργοποιήσουν εκ νέου ανά τοποθεσία κατά τον Δεκέμβριο του 2020.
  • Τον Ιανουάριο του 2021, το Flash θα καταργηθεί πλήρως από τον νέο Microsoft Edge. Το πρόγραμμα των αλλαγών είναι διαθέσιμο εδώ.
  • Το Flash δεν θα απενεργοποιηθεί από προεπιλογή από τον Microsoft Edge παλαιού τύπου (που είναι ενσωματωμένο στο EdgeHTML) ή τον Internet Explorer 11 πριν από την κατάργησή του τον Δεκέμβριο του 2020.
  • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τέλος της υποστήριξης για το Adobe Flash Player στην έκδοση παλαιού τύπου του Microsoft Edge και IE 11, πηγαίνετε εδώ.

Για τις επιχειρήσεις που αναζητούν βοήθεια με τη μετακίνηση από το Adobe Flash Player, ή χρειάζονται συνεχή υποστήριξη για τις επιχειρηματικές εφαρμογές που μπορεί να εξαρτώνται από αυτό μετά το 2020, η Adobe παρέχει ορισμένες επιλογές υποστήριξης.

Μεταβείτε εδώ για να διαβάσετε τις Συνήθεις ερωτήσεις για τον κύκλο ζωής του Adobe Flash Player.