learn.microsoft.com - käyttöehdot

Ehtojen hyväksyntä

Seuraavat käyttöehdot koskevat Microsoft Learn -sivuston (https://learn.microsoft.com), Tech Profilen ja liittyvien palvelujen käyttöä. Microsoft pidättää oikeuden päivittää Käyttöehdot milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Käyttöehtojen uusin versio on luettavissa napsauttamalla sivuston alalaidassa olevaa Käyttöehdot-linkkiä.

Palvelukuvaus

Microsoft Learn -verkkosivuston, Tech Profilen ja niihin liittyvien palveluiden avulla Microsoft tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää useita erilaisia resursseja, joita ovat muiden muassa interaktiiviset koulutusohjelmat, ohjeet, videot kehittäjien työkalut, latausalueet, viestintäfoorumit ja tuotetiedot (yhteisesti ”Palvelut”). Palvelut, mukaan lukien päivitykset, parannukset, uudet ominaisuudet ja uuden WWW-ominaisuuden lisääminen sivustoon, ovat Käyttöehtojen alaisia.

Rajaus henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön

Ellei toisin ilmoiteta, Palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas ei saa muokata, kopioida, levittää, välittää, julkisesti esittää, jäljentää, julkaista, myöntää käyttöoikeuksia, valmistaa johdannaisteoksia, siirtää tai myydä Palvelusta saatuja tietoja, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluja (paitsi omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöönsä) ilman Microsoftin antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta.

Yksityisyys ja henkilökohtaisten tietojen suojaus

Asiakkaan yksityisyys on tärkeää Microsoftille. Lue Microsoftin Tietosuojavakuutus (”Tietosuojavakuutus”), josta käy ilmi, minkälaisia tietoja Microsoft kerää Asiakkailta ja Asiakkaiden laitteista ja miten Microsoft käyttää tietoja, sekä oikeudelliset perustat, joiden mukaan Microsoft käsittelee kyseisiä tietoja. Tietosuojalausekkeessa kuvataan myös, kuinka Microsoft käyttää sille lähetettyjä tietoja (määritelty tässä), Palveluita koskevia kommentteja, luokituksia tai arviointeja, viestintää, tiedostoja, valokuvia, asiakirjoja, ääntä, digitaalisia teoksia, live-streameja, videoita ja muuta sisältöä, jota asiakas lataa, varastoi, lähettää tai jakaa Palveluita käyttämällä (yhteisesti ”Asiakkaan sisältö”). Jos käsittely perustuu suostumukseen, käyttämällä Palveluita tai hyväksymällä nämä Ehdot asiakas hyväksyy sen, että Microsoft lain sallimissa rajoissa kerää, käyttää ja julkaisee Asiakkaan sisältöä ja tietoja Tietosuojalausekkeessa kuvatuilla tavoilla. Joissakin tapauksessa Microsoft lähettää asiakkaalle erillisen suostumusta koskevan pyynnön Tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla.

Julkiset käyttäjätiedot ja sisältöAsiakkaan toimittamat tiedot (kuten käyttäjänimi, näyttönimi, profiilikuva, biografia, työnimike ja organisaatio sekä käyttäjän saavutukset) ovat muiden nähtävillä. Tech Profilea käyttääkseen asiakkaan tulee antaa ainoastaan käyttäjänimi ja näyttönimi. Kaikki muut kentät ovat vapaaehtoisia. Asiakas voi päivittää käyttäjänimensä ja näyttönimensä milloin tahansa. Microsoft saattaa myös kerätä ja näyttää julkisesti päivämäärän, jolloin asiakas on rekisteröitynyt Tech Profileen sekä asiakkaan suhteen Microsoftiin.

Kaikki asiakkaan julkisesti lähettämät tiedot ovat myös muiden nähtävillä. Asiakas saattaa voida poistaa tietyn tyyppistä sisältöä sen julkaisun jälkeen, mutta kaikkia sisältötyyppejä ei voi poistaa niiden julkaisun jälkeen.

