Jaa


Luo ja kirjaa laskuehdotukset

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Laskuehdotus on alustava lasku, jonka voi tarkistaa, ennen kuin projektitapahtumista luodaan myyntilasku. Tässä ohjeaiheessa kuvataan, kuinka voit luoda laskuehdotuksen sellaisille kirjatuille projektitapahtumille, jotka ovat laskutettavissa asiakkaalta. Voit myös lisätä asiakkaan ennakkomaksun tai asiakkaalta pidätetty summan laskuehdotukseen.

Jos käytät , voit muokata laskuehdotuksen rivien myyntihintaa ja lisää maksusumman laskuehdotukseen. Laskuehdotuksen kirjatessasi myyntihinta ja maksusumma lisätään projektitapahtumiin. Kohdassa "muokkaa rivejä laskuehdotuksessa ," myöhemmin tässä ohjeaiheessa.

Luo laskuehdotus

Voit luoda laskuehdotuksen kaikille laskutettaville projektitapahtumille, joiden tila on Kirjatut ja tapahtumille, joiden tila on Valittu hyvityslaskua varten.

Luo laskuehdotus seuraavia ohjeita noudattamalla:

 1. Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektin laskut > Projektin laskuehdotukset. Valitse Laskuehdotukset-luettelon toimintoruudussaLaskuehdotus. Jos laskutuksen säännöt on määritetty projektiin, valitse Laskuehdotus laskutussäännöstä.

  –TAI–

  Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Kaikki projektit. Valitse tai avaa projekti, jolle haluat luoda laskuehdotuksen. Valitse ToimintoruudunHallinta-välilehden Uusi-ryhmässä Laskuehdotus.

  –TAI–

  Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektit > Projektisopimukset. Valitse tai avaa projektisopimus, jolle haluat luoda laskuehdotuksen. Valitse ToimintoruudunYlläpidä-välilehden Uusi-ryhmässä Laskuehdotus.

 2. Luo laskuehdotus-lomakkeessa kirjoita projektisopimus ja projekti, jolle haluat luoda laskuehdotuksen.

  Huomautus

  Jos avaat laskuehdotuslomakkeen projektin sopimuslomakkeen tai projektilomakkeen avulla, valitun projektin tai projektisopimuksen projektisopimusnumero, projektinumero ja rahoituslähde syötetään automaattisesti laskuehdotuslomakkeeseen.

 3. Jos luot laskuehdotuksen projektille, johon laskutuksen sääntöjä ei ole liitetty, voit valita laskutusmenetelmän. Valitse Luo laskuehdotus -lomakkeessa Laskutusmenetelmä -kentässä laskuehdotukseen sisällytettävät tapahtumatyypit.

  • Laskut – Sisällytä laskutettavaksi valmiit tapahtumat, jotka on kirjattu kirjauskansioista tai muista asiakirjoista.

  • Hyvityslaskut – Sisällytä tapahtumat, jotka sisältyivät alkuperäiseen laskuun ja on nyt päivitettävä hyvityslaskulla.

  • Molemmat – Sisällytä sekä laskut että hyvityslaskut ehdotukseen.

 4. Valitse Valitse tapahtumat -kenttäryhmästä asiakaslaskuun sisällytettävät tapahtumatyypit.

 5. Jos haluat sisällyttää laskuun myyntitilausrivejä laskuehdotukseen, valitse Myyntitilausrivi -valintaruutu. Valitse sitten Päivitä nimikkeen määrä-kentässä myyntitilausprosessin vaihe, jossa nimikemäärät tulisi päivittää laskuehdotuksessa.

 6. Valitse projektin päivämääräväli ja laskutuspäivämäärä ja valitse sitten Etsi.

 7. Valitse luettelossa laskuehdotukseen sisällytettävät projektitapahtumat.

 8. Valitse Täsmäytys asiakkaan ennakkomaksuihin -luettelossa laskuehdotukseen sisällytettävät asiakkaan ennakkomaksut.

  Valinnainen: Jos haluat sisällyttää vain osan asiakkaan ennakkomaksuista, valitse asiakkaan ennakkomaksurivi ja valitse sitten Jaa käteisennakon summa. Kirjoita käytettävä määrä Jaa asiakkaan ennakkomaksutapahtumat-lomakkeen Jakosumma-kenttään. Tämä summa vähennetään laskuehdotuksen projektitapahtumien myyntiarvosta. Napsauta OK.

 9. Valitse Luo laskuehdotus -lomakkeesta OK.

 10. Katsele ja muokkaa Laskuehdotukset-lomakkeen laskuehdotukseen sisällytettäviä tapahtumia. Kirjaa laskuehdotus Toimintoruudussa valitsemalla Toiminnot -ryhmässä Kirjaa.

Huomautus

Voit avata Luo laskutusehdotukset -lomakkeen Kausittainen -osasta aluesivulta Projektinhallinta ja kirjanpito:ssa. Jos avaat lomakkeen tästä toimipaikasta, voit suodattaa lomakkeen tapahtumat ja luoda sitten laskuehdotuksia useille projekteille samalla kertaa.

Muokkaa laskuehdotuksen rivejä -järjestelmässä

:ssa voit muokata rivien myyntiarvon kirjaamattomaan laskuehdotukseen. Voit myös lisätä maksun kirjaamattomaan laskuehdotukseen. Arvonlisävero tarvittaessa oikaistaan muunnetuille riveille. Jos projektille on otettu käyttöön budjetin tarkistukset, myös projektille määritetyt budjettirajoitukset voivat rajoittaa laskuehdotusrivien muokkauksia.

Huomautus

Et voi muokata sellaisen rivin myyntiarvoa, joka lisättiin hyvityslaskulta.

Muokkaa laskuehdotuksen rivejä seuraavia ohjeita noudattamalla:

 1. Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Projektin laskut > Projektin laskuehdotukset. Avaa laskuehdotus, jonka tila on Avoin.

 2. Muokkaa Laskuehdotukset -lomakkeessa rivien yksikkömyyntihintaa seuraavien vaiheiden avulla:

  1. Valitse Laskuehdotustapahtumat-pikavälilehden Oikaise tapahtumat.

  2. Valitse Oikaisupäivä-kentässä oikaisun kirjauspäivämäärä ja napsauta OK.

  3. Muokkaa Oikaisut -lomakkeen alemmassa ruudussa soveltuvia arvoja.

  4. Valinnainen: Voit automaattisesti varmistaa, että ongelmia ei ole oikaistulla rivillä. Valitse Tarkistus suorittaaksesi varmistusprosessin.

  5. Kirjaa oikaisu projektikirjauskansiona napsauttamalla Kirjaa.

 3. Lisää Laskuehdotukset -lomakkeessa maksut käyttämällä seuraavia vaiheita:

  1. Valitse Laskuehdotustapahtumat-pikavälilehden Luo maksut.

  2. Valitse Luo maksukirjauskansio -lomakkeessa projektin, luokan, valuutan ja summan maksut. Voit myös lisätä kuvaus.

  3. Napsauta OK.

Lisätietoja

Luo Laskuehdotus (lomake)

Luo laskuehdotukset, projektit, joissa on laskutuksen säännöt (lomake)

Laskuehdotukset (lomake)

Laskuehdotusten kirjaaminen (lomake)