Κοινή χρήση πρόσβασης σε ένα σύνολο δεδομένων (προεπισκόπηση)

Για να διευκολύνετε την αξιοποίηση ενός συνόλου δεδομένων από άλλους χρήστες, μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί τους. Η κοινή χρήση ενός συνόλου δεδομένων σημαίνει εκχώρηση πρόσβασης σε αυτό. Αυτό το έγγραφο σάς δείχνει πώς μπορείτε να εκχωρήσετε πρόσβαση σε ένα σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση συνόλου δεδομένων .

Κοινή χρήση συνόλου δεδομένων

Για κοινή χρήση ενός συνόλου δεδομένων

 1. Είτε στη σελίδα κέντρου δεδομένων είτε στη σελίδα λεπτομερειών δεδομένων, επιλέξτε Κοινή χρήση ως εξής:

  • Κέντρο δεδομένων: Στη λίστα στοιχείων δεδομένων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κοινή χρήση . Σε ένα προτεινόμενο πλακίδιο στοιχείου δεδομένων, επιλέξτε Κοινή χρήση στο μενού Περισσότερες επιλογές (...).

   Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής κοινής χρήσης στοιχείου δεδομένων στο κέντρο δεδομένων.

  • Σελίδα πληροφοριών συνόλου δεδομένων: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κοινή χρήση στη γραμμή ενεργειών στο επάνω μέρος της σελίδας.

   Στιγμιότυπο οθόνης του εικονιδίου κοινής χρήσης συνόλου δεδομένων στη σελίδα πληροφοριών συνόλου δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση συνόλου δεδομένων που εμφανίζεται, εισαγάγετε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων (ομάδες διανομής ή ομάδες ασφαλείας) στα οποία θέλετε να εκχωρήσετε πρόσβαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τους τύπους πρόσβασης που θέλετε να εκχωρήσετε. Μπορείτε προαιρετικά να τους στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους ειδοποιήσει ότι τους έχει εκχωρηθεί πρόσβαση.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου Κοινή χρήση συνόλου δεδομένων.

  • Να επιτρέπεται στους παραλήπτες να τροποποιούν αυτό το σύνολο δεδομένων: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους παραλήπτες να τροποποιούν το σύνολο δεδομένων.

  • Να επιτρέπεται στους παραλήπτες η κοινή χρήση αυτού του συνόλου δεδομένων: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους παραλήπτες να εκχωρούν πρόσβαση σε άλλους χρήστες μέσω κοινής χρήσης.

  • Να επιτρέπεται στους παραλήπτες να δημιουργούν περιεχόμενο με τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό το σύνολο δεδομένων: Αυτή η επιλογή εκχωρεί στους παραλήπτες δικαίωμα δόμησης στο σύνολο δεδομένων, το οποίο τους επιτρέπει να δημιουργούν νέες αναφορές και πίνακες εργαλείων με βάση τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό.

   Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, ο χρήστης θα λάβει δικαιώματα μόνο για ανάγνωση στο σύνολο δεδομένων. Το δικαίωμα μόνο για ανάγνωση τους επιτρέπει να εξερευνούν το σύνολο δεδομένων στη σελίδα πληροφοριών του συνόλου δεδομένων , αλλά δεν τους επιτρέπει να δημιουργούν νέο περιεχόμενο με βάση το σύνολο δεδομένων.

  • Αποστολή ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους παραλήπτες που θα τους ειδοποιήσει ότι τους έχει εκχωρηθεί πρόσβαση στο σύνολο δεδομένων. Μπορείτε να προσθέσετε ένα προαιρετικό μήνυμα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση πρόσβασης.

Σημείωση

Όταν πατάτε Εκχώρηση πρόσβασης, η πρόσβαση εκχωρείται αυτόματα. Δεν απαιτείται περαιτέρω έγκριση.

Για να παρακολουθήσετε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε την πρόσβαση χρήστη στο σύνολο δεδομένων σας, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης συνόλου δεδομένων.

Επόμενα βήματα