Σύνολα δεδομένων στην υπηρεσία Power BI

Αυτό το άρθρο παρέχει μια τεχνική επεξήγηση των συνόλων δεδομένων Power BI.

Τύποι συνόλου δεδομένων

Τα σύνολα δεδομένων του Power BI αντιπροσωπεύουν μια προέλευση δεδομένων που είναι έτοιμη για τη δημιουργία αναφορών και την απεικόνιση. Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι συνόλου δεδομένων, που δημιουργήθηκαν με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Η σύνδεση σε ένα υπάρχον μοντέλο δεδομένων που δεν φιλοξενείται σε εκχωρημένους πόρους Power BI
 • Αποστολή ενός αρχείου του Power BI Desktop που περιέχει ένα μοντέλο
 • Αποστολή ενός βιβλίου εργασίας του Excel (που περιέχει έναν ή περισσότερους πίνακες του Excel ή/και ένα μοντέλο δεδομένων βιβλίου εργασίας) ή αποστολή ενός αρχείου (τιμές διαχωρισμένες με κόμματα) CSV
 • Χρήση της υπηρεσίας Power BI για τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων προώθησης
 • Χρήση της υπηρεσίας Power BI για τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων ροής ή υβριδικής ροής

Εκτός από τα σύνολα δεδομένων ροής, το σύνολο δεδομένων αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο δεδομένων, το οποίο αξιοποιεί ώριμες τεχνολογίες μοντελοποίησης των Υπηρεσιών ανάλυσης.

Σημείωση

Στην τεκμηρίωσή μας, ορισμένες φορές οι όροι συνόλων δεδομένων και μοντέλων χρησιμοποιούνται εναλλάξ. Γενικά, όσον αφορά την υπηρεσία Power BI αναφέρεται ως σύνολο δεδομένων και όσον αφορά τον προγραμματισμό αναφέρεται ως μοντέλο. Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσής μας έχουν ουσιαστικά την ίδια σημασία.

Μοντέλα εξωτερικής φιλοξενίας

Υπάρχουν δύο τύποι μοντέλων εξωτερικής φιλοξενίας: Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server και Υπηρεσίες Ανάλυσης του Azure.

Η σύνδεση σε ένα μοντέλο Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server αφορά την εγκατάσταση της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης, είτε είναι εσωτερικής εγκατάστασης, είτε φιλοξενείται σε υποδομή ως υπηρεσία (IaaS) εικονικής μηχανής. Οι Υπηρεσίες Ανάλυσης του Azure δεν απαιτούν πύλη.

Η σύνδεση στις Υπηρεσίες ανάλυσης συχνά έχει νόημα όταν υπάρχουν υφιστάμενες επενδύσεις μοντέλου, συνήθως μέρος μιας εταιρικής αποθήκης δεδομένων (EDW). Το Power BI μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική σύνδεση στις Υπηρεσίες ανάλυσης, επιβάλλοντας δικαιώματα δεδομένων χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του χρήστη αναφοράς Power BI. Για τις Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server, υποστηρίζονται τόσο πολυδιάστατα μοντέλα (κύβοι) όσο και μοντέλα σε μορφή πίνακα. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ένα σύνολο δεδομένων δυναμικής σύνδεσης μεταβιβάζει τα ερωτήματα σε εξωτερικά φιλοξενούμενα μοντέλα.

Ένα σύνολο δεδομένων δυναμικής σύνδεσης μεταβιβάζει ερωτήματα σε ένα εξωτερικά φιλοξενούμενο μοντέλο

Ανεπτυγμένα μοντέλα του Power BI Desktop

Power BI Desktop - μια εφαρμογή-πελάτη που προορίζεται για την ανάπτυξη Power BI - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός μοντέλου. Το μοντέλο είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο σε μορφή πίνακα των Υπηρεσιών ανάλυσης. Τα μοντέλα μπορούν να αναπτυχθούν με την εισαγωγή δεδομένων από ροές δεδομένων και, στη συνέχεια, να ενοποιηθούν με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων. Παρόλο που οι λεπτομέρειες στο πώς μπορεί να επιτευχθεί η μοντελοποίηση δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι ή λειτουργίες, μοντέλων που μπορούν να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας το Power BI Desktop. Αυτοί οι τρόποι λειτουργίας προσδιορίζουν εάν θα γίνεται εισαγωγή των δεδομένων στο μοντέλο ή εάν θα παραμείνουν στην προέλευση δεδομένων. Οι τρεις λειτουργίες είναι: Εισαγωγή, DirectQuery και Σύνθετη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε λειτουργία, ανατρέξτε στο άρθρο Λειτουργίες συνόλου δεδομένων στην υπηρεσία Power BI.

Τα μοντέλα εξωτερικής φιλοξενίας και τα μοντέλα του Power BI Desktop μπορούν να επιβάλλουν ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών (RLS) για τον περιορισμό των δεδομένων που ανακτώνται για έναν συγκεκριμένο χρήστη. Για παράδειγμα, οι χρήστες που έχουν εκχωρηθεί στην ομάδα ασφαλείας Πωλητές μπορούν να βλέπουν δεδομένα αναφορών μόνο για τις περιοχές πωλήσεων που τους έχουν ανατεθεί. Οι ρόλοι RLS είναι δυναμικοί ή στατικοί. Οι δυναμικοί ρόλοι φιλτράρονται από τον χρήστη αναφορών, ενώ οι στατικοί ρόλοι εφαρμόζουν τα ίδια φίλτρα για όλους τους χρήστες που έχουν εκχωρηθεί στον ρόλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών (RLS) με το Power BI.

Μοντέλα βιβλίου εργασίας του Excel

Η δημιουργία συνόλων δεδομένων που βασίζονται σε βιβλία εργασίας του Excel ή αρχεία CSV θα έχουν ως αποτέλεσμα την αυτόματη δημιουργία ενός μοντέλου. Οι πίνακες του Excel και τα δεδομένα CSV εισάγονται για τη δημιουργία πινάκων μοντέλου, ενώ ένα μοντέλο δεδομένων βιβλίου εργασίας του Excel υποβάλλεται σε μετατροπή για να δημιουργηθεί ένα μοντέλο του Power BI. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δεδομένα του αρχείου εισάγονται σε ένα μοντέλο.

Σύνοψη

Στη συνέχεια, μπορούν να γίνουν διακρίσεις σχετικά με τα σύνολα δεδομένων του Power BI που αντιπροσωπεύουν μοντέλα:

 • Είτε φιλοξενούνται στην υπηρεσία Power BI είτε φιλοξενούνται εξωτερικά στις Υπηρεσίες ανάλυσης.
 • Μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα εισαγωγής ή να στέλνουν αιτήματα ερωτημάτων διέλευσης σε υποκείμενες προελεύσεις δεδομένων, ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασμός και των δύο.

Ακολουθεί μια σύνοψη των σημαντικών στοιχείων σχετικά με τα σύνολα δεδομένων Power BI που αντιπροσωπεύουν μοντέλα:

 • Τα φιλοξενούμενα μοντέλα των Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server απαιτούν μια πύλη για την εκτέλεση ερωτημάτων δυναμικής σύνδεσης.
 • Φιλοξενούμενα μοντέλα Power BI που εισάγουν δεδομένα:
  • Πρέπει να φορτώνονται πλήρως στη μνήμη για να είναι δυνατή η υποβολή ερωτημάτων σε αυτά.
  • Απαιτείται ανανέωση για να διατηρούνται ενημερωμένα τα δεδομένα και πρέπει να περιλαμβάνουν πύλες, όταν τα δεδομένα προέλευσης δεν είναι απευθείας προσβάσιμα μέσω του Internet.
 • Τα φιλοξενούμενα μοντέλα του Power BI που χρησιμοποιούν τον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης DirectQuery απαιτούν σύνδεση με τα δεδομένα προέλευσης. Όταν υποβάλλεται ερώτημα στο μοντέλο, το Power BI εκδίδει ερωτήματα για τα δεδομένα προέλευσης για την ανάκτηση υφιστάμενων δεδομένων. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει πύλες, όταν τα δεδομένα προέλευσης δεν είναι απευθείας προσβάσιμα μέσω του Internet.
 • Τα μοντέλα μπορεί να επιβάλλουν κανόνες RLS, επιβάλλοντας φίλτρα για να περιορίσουν την πρόσβαση σε δεδομένα σε ορισμένους χρήστες.

Ζητήματα

Για την επιτυχή ανάπτυξη και διαχείριση του Power BI, είναι σημαντικό να κατανοήσετε πού φιλοξενούνται τα μοντέλα, την κατάσταση λειτουργίας αποθήκευσής τους, τυχόν εξαρτήσεις σε πύλες, το μέγεθος των δεδομένων που έχουν εισαχθεί, καθώς και τον τύπο και τη συχνότητα ανανέωσης. Αυτές οι ρυθμίσεις παραμέτρων μπορούν όλες να επηρεάσουν σημαντικά τους εκχωρημένους πόρους του Power BI. Επιπλέον, η ίδια η σχεδίαση του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων προετοιμασίας δεδομένων, σχέσεων και υπολογισμών, μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα ζητήματα.

Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσετε ότι τα μοντέλα Εισαγωγής που φιλοξενούνται στο Power BI μπορούν να ανανεώνονται σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα ή να ενεργοποιούνται κατά απαίτηση από έναν χρήστη στην υπηρεσία Power BI.

Σε σενάρια όπου ο κάτοχος του συνόλου δεδομένων μπορεί να έχει αποχωρήσει από τον οργανισμό και κάποιος πρέπει να αναλάβει την κατοχή, χρησιμοποιήστε το API "Σύνολα δεδομένων - Ανάληψη ελέγχου εντός ομάδας" .

Επόμενα βήματα