Kokouksen yhteenvedon luominen

Kun Copilot for Sales lisätään Teams-kokoukseen, se luo kokouksen yhteenvedon automaattisesti, jos transkriptio on otettu käyttöön tallennuksen yhteydessä.

  1. Kokoukseen liittyminen asiakkaan kanssa. Liittymiseen voi käyttää Outlookin kalenterin linkkiä, tai kokoukseen voi liittyä Teamsista.

  2. Tallenteen ja transkription aloittaminen.

Kun kokouksen tallentaminen käynnistetään, myös reaaliaikainen transkriptio käynnistyy, jos Teams-järjestelmänvalvoja on sallinut transkription. Jos tallennus käynnistyy mutta transkriptio ei, pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan transkriptio käyttöön.

Transkriptioiden avulla kokous on tuottava ja kaikkia osallistujia osallistava. Transkriptio on oletusarvoisesti saatavana englanninkielisenä. Transkription kielen voi vaihtaa kokouksessa käytettäväksi kieleksi. Lisätietoja on artikkelin Teams-kokouksen reaaliaikaisen transkription näyttäminen osassa Transkription kielen muuttaminen.

Huomautus

Puhuttua kieltä ei tunnisteta automaattisesti. Jos transkription kieli ei ole sama kuin kokouksessa käytettävä kieli, luotu transkriptio on käyttökelvoton.

Kun kokous loppuu, Copilot for Sales luo tallennetun puhelun ja transkription avulla yhteenvedon, jossa on monipuolisia merkityksellisiä tietoja kokouksesta. Tämä kokouksen yhteenveto antaa yleiskatsauksen kokouksen kulusta. Se sisältää esimerkiksi toimintokohteita ja liittyviä avainsanoja sekä erittelyn asiakkaan asenteista puhelun aikana.

Tärkeää

  • Merkityksellisten tietojen luonti edellyttää, että kokouksesta tehdään transkriptio.

  • Copilot for Sales -sovelluksen version on Microsoft Teamsissa oltava 1.0.9 tai uudempi, jotta kokouksen merkitykselliset tiedot voidaan luoda. Lisätietoja saat napsauttamalla tätä.

Kokouksen yhteenvedon avulla voi tarkastella aiempia keskusteluja asiakkaiden kanssa, hahmottaa historialliset tarpeet ja asenteet sekä nostaa esille omat sitoumukset.

Kokouksen yhteenveto on vain omassa ja muiden kokoukseen kutsuttujen myyjien käytettävissä. Puheluun osallistuneet asiakkaat eivät näe sitä.