Tässä sivustossa olevia ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Ohjelmisto, jonka voi ladata Palveluista (”Ohjelmisto”), on Microsoftin ja/tai sen toimittajien tekijänoikeuksin suojattua aineistoa. Ohjelmistojen käyttöön sovelletaan käyttöoikeussopimusta, jos sellainen toimitetaan ohjelman mukana tai jos se sisältyy Ohjelmistoon (”Käyttöoikeussopimus”). Loppukäyttäjä ei voi asentaa Ohjelmistoa, jonka mukana toimitetaan Käyttöoikeussopimus tai joka sisältää Käyttöoikeussopimuksen, ellei hän ensin hyväksy Käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Sellaisten kolmannen osapuolen komentosarjojen tai koodin, joihin on linkki tai joihin viitataan tässä sivustossa, käyttöoikeuden myöntää koodin omistava kolmas osapuoli, ei Microsoft.

Ohjelmisto on ladattavissa vain käyttäjille käyttöoikeussopimuksen mukaiseen käyttöön. Ohjelmiston kopiointi tai levittäminen, joka ei noudata Käyttöoikeussopimusta, on nimenomaisesti kielletty lain nojalla ja voi johtaa vakavaan rikos- ja siviilioikeudelliseen rangaistukseen. Sopimuksen rikkojia syytetään oikeudessa vakavimmalla mahdollisella syytteellä.

RAJOITTAMATTA AIEMMIN MAINITTUA, OHJELMISTON KOPIOINTI JOHONKIN TOISEEN PALVELIMEEN TAI SIJAINTIIN JÄLJENTÄMISTÄ TAI JAKELUA VARTEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY, ELLEI KYSEISTÄ OHJELMAA KOSKEVASSA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI SALLITA KOPIOINTIA TAI JAKELUA.

JOS OHJELMISTOLLA ON TAKUU, SE ON VAIN SOVELTUVAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAINEN. LUKUUN OTTAMATTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MÄÄRITETTYÄ TAKUUTA, MICROSOFT CORPORATION KIISTÄÄ KAIKKI OHJELMISTOIHIN LIITTYVÄT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN NIMENOMAISESTI ILMAISTUT, OLETETUT JA LAISTA JOHTUVAT TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEKÄ TAKUUT SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUKSESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MICROSOFT SAATTAA OSANA PALVELUJA TAI OHJELMISTOTUOTTEISSAAN TOIMITTAA SAATAVILLE KÄYTTÄJÄN AVUKSI TYÖKALUJA JA APUOHJELMIA KÄYTTÖÄ JA/TAI LATAAMISTA VARTEN. MICROSOFT EI TAKAA TÄLLAISTEN TYÖKALUJEN TAI APUOHJELMIEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIEN TULOSTEN VIRHEETTÖMYYTTÄ. PALVELUISSA TAI MICROSOFTIN OHJELMISTOTUOTTEISSA OLEVIA TYÖKALUJA JA APUOHJELMIA KÄYTTÄVIEN ON KUNNIOITETTAVA MUIDEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA.

RAJOITETUT OIKEUDET. Kaikille Ohjelmistoille, jotka ladataan Palveluista Yhdysvaltojen, sen viranomaisten ja/tai sen toimeenpanevien elinten (”Yhdysvaltain valtionhallinto”) käyttöön, myönnetään Rajoitetut Oikeudet. Se, miten Yhdysvaltain valtionhallinto saa käyttää tai kopioida ohjelmistoa tai paljastaa sitä, on soveltuvin osin Rights in Technical Data and Computer Software -klausuulin DFARS 252.227-7013 alakohdan (c)(1)(ii) tai Commercial Computer Software - Restricted Rights -klausuulin 48 CFR 52.227-19 alakohtien (c)(1) ja (2) rajoitusten alainen. Valmistaja on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A.

Tässä sivustossa olevia Asiakirjoja koskeva ilmoitus

Tiettyjä asiakirjoja saattavat koskea nimenomaiset erilliset käyttöoikeusehdot. Siltä osin kuin ehdot ovat ristiriitaisia, sovelletaan ensisijaisesti nimenomaisia käyttöoikeusehtoja. Lupa käyttää Palvelun Asiakirjoja (kuten raportteja, lehdistötiedotteita, taulukoita ja usein esitettyjä kysymyksiä) myönnetään edellyttäen, että (1) kaikkiin kopioihin sisällytetään alla oleva tekijänoikeusmerkintä ja että kopioihin sisällytetään sekä tekijänoikeusmerkintä että tämä lupailmoitus, (2) Palvelujen kyseiset Asiakirjat on tarkoitettu tiedoksi ja ei-kaupalliseen tai henkilökohtaiseen käyttöön eikä niitä kopioida tai lähetetä verkkotietokoneisiin tai esitetä mediassa ja (3) Asiakirjoja ei muokata. Valtuutetut oppilaitokset, kuten toisen asteen oppilaitokset, yliopistot, yksityiset tai julkiset korkeakoulut ja valtiolliset korkeakoulut, saavat ladata ja jäljentää Asiakirjoja käytettäväksi luokkahuoneissa. Luokkahuoneiden ulkopuoliseen käyttöön tarvitaan nimenomainen, kirjallinen lupa. Kaikki muu käyttö on nimenomaisesti kielletty lain nojalla ja voi johtaa rikos- ja siviilioikeudelliseen rangaistukseen. Sopimuksen rikkojia syytetään oikeudessa vakavimmalla mahdollisella syytteellä.

Yllä määritetyt Asiakirjat eivät sisällä Microsoft.com-sivuston tai minkään muun Microsoftin omistaman, operoiman, lisensoiman tai hallitseman sivuston asettelua tai ulkoasua. Microsoftin sivustojen osia suojaavat tuotteen ulkoasua, tavaramerkkejä ja kilpailua koskevat lait ja muut lait, eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaisuutena tai osittain. Logoja, grafiikkaa, ääntä tai kuvaa ei saa kopioida tai lähettää edelleen mistään Microsoftin sivustosta, ellei Microsoft nimenomaisesti salli sitä.

Palveluita koskeva vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitus

MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA PALVELUIDEN TAI ASIAKIRJOIHIN SISÄLTYVIEN TIETOJEN JA ASIAKIRJOIHIN LIITTYVÄN KUVA-AINEISTON, JOKA JULKAISTAAN PALVELUN OSANA, SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. KAIKKI PALVELUT, ASIAKIRJAT JA LIITTYVÄ KUVA-AINEISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI NÄIHIN PALVELUIHIN, TIETOIHIN JA NIIHIN LIITTYVÄÄN KUVA-AINEISTOON LIITTYVÄT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN NIMENOMAISESTI ILMAISTUT, OLETETUT JA LAISTA JOHTUVAT TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEKÄ TAKUUT SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUKSESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TUOTETTA TAI TIETOJEN JA LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ, KANTEEN AIHEESTA RIIPPUMATTA, OLIPA SE SITTEN SOPIMUKSEN VELVOITE, LAIMINLYÖNTI TAI MUU OIKEUDENVASTAINEN TOIMI, JOKA LIITTYY PALVELUUN, SISÄLTÄEN PALVELUSTA SAATAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN.

PALVELUISSA JULKAISTUT ASIAKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄ KUVA-AINEISTO SAATTAVAT SISÄLTÄÄ TEKNISIÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI PAINOVIRHEITÄ. TÄSSÄ OLEVIIN TIETOIHIN TEHDÄÄN AJOITTAIN MUUTOKSIA. MICROSOFT JA/TAI SEN TOIMITTAJAT VOIVAT TEHDÄ TÄSSÄ KUVATTUIHIN TUOTTEISIIN JA/TAI OHJELMIIN PARANNUKSIA JA MUUTOKSIA MILLOIN TAHANSA.

MICROSOFT TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TUOTETTA TAI TIETOJEN JA LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ, KANTEEN AIHEESTA RIIPPUMATTA, OLIPA SE SITTEN SOPIMUKSEN VELVOITE, LAIMINLYÖNTI TAI MUU OIKEUDENVASTAINEN TOIMI, JOKA LIITTYY PALVELUN, OHJELMISTON TAI ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖÖN TAI LAATUUN, PALVELUJEN TARJOAMISEEN TAI NIIDEN TARJOAMATTA JÄTTÄMISEEN TAI PALVELUJEN TIETOIHIN.

Tech Profile -tili, salasana ja turvallisuus

Asiakas saattaa tarvita Microsoft-tilin, Azure Active Directory -tilin tai Tech Profile -tilin käyttääkseen palveluita.

Microsoft-tili. Asiakas voi Microsoft-tilin avulla kirjautua Microsoftin ja joidenkin Microsoftin kumppaneiden tarjoamiin tuotteisiin, sivustoihin ja palveluihin. Asiakas voi luoda Microsoft-tilin rekisteröitymällä verkossa. Microsoft-tileihin sovelletaan Microsoft-palvelusopimusta.

Azure Active Directory -tili. Asiakkaalla saattaa olla oman organisaationsa kautta Microsoft-tili. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä oman organisaationsa järjestelmänvalvojaan saadakseen tietoa tästä tilistä.

Tech Profile -tili. Asiakas voi kirjautua Tech Profile -tilinsä avulla Microsoft Learn -verkkosivustolle ja käyttää siihen liittyviä palveluita, kuten ilmaista pääsyä koulutusresursseihin, avata saavutuksia, tehdä luokituksia, kommentoida, julkaista sisältöä ja käyttää muita interaktiivisia palveluita. Asiakas voi luoda Tech Profile -tilin luomalla käyttäjänimen Tech Profilessa, kun hän on kirjautunut Microsoft-tiliin tai Azure Active Directory -tiliin.

Asiakas hyväksyy sen, ettei hän käytä mitään valheellisia, vääriä tai harhaanjohtavia tietoja rekisteröityessään Tech Profile -tiliin. Asiakas on yksinomaisessa vastuussa salasanansa ja käyttäjätilinsä luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Asiakas on lisäksi yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätilin toiminnasta. Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi Microsoftille käyttäjätilin luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvaongelmista. Microsoft ei ole vastuussa mistään asiakkaan mahdollisesta tappiosta, joka on seurausta siitä, että joku muu kuin asiakas käyttää asiakkaan salasanaa tai käyttäjätiliä, asiakkaan tieten tai tietämättä. Asiakasta voidaan kuitenkin pitää vastuussa Microsoftin tai muun osapuolen kärsimistä tappioista, jotka johtuvat siitä, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt asiakkaan salasanaa tai käyttäjätiliä. Asiakas ei saa milloinkaan käyttää kenenkään toisen käyttäjätiliä ilman tilinomistajalta saatua lupaa.

Jos asiakas luo Tech Profile -tilin toisten osapuolen, kuten yrityksensä tai työnantajansa, puolesta, asiakas vakuuttaa, että hänellä on laillinen valtuus sitoa kyseinen osapuoli näihin Ehtoihin. Asiakas ei voi siirtää Tech Profile -tilinsä tunnistetietoja toiselle käyttäjälle tai osapuolelle. Asiakkaan tulee suojata tiliään pitämällä tilinsä tiedot luottamuksellisina. Asiakas on vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat hänen Tech Profile -tilillään.

Asiakas voi sulkea Tech Profile -tilinsä Tech Profile -tilin asetuksista.

Lainvastaisen tai luvattoman käytön kielto

Asiakas saa käyttää Palveluja sillä ehdolla, ettei niitä käytetä mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai tarkoitukseen, jonka nämä ehdot tai ilmoitukset kieltävät. Asiakas ei saa käyttää Palveluja tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai heikentää jotakin Microsoftin palvelinta tai Microsoftin palvelimeen liitettyjä verkkoja tai tehdä niistä toimintakyvyttömiä tai joka voi häiritä palveluja käyttäviä muita osapuolia. Asiakas ei saa yrittää käyttää Palveluja, muiden käyttäjätilejä tai Microsoftin palvelimeen tai johonkin palveluun liitettyjä tietokonejärjestelmiä tai verkkoja luvattomasti hakkeroimalla, murtamalla salasanan tai muulla tavoin. Asiakas ei saa hankkia tai yrittää hankkia aineistoa tai tietoja keinoin, joita ei ole asiakkaalle nimenomaisesti tarjottu Palvelujen kautta.

Palvelujen käyttäminen

Palvelut voivat sisältää sähköpostipalveluita, ilmoitustaulupalveluita, keskustelualueita, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia verkkosivuja, kalentereita, valokuva-albumeita, tiedostopaketteja ja/tai muita viesti- tai viestintämenetelmiä, jotka on suunniteltu viestintään muiden kanssa. Asiakas sitoutuu käyttämään Palveluita ainoastaan viestien tai asianmukaisten ja mahdollisesti kyseiseen Palveluun liittyvän aineiston postittamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Asiakas suostuu siihen, että Palveluita käyttäessään esimerkiksi ja rajoituksetta hän ei:

 • käytä palveluita kyselyihin, kilpailuihin, verkostomarkkinointiviesteihin, ketjukirjeisiin, roskapostitukseen tai kopioituihin tai luvattomiin viesteihin (kaupallisiin tai muunlaisiin)
 • halvenna, solvaa, häiriköi, häiritse tai uhkaile tai muulla tavoin loukkaa muiden oikeuksia (kuten yksityisyyteen ja julkisuuteen liittyviä oikeuksia)
 • julkaise, postita, lataa, levitä tai jakele sopimatonta, rienaavaa, herjaavaa, säädytöntä, siveetöntä tai laitonta keskustelunaihetta, nimeä, aineistoa tai tietoa
 • lataa tai muuten toimita saataville tiedostoja, jotka sisältävät immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla, mukaan lukien muun muassa tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaeilla (tai tietosuoja- ja mainosoikeuslaeilla), suojattuja kuvia, valokuvia, ohjelmistoja tai muuta aineistoa, ellei asiakas omista tai hallitse näitä oikeuksia tai ellei asiakas ole saanut tarvittavia lupia oikeuksien käyttämiseen
 • käytä mitään materiaalia tai tietoja mukaan lukien kuvia tai valokuvia, jotka on asetettu saataville Palveluiden kautta millään tavalla, joka rikkoo minkään osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta tai muuta yksinoikeudellista oikeutta
 • lataa tiedostoja, joissa on viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, cancelboteja, vioittuneita tiedostoja tai mitään muuta vastaavaa ohjelmistoa tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa toisen tietokoneen toimintaa tai omaisuutta
 • mainosta tai tarjoudu myymään tai ostamaan mitään tavaroita tai palveluita missään liiketoimintatarkoituksessa, elleivät palvelut nimenomaisesti salli kyseisiä viestejä
 • lataa mitään toisen Palveluiden käyttäjän julkaisemaa tiedostoa, josta asiakas tietää tai hänen tulisi kohtuullisesti tietää, ettei sitä voi laillisesti kopioida, esittää, suorittaa ja/tai jakaa kyseisellä tavalla
 • väärennä tai poista mitään tekijänoikeuksien hallintaan liittyviä tietoja, kuten tekijöiden tietoja, oikeudellisia tai muita huomautuksia, kohteen omistajan ilmaisevia huomautuksia, ohjelmiston alkuperän tai lähteen ilmaisevia merkintöjä tai muuta ladattavassa tiedostossa olevaa aineistoa
 • rajoita tai estä toisten käyttäjien Palveluiden käyttöä tai hyödyntämistä
 • riko käytösohjeita tai muita sääntöjä, joita voidaan soveltaa mihin tahansa tiettyyn Palveluun
 • kerää millään tavalla tietoja muista, sähköpostiosoitteet mukaan lukien
 • riko mitään sovellettavaa lakia tai säädöstä
 • luo valheellista henkilöllisyyttä muiden harhauttamiseksi
 • käytä, lataa tai muuten kopioi tai tarjoa (maksutta tai maksullisena) yksittäisille henkilöille tai yhteisöille palvelujen käyttäjistä koottuja käyttäjähakemistoja tai muita käyttäjiin tai käyttöön liittyviä tietoja tai niiden osaa.

Microsoftilla ei ole velvollisuutta valvoa Palveluita. Microsoft pidättää kuitenkin itsellään oikeuden tarkastaa Palveluissa julkaistua materiaalia ja poistaa materiaalia omasta päätöksestään. Microsoft pidättää itsellään oikeuden päättää asiakkaan oikeuden käyttää Palveluita koska tahansa ilman ilmoitusta mistä syystä tahansa.

Microsoft pidättää oikeuden, harkitessaan sen tarpeelliseksi, luovuttaa tietoja eteenpäin milloin tahansa lakien, määräysten, oikeusprosessien tai viranomaisten vaatimusten täyttämiseksi, sekä oikeuden muokata, kieltäytyä lähettämästä tai poistaa tietoja tai aineistoa kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaan.

Asiakkaan edellytetään käyttävän harkintaa julkaistessaan palveluihin henkilökohtaisia tietoja itsestään tai lapsistaan. Microsoft ei valvo tai hyväksy Palveluiden sisältöä, viestejä tai tietoja, joten siksi Microsoft erityisesti kiistää kaiken vastuun, joka liittyy Palveluihin tai asiakkaan Palveluiden käytöstä aiheutuviin toimiin. Ylläpitäjät ja isännät eivät ole valtuutettuja Microsoftin edustajia, eivätkä heidän mielipiteensä välttämättä vastaa Microsoftin mielipidettä.

Palveluihin ladattu aineisto saattaa olla lähetettyjen käyttö-, kopiointi- tai jakelurajoitusten alaista, joten asiakkaan vastuulla on noudattaa näitä rajoituksia ladatessaan aineistoa.

Videot ja e-kirjat saattavat olla vain englanniksi. Jos napsautat linkkejä, sinut voidaan ohjata Yhdysvalloissa sijaitsevaan verkkosivustoon, jonka sisältö on yksinomaan englanniksi.

Microsoftille toimitetut tai Palvelussa julkaistut materiaalit

Microsoft ei vaadi omistusoikeuksia asiakkaan Microsoftille luovuttamaan aineistoon (mukaan lukien palautteet ja ehdotukset) tai postita, lataa, syötä tai toimita aineistoa palveluihin tai liittyviin palveluihin yleisön tai minkään julkisen tai yksityisen yhteisön saataville (yksittäin ”lähetys” ja yhteisesti ”lähetykset”). Kuitenkin postittamalla, lataamalla, syöttämällä, tarjoamalla tai lähettämällä (”Postittamalla”) Lähetyksensä asiakas myöntää Microsoftille, sen konserniyhtiöille ja välttämättömille Microsoftin myöntämien käyttöoikeuksien haltijoille luvan käyttää asiakkaan Lähetystä Internet-liiketoimintojensa yhteydessä (mukaan lukien rajoituksetta kaikki Microsoft-palvelut), mukaan lukien rajoituksetta käyttöoikeuden kopioida, levittää, välittää, esittää tai näyttää julkisesti, jäljentää, editoida, kääntää ja muokata asiakkaan Lähetystä, julkaista asiakkaan nimen Lähetyksen yhteydessä sekä oikeuden myöntää näitä oikeuksia edelleen kenelle tahansa Palvelujen tarjoajalle.

Asiakkaan Lähetyksen käytöstä ei tämän sopimuksen mukaisesti makseta mitään korvausta. Microsoftilla ei ole mitään velvollisuutta postittaa tai käyttää asiakkaan toimittamaa Lähetystä, ja Microsoftilla on oikeus poistaa asiakkaiden Lähetyksiä milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Postittamalla Lähetyksen asiakas takaa ja vakuuttaa omistavansa Lähetyksensä kaikki oikeudet tai muuten hallitsevansa niitä näiden Käyttöehtojen mukaisesti, mukaan lukien muun muassa kaikki Lähetysten tarjoamiseen, postittamiseen, lataamiseen, syöttämiseen tai lähettämiseen vaadittavat oikeudet.

Yllä mainittujen takuiden ja vastuiden lisäksi postittamalla kuvia tai valokuvia sisältävän tai muuten osittain tai kokonaan kuva-aineistosta koostuvan Lähetyksen (”Kuvat”) asiakas takaa ja on vastuussa siitä, että (a) asiakas omistaa näiden Kuvien tekijänoikeudet tai että tekijänoikeuksien omistaja on antanut asiakkaalle luvan käyttää Kuvia tai Kuvissa olevaa sisältöä ja/tai muita kuvia vastaavalla tavalla ja samaan tarkoitukseen kuin mitä asiakas käyttää Kuvia itse sekä näiden Käyttöehtojen ja Palvelujen mukaisesti, että (b) asiakkaalla on tarvittavat oikeudet myöntää näiden Käyttöehtojen mukaiset käyttöoikeudet ja siirto-oikeudet ja että (c) kukin mahdollisesti kuvissa esiintyvä henkilö on antanut luvan kuvien käyttöön näiden Käyttöehtojen mukaisesti, mukaan lukien muun muassa Kuvien jakeluun, julkiseen esittämiseen ja kopiointiin. Postittamalla Kuvia asiakas myöntää (a) kaikille yksityisen yhteisönsä jäsenille (tällaisen yksityisen yhteisön jäsenien käytettävissä olevan kunkin tällaisen Kuvan osalta) ja/tai (b) yleisölle (kunkin tällaisen Palveluissa olevan Kuvan osalta, joka on muualla kuin yksityisessä yhteisössä) luvan käyttää asiakkaan Kuvia näiden Käyttöehtojen mukaisesti Palveluiden käytön yhteydessä (mukaan lukien muun muassa tehdä tulosteita ja lahjaesineitä, jotka sisältävät näitä Kuvia) sekä mukaan lukien muun muassa ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja maksuttoman käyttöoikeuden kopioida, jakaa, välittää, esittää tai näyttää julkisesti, jäljentää, editoida, kääntää ja muokata asiakkaan kuvia ilman, että asiakkaan nimi on liitetty kuviin, sekä oikeuden myöntää näitä oikeuksia edelleen kenelle tahansa palvelujen tarjoajalle. Edellä sanotun mukaisella tavalla myönnetyt käyttöoikeudet Kuviin päättyvät silloin, kun asiakas poistaa Kuvat kokonaan Palveluista, jos tällainen oikeuksien päättyminen ei vaikuta Kuvien yhteydessä myönnettyihin käyttöoikeuksiin, jotka on annettu ennen Kuvien poistamista. Asiakkaan kuvien käytöstä ei makseta mitään korvausta.

Tekijänoikeusrikkomukseen liittyvät ilmoitukset ja korvausvaatimusten tekeminen

Yhdysvaltain lain kohdan Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) mukaisesti tekijänoikeusrikkomusilmoitukset tulee lähettää palveluntarjoajan määrittämälle edustajalle. KYSELYT, JOTKA EIVÄT LIITY SEURAAVAAN MENETTELYYN, EIVÄT SAA MITÄÄN VASTAUSTA. Lisätietoja tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksista ja korvausmenettelyistä.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

PALVELUN TÄMÄN ALUEEN LINKIT SAATTAVAT SIIRTÄÄ KÄYTTÄJÄN POIS MICROSOFTIN SIVUSTOLTA. LINKITETYT SIVUSTOT EIVÄT OLE MICROSOFTIN HALLINNASSA, EIKÄ MICROSOFT OLE VASTUUSSA MINKÄÄN LINKITETYN SIVUSTON SISÄLLÖSTÄ, MISTÄÄN LINKITETYN SIVUN LINKISTÄ EIKÄ KYSEISTEN SIVUSTOJEN MUUTOKSISTA TAI PÄIVITYKSISTÄ. MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA VERKKOLÄHETYKSISTÄ TAI MUISTA LÄHETYKSISTÄ, JOTKA OVAT PERÄISIN LINKITETYISTÄ SIVUSTOISTA. MICROSOFT JULKAISEE MAHDOLLISIA LINKKEJÄ VAIN ASIAKKAAN AVUKSI, EIKÄ LINKIN SISÄLTYMINEN TUOTTEESEEN TARKOITA SITÄ, ETTÄ MICROSOFT MILLÄÄN TAVALLA SUOSITTELISI KYSEISTÄ SIVUSTOA.

Pyytämättä lähetettyjä ideoita koskeva käytäntö, oikeuksien pidättäminen ja palaute

MICROSOFT TAI KUKAAN SEN TYÖNTEKIJÖISTÄ EI HYVÄKSY TAI HARKITSE PYYTÄMÄTTÄ LÄHETETTYJÄ IDEOITA, KUTEN IDEOITA UUSISTA MAINOSKAMPANJOISTA TAI MUISTA KAMPANJOISTA TAI UUSISTA TUOTTEISTA TAI TEKNIIKOISTA, PROSESSEISTA, AINEISTOSTA, MARKKINOINTISUUNNITELMISTA TAI UUSISTA TUOTENIMISTÄ. ÄLÄ LÄHETÄ MITÄÄN ALKUPERÄISIÄ TAIDETEOKSIA, NÄYTTEITÄ, DEMOJA TAI MUITA TEOKSIA. TÄMÄN KÄYTÄNNÖN AINOA TARKOITUS ON VÄLTTÄÄ MAHDOLLISIA VÄÄRINKÄSITYKSIÄ TAI KIISTOJA, KUN MICROSOFTIN TUOTTEET TAI MARKKINOINTISTRATEGIAT SAATTAVAT VAIKUTTAA SAMANLAISILTA KUIN MICROSOFTILLE LÄHETETYT IDEAT. ETHÄN SIIS LÄHETÄ PYYTÄMÄTTÄ IDEOITASI MICROSOFTILLE TAI KENELLEKÄÄN MICROSOFTILLA TYÖSKENTELEVÄLLE. JOS LÄHETÄT IDEOITASI HUOLIMATTA SIITÄ, ETTÄ MICROSOFT ON PYYTÄNYT, ETTEI IDEOITA JA AINEISTOA LÄHETETÄ, OTA HUOMIOON, ETTEI MICROSOFT TAKAA MILLÄÄN TAVOIN IDEOIDEN JA AINEISTON KÄSITTELYÄ LUOTTAMUKSELLISINA TAI TEKIJÄNOIKEUKSIN SUOJATTUNA.

Ellei näissä Käyttöehdoissa erikseen muuta mainita, Microsoft ei myönnä asiakkaalle käyttöoikeutta tai minkään muun tyyppisiä oikeuksia patentteihin, osaamiseen, tekijänoikeuksiin, liikesalaisuuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin immateriaalioikeuksiin, joita Microsoft tai siihen liittyvä yksikkö omistaa tai hallitsee, mukaan lukien rajoituksetta nimet, ulkoasut, logot ja vastaavat kohteet. Jos asiakas toimittaa Microsoftille ideoita, ehdotuksia tai palautetta, mukaan lukien rajoituksetta Palveluita, uusia tuotteita, tekniikoita, myynninedistämistä, tuotenimiä, tuotepalautetta ja tuoteparannuksia koskevat ideat (”Palaute”), asiakas luovuttaa Microsoftille maksutta, ilman rojaltien maksuvelvollisuutta tai muuta velvollisuutta, oikeuden tehdä, teettää ja luoda johdannaisteoksia sekä käyttää, jakaa ja kaupallistaa asiakkaan Palautteen miten tahansa ja mitä tahansa tarkoitusta varten. Asiakas ei anna Palautetta, joka on jonkin sellaisen käyttöoikeuden alaista, joka edellyttää, että Microsoft myöntää ohjelmistojensa, tekniikoidensa tai asiakirjojensa käyttöoikeudet kolmannelle osapuolelle siksi, että Microsoft sisällyttää asiakkaan Palautteen niihin.