Περιγραφή των δυνατοτήτων του Microsoft Power BI

Αρχάριοι
Business Analyst
Business User
Functional Consultant
Student
Power BI

Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το Power BI για να δημιουργήσετε εύκολα αναφορές και πίνακες εργαλείων με αλληλεπιδραστικές απεικονίσεις και να δείτε πώς άλλοι οργανισμοί έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη λύση για την προώθηση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων με εφαρμόσιμες ιδέες.

Στόχοι εκμάθησης

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, θα:

  • Περιγράψτε την επιχειρηματική αξία και τις δυνατότητες του Power BI.
  • Συγκρίνετε και συγκρίνετε τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν το Power BI.
  • Περιγράψτε τον τρόπο εκκαθάρισης και μετασχηματισμού δεδομένων.
  • Εξετάστε πώς οι δεδομενικές πληροφορίες AI βοηθούν στον εντοπισμό ανωμαλιών και στον εντοπισμό τάσεων.
  • Δημιουργήστε έναν βασικό πίνακα εργαλείων.
  • Κατανάλωση αναφορών και πινάκων εργαλείων Power BI.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Κανένα