Σύγχρονη πολιτική κύκλου ζωής

Αρχική δημοσίευση: 24 Αυγούστου 2016

                              Παρακαλώ πηγαίνετε εδώ για να αναζητήσετε τον κύκλο ζωής του προϊόντος σας.

Η Σύγχρονη Πολιτική Κύκλου Ζωής καλύπτει προϊόντα και υπηρεσίες που εξυπηρετούνται και υποστηρίζονται συνεχώς. Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, το προϊόν ή η υπηρεσία εξακολουθεί να υποστηρίζεται εάν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Οι πελάτες πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις συντήρησης και συστήματος που δημοσιεύονται για το προϊόν ή την υπηρεσία.
  2. Οι πελάτες πρέπει να έχουν άδεια χρήσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
  3. Προς το παρόν, η Microsoft πρέπει να προσφέρει υποστήριξη για το προϊόν ή την υπηρεσία.

Ειδοποίηση αλλαγής

Οι αλλαγές για αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενδέχεται να είναι πιο συχνές και να απαιτούν από τους πελάτες να είναι σε εγρήγορση για επικείμενες τροποποιήσεις στο προϊόν ή την υπηρεσία τους.

Για προϊόντα και υπηρεσίες που διέπονται από τη Σύγχρονη Πολιτική Κύκλου Ζωής, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η πολιτική της Microsoft είναι να παρέχει ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών όταν οι πελάτες υποχρεούνται να αναλάβουν δράση, προκειμένου να αποφευχθεί σημαντική υποβάθμιση της κανονικής χρήσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Επισκεφτείτε αυτούς τους χάρτες πορείας για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες δυνατότητες και εκδόσεις:

  1. M365: https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap
  2. Azure: https://azure.microsoft.com/updates
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com

Συνέχεια και μετεγκατάσταση

Για προϊόντα που διέπονται από την Πολιτική σύγχρονου κύκλου ζωής, η Microsoft θα παρέχει ειδοποίηση τουλάχιστον 12 μηνών πριν από τη λήξη της υποστήριξης, εάν δεν προσφέρεται διάδοχο προϊόν ή υπηρεσία, εξαιρουμένων των δωρεάν υπηρεσιών ή των εκδόσεων προεπισκόπησης.

Για προϊόντα που υπάγονται σε υπάρχουσες πολιτικές κύκλου ζωής (όπως η πολιτική σταθερού κύκλου ζωής), η Microsoft θα συνεχίσει να παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για ένα σταθερό χρονικό διάστημα. Τα προϊόντα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει με τις υπάρχουσες πολιτικές κύκλου ζωής θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ημερομηνίες λήξης υποστήριξης.

Ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για τη σύγχρονη πολιτική για περισσότερες λεπτομέρειες.