Κοινή χρήση μέσω


Κοινή χρήση πρόσβασης σε ένα μοντέλο σημασιολογίας

Για να διευκολύνετε την αξιοποίηση ενός σημασιολογικού μοντέλου από άλλους χρήστες, μπορείτε να το θέσετε σε κοινή χρήση με αυτούς. Η κοινή χρήση ενός μοντέλου σημασιολογίας σημαίνει την εκχώρηση πρόσβασης σε αυτό. Αυτό το έγγραφο σάς δείχνει πώς μπορείτε να εκχωρήσετε πρόσβαση σε ένα μοντέλο σημασιολογίας χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση σημασιολογικού μοντέλου .

Κοινή χρήση μοντέλου σημασιολογίας

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός μοντέλου σημασιολογίας

 1. Είτε από το μενού επιλογών του μοντέλου σημασιολογίας στο κέντρο δεδομένων OneLake είτε από τη σελίδα λεπτομερειών δεδομένων, επιλέξτε Κοινή χρήση ως εξής:

  • Κέντρο δεδομένων OneLake: Στη λίστα στοιχείων δεδομένων, ανοίξτε το μενού επιλογών και επιλέξτε Κοινή χρήση. Σε ένα προτεινόμενο πλακίδιο στοιχείου δεδομένων, επιλέξτε Κοινή χρήση στο μενού Περισσότερες επιλογές (...).

   Screenshot of data item share option on the data hub.

  • Σελίδα λεπτομερειών μοντέλου σημασιολογίας: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κοινή χρήση στη γραμμή ενεργειών στο επάνω μέρος της σελίδας.

   Screenshot of semantic model share icon on the semantic model info page.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση σημασιολογικού μοντέλου που εμφανίζεται, εισαγάγετε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων (ομάδες διανομής ή ομάδες ασφαλείας) στα οποία θέλετε να εκχωρήσετε πρόσβαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τους τύπους πρόσβασης που θέλετε να εκχωρήσετε. Μπορείτε προαιρετικά να τους στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποιώντας τους ότι τους έχει εκχωρηθεί πρόσβαση.

  Screenshot of the Share semantic model dialog.

  • Να επιτρέπεται στους παραλήπτες να τροποποιούν αυτό το σημασιολογικό μοντέλο: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους παραλήπτες να τροποποιούν το μοντέλο σημασιολογίας.

  • Να επιτρέπεται στους παραλήπτες να κάνουν κοινή χρήση αυτού του σημασιολογικού μοντέλου: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους παραλήπτες να εκχωρούν πρόσβαση σε άλλους χρήστες μέσω κοινής χρήσης.

  • Να επιτρέπεται στους παραλήπτες να δημιουργούν περιεχόμενο με τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό το μοντέλο σημασιολογίας: Αυτή η επιλογή εκχωρεί στους παραλήπτες δικαίωμα δόμησης στο μοντέλο σημασιολογίας, το οποίο τους επιτρέπει να δημιουργούν νέες αναφορές και πίνακες εργαλείων με βάση τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό.

   Εάν καταργήσετε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, ο χρήστης θα λάβει δικαιώματα μόνο για ανάγνωση στο μοντέλο σημασιολογίας. Το δικαίωμα μόνο για ανάγνωση τους επιτρέπει να εξερευνούν το μοντέλο σημασιολογίας στη σελίδα πληροφοριών του μοντέλου σημασιολογίας, αλλά δεν τους επιτρέπει να δημιουργούν νέο περιεχόμενο με βάση το μοντέλο σημασιολογίας.

  • Αποστολή ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους παραλήπτες ειδοποιώντας τους ότι τους έχει εκχωρηθεί πρόσβαση στο μοντέλο σημασιολογίας. Μπορείτε να προσθέσετε ένα προαιρετικό μήνυμα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση πρόσβασης.

Σημείωμα

Όταν πατάτε "Εκχώρηση πρόσβασης", η πρόσβαση εκχωρείται αυτόματα. Δεν απαιτείται περαιτέρω έγκριση.

Για να παρακολουθήσετε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε την πρόσβαση χρήστη στο μοντέλο σημασιολογίας, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης μοντέλου σημασιολογίας.