Jaa


Numerosarjan esittely

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

-numerosarjoja käytetään luettavien, yksilöllisten tunnisteiden luomiseen päätietojen tietueille, ja transaktiotietueille, jotka vaativat tunnisteet. Tunnisteen vaativaa päätiedon tietuetta tai tapahtumatietuetta kutsutaan nimellä viite.

Ennen kuin voit luoda Microsoft Dynamics AX:n viitteelle uusia tietueita, määritä numerosarja ja liitä se viitteeseen. Suosittelemme, että käytät lomakkeita kohdassa Organisaation hallinto numerosarjojen määrittämiseen. Jos moduulikohtaiset asetukset ovat pakollisia, voit käyttää parametrilomaketta moduulissa moduulin numerosarjan viitteiden määrittämiseksi. Esimerkiksi kohdissa Myyntireskontra ja Ostoreskontra voit määrittää numerosarjaryhmiä tiettyjen numerosarjojen varaamiseksi tietyille asiakkaille tai toimittajille.

Kun määrität numerosarjan, sinun on määritettävä alue, joka määrittää, mitkä organisaatio käyttää numerosarjaa. Vaikutusalue voi olla Yhteiset ominaisuudet, Yritys, Oikeushenkilö tai Toimintayksikkö. Jos käytät sovellusta , kenttä Toimintayksikön tyyppi on myös käytettävissä. Yritys ja yrityksen vaikutusalue voidaan yhdistää Kirjanpidon vuosikalenterin kausi -ominaisuudessa vieläkin tarkempien numerosarjojen luomiseksi.

Huomautus

Jos käytössä on tai , Yritys-alue sisältää myös virtuaaliyritykset. Et voi käyttää moduulikohtaisia lomakkeita numerosarjojen määrittämiseen virtuaaliyrityksille. Sinun on käytettävä Organisaation hallinto -ominaisuuden lomakkeita sen sijaan.

Numerosarjan muodot koostuvat segmenteