Jaa


Laskuehdotukset (lomake)

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektin laskut > Projektin laskuehdotukset. Valitse Laskuehdotukset luettelosta, Avaa laskuehdotus.

–TAI–

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Kaikki projektit. Valitse ToimintoruudunHallinta-välilehden Laskutus-ryhmässä Laskuehdotukset. Valitse Laskuehdotukset luettelosta, Avaa laskuehdotus.

–TAI–

Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Projektisopimukset. Valitse ToimintoruudunYlläpidä-välilehden Laskutus-ryhmässä Laskuehdotukset. Valitse Laskuehdotukset luettelosta, Avaa laskuehdotus.

Tässä aiheessa on sisältöä Microsoft Dynamics AX:n aiemmista versioista, joka on ihmiskääntäjän kääntämää. Osia tästä aiheesta on käännetty käännöskoneen avulla ilman ihmiskääntäjän tekemää tarkistusta. Aihe tarjotaan "sellaisenaan" eikä sen virheettömyyttä voida taata. Se saattaa sisältää sanastoon, lauseoppiin tai kielioppiin liittyviä virheitä. Microsoft ei vastaa mistään epätarkkuuksista, virheistä tai vahingoista, joita tämän aiheen virheelliset käännökset tai aiheen käyttö aiheuttavat.

Tämän lomakkeen avulla voit luoda ja muokata projektin laskuehdotukset. Valitse , laskuehdotus on proformalaskun laskutettaville projektitapahtumille. Luodessasi laskuehdotuksen, voit valita joidenkin tai kaikkien projektitapahtumat on kirjattu projektiin viimeinen projektilaskun jälkeen. Voit myös lisätä rivien summille, jotka on säilyttää projektilaskuihin edellisen maksuja asiakkaalta.

- Luodessasi laskuehdotuksen aika ja materiaali, projektin, voit muokata rivien laskuehdotuksen myyntihinta. Voit myös lisätä uusia projektitapahtuman maksujen laskuehdotukseen.

Tätä lomaketta käytettävät tehtävät

Luo ja kirjaa laskuehdotukset

(DNK) Create and post a project invoice for a public sector customer

Luo lasku aika-ja materiaaliprojektille

Hyvitä projektien laskutetut summat

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa taulukoissa kuvaillaan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Aa615408.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifVälilehtien (pikavälilehdet)

Välilehti

Kuvaus

Laskutusehdotuksen otsikko

Näyttää projektinumeron, lähde- ja laskuehdotuksen myyntivaluutan rahoitus projektin

Laskuehdotustapahtumien yhteenvedot

Laskusumman epäsuorat kustannukset, jotka sisältyvät kustannukset, jotka on liitetty laskusumman sekä mahdollinen summa, joka on pidätetty tai asiakkaan ja projektin laskutuksen säännön säilyttää yhteenveto.

Huomautus

Tämä välilehti näkyy vain, jos projektiin on liitetty laskutuksen säännön. Välilehti näkyy laskuehdotukset, jotka on luotu tuotteen versioissa ei ole aiempi kuin .

Laskuehdotustapahtumat

Tarkastele laskuehdotuksen tapahtumatyypeittäin lisätietoja. Tuntien, kulujen, maksujen ja nimikkeitä, kuten tapahtumatyypit näkyvät valittu laskuehdotus.

Aa615408.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifPainikkeiden (toimintoruudun)

Painike

Kuvaus

Muokkaa

Muokkaa valittu laskuehdotus.

Laskuehdotus

Avaa Luo laskuehdotus lomakkeen, jossa voit luoda uuden laskuehdotuksen valittuun projektiin.

Laskuehdotus laskutussäännöstä

Avaa Luo laskuehdotus lomake, jossa voit luoda uuden laskuehdotuksen valitulle projektille, jos projektiin on liitetty laskutuksen säännön. Saat lisätietoja laskutuksen säännöistä Tietoja laskutussäännöistä.

Kirjaa

Kirjaa lasku. Laskun kirjaamisen jälkeen voit tulostaa ja lähettää asiakkaalle.

Arvonlisävero

Avaa Tilapäiset arvonlisäverotapahtumat lomakkeen, jossa voit tarkastella arvonlisäveron, joka lasketaan laskuehdotuksessa valittujen rivien määrä.

Maksusuunnitelma

Tarkastele tai Muokkaa laskuehdotuksen maksusuunnitelman tietoja.

Summat

Näytä valittu laskuehdotus kokonaissummat. Summat ovat rahtikulut ja muut kulut, jotka on määritetty laskuehdotusrivejä kumulatiivinen näkymä.

Aa615408.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifPainikkeiden (pikavälilehdet)

Painike

Kuvaus

Näytä tiedot

Avaa tietoja tapahtumalomake tapahtumatyyppi, jolla voit tarkastella kustannuksen hinta ja muita valitun tapahtumarivin tietoja.

Epäsuorat komponentit 
(Valitse Tunti pikavälilehdessä)

Avaa Epäsuoran komponentin tapahtuma lomake, jossa voit tarkastella epäsuorien kustannusten kohdistuksen valittuihin tapahtumiin.

Luo maksut

Avaa Luo maksut lomake, jossa voit luoda maksutapahtuma ja lisätä laskuehdotuksen.

Aa615408.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifKentät

Kenttä

Kuvaus

Laskuehdotus

Laskuehdotuksen tunnus.

Laskun päivämäärä

Laskuehdotuksen päivämäärää.

Projektisopimuksen tunnus

Projektisopimus, joka on liitetty laskuehdotuksen tunnus.

Lasku

Projektilaskun tunnus. Laskunumeroiden määritetään automaattisesti, kun kirjaat laskuehdotus.

Rahoituslähde

Asiakkaan tai toisen osapuolen, kuka maksaa projektin.

Laskutussääntö

Määritetty laskutuksen säännön tunnusnumero.

Laskutettu summa

Kokonaissumma päivämäärään myyntilaskuihin ilman valittu laskuehdotus.

Laskurivin summa

Laskuehdotuksen suoraan tapahtumien määrän.

Epäsuorat kustannukset

Epäsuorien tapahtumien summa Laskuehdotukselle. Epäsuorat kustannukset lasketaan tunnit, jotka on kirjattu projektiin työntekijöiden, jotka on liitetty epäsuorien kustannusten perusteella. Katso lisätietoja siitä, miten epäsuorat kustannukset liitettävä työntekijä Epäsuorien kustannusten osan ryhmän assignment rules (lomake).

Pidätysprosentti

Anna maksun, joka asiakkaan pidättää laskuehdotus. Summa Asiakkaalta pidätettävä summa kenttä lasketaan tämän prosenttiosuuden.

Asiakkaalta pidätettävä summa

Summa, joka asiakkaan pidättää laskun maksun. Summa lasketaan prosenttiluku, jonka syötät Pidätysprosentti kenttä. Voit muokata summa.

Laskurivin summa

Myynnin kokonaisarvo suoraan ja epäsuorien kustannusten sen jälkeen, kun kaikki pidätetty summat vähennetään.

Laskun muoto

Valitse muoto, jossa lasku tulostetaan. Voit tulostaa kaikki rivit, yhteenvedon tai rivin summan yhteenvedon projektiluokka.

Myyntivaluutta

Joka on määritetty rahoituslähde myyntivaluutta.

Projektipäiväys

Päivämäärä, jona tapahtuma on kirjattu kirjanpitotileille.

Projektiluokka

Tapahtuma on liitetty projektiluokka.

Tehtävä

Tapahtuman projektitehtävän nimi. Tehtävä on tehtävä, joka on määritetty projektin tai aliprojektin.

Resurssi

Työntekijän tai toimittaja, joka lisätään tapahtuman projektin nimi.

Määrä/Tunnit

Määrä, tapahtuman yksikkömäärä.

Yksikköhinta

Tunti- tai tapahtuman yksikön myyntihinta.

Valitse , voit muuttaa yksikköhintaa. Jos valitulle projektille on määritetty budjetin, muunnettuja arvo budjetin tarkastus.

Rivisumma

Myynnin kokonaisarvo tapahtuman. Arvo lasketaan määrä * yksikköhinta.

Valitse , voit muokata myynnin kokonaisarvo. Jos valitulle projektille on määritetty budjetin, muunnettuja myyntiarvo on budjetin tarkastus.

Rivikohtainen

Valittu valintaruutu osoittaa, että kullekin laskuriville sähköisen laskutuksen dimensiotili on määritettävä.

Jos valintaruudun valinta poistetaan, laskun ylätunnisteeseen sähköisen laskutuksen dimensiotili on määritettävä.

Huomautus

(DNK) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Tanskassa.

Dimensiotili

Laskun otsikon dimensiotili. Tätä tiliä käytetään sähköisessä laskutuksessa.

Huomautus

(DNK) Tämä ohjausobjekti on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Tanskassa.

Lisätietoja

Tietoja laskuehdotuksista

Muuta projektien tapahtumat

Oikaise tapahtumat

Luo Laskuehdotus (lomake)

Luo laskuehdotukset, projektit, joissa on laskutuksen säännöt (lomake)

Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).