Εξερεύνηση της ανάλυσης δεδομένων

Μεσαίου επιπέδου
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Θα θέλατε να εξερευνήσετε το ταξίδι ενός αναλυτή δεδομένων και να μάθετε πώς ένας αναλυτής δεδομένων αφηγείται μια ιστορία με δεδομένα; Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, εξερευνάτε τους διάφορους ρόλους στα δεδομένα και μαθαίνετε τις διαφορετικές εργασίες ενός αναλυτή δεδομένων.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα κάνετε τα εξής:

  • Μάθετε σχετικά με τους ρόλους στα δεδομένα.
  • Μάθετε σχετικά με τις εργασίες ενός αναλυτή δεδομένων.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Κανένα