Εισαγωγή στη διαχείριση του Power BI

Αρχάριοι
Μεσαίου επιπέδου
Data Analyst
Power BI

Κατανοήστε την παραχώρηση αδειών χρήσης και τη διαχείριση περιβάλλοντος του Power BI, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών ενός διαχειριστή και της ρύθμισης ενός μισθωτή Power BI.

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για αυτόν τον μαθησιακό δίαυλο.

Ενότητες σε αυτήν τη διαδρομή εκμάθησης

Η διαχείριση Power BI είναι η διαχείριση των ρυθμίσεων σε όλο τον οργανισμό που ελέγχουν τον τρόπο λειτουργίας του Power BI. Οι χρήστες στους οποίους έχει εκχωρηθεί ρόλος διαχειριστή ρυθμίζουν, παρακολουθούν και προμηθεύουν πόρους του οργανισμού. Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των ρόλων, των εργασιών και των εργαλείων διαχείρισης, για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε.

Ένα περιβάλλον Power BI καθορίζεται μέσω του κέντρου διαχείρισης Office 365 και ζει μέσα σε κοντέινερ Office 365. Το περιβάλλον αποτελείται από τους Office 365, Azure Active Directory και Power BI. Το Azure Active Directory (AAD) παρέχει τον κορμό του περιβάλλοντος, επειδή είναι το σημείο όπου δημιουργείτε χρήστες και εκχωρείτε άδειες χρήσης χρησιμοποιώντας λειτουργίες AAD.

Η εργασία με προελεύσεις δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης απαιτεί τη ρύθμιση μιας πύλης μεταξύ του Power BI και της προέλευσης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης. Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εργαστείτε με πύλες και Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server προελεύσεις δεδομένων (SSAS) που χρησιμοποιούνται είτε για προγραμματισμένη ανανέωση είτε για δυναμικές συνδέσεις.