Πώς να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε στήλες

Οι στήλες στο Microsoft Dataverse προσδιορίζουν τα μεμονωμένα στοιχεία δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση δεδομένων σε έναν πίνακα. Οι στήλες ονομάζονται ορισμένες φορές χαρακτηριστικά από τους προγραμματιστές.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για μια γρήγορη επισκόπηση σχετικά με τις στήλες:

Πριν από τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης στήλης, εκτιμήστε αν η χρήση μιας υφιστάμενης στήλης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία νέων μετα-δεδομένων ή χρήση υφιστάμενων μετα-δεδομένων;

Υπάρχουν δύο είδη σχεδίασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε στήλες:

Σχεδίαση Περιγραφή
Πύλη Power Apps Παρέχει μια εύκολη ομαλή εμπειρία, αλλά ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες.
Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία και επεξεργασία στηλών για το Dataverse με χρήση πύλης Power Apps
Εξερεύνηση λύσεων Δεν είναι τόσο εύκολο αλλά παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για λιγότερο συνηθισμένες απαιτήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία και επεξεργασία στηλών για το Dataverse με χρήση της εξερεύνησης λύσεων Power Apps

Σημείωση

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε στήλες στο περιβάλλον σας, χρησιμοποιώντας τα εξής:

  • Σε εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλο, επιλέξτε Νέα στήλη από το πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών.
  • Εισαγάγετε μια λύση η οποία περιέχει τον ορισμό των στηλών.
  • Χρησιμοποιήστε το Power Query για να δημιουργήσετε νέους πίνακες και να τους συμπληρώσετε με δεδομένα.
    Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη δεδομένων σε έναν πίνακα στο Dataverse χρησιμοποιώντας το Power Query.
  • Ένας προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει Υπηρεσίες μεταδεδομένων για να συντάξετε ένα πρόγραμμα δημιουργίας και ενημέρωσης στηλών.

Οι πληροφορίες σε αυτό το θέμα θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε ποια σχεδίαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πύλη Power Apps για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε στήλες για το Dataverse, εκτός εάν πρέπει να τηρήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω απαιτήσεις:

Σημείωση

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης στην πύλη Power Apps ή στην Εξερεύνηση λύσεων, δημιουργώντας μια σχέση ένα-προς-πολλά στον πίνακα. Ωστόσο, μόνο η Εξερεύνηση λύσεων προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αυτήν τη σχέση, κατά τη δημιουργία μιας στήλης.

Εργαλεία κοινότητας

Η Διαχείριση χαρακτηριστικού είναι ένα εργαλείο που δημιούργησε η κοινότητα XrmToolbox για το Dataverse. Δείτε το θέμα Εργαλεία προγραμματιστή για περισσότερα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα.

Σημείωση

Τα εργαλεία κοινότητας δεν είναι προϊόντα της Microsoft και δεν επεκτείνουν την υποστήριξη των εργαλείων κοινότητας. Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το εργαλείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη. Περισσότερες πληροφορίες: XrmToolbox.

Δείτε επίσης

Δημιουργία και επεξεργασία στηλών για το Dataverse χρησιμοποιώντας την πύλη Power Apps
Δημιουργία και επεξεργασία στηλών για το Dataverse χρησιμοποιώντας την εξερεύνηση λύσεων στο Power Apps
Τύποι στηλών και τύποι δεδομένων στηλών
Τεκμηρίωση για προγραμματιστές: Εργασία με τα μετα-δεδομένα χαρακτηριστικού

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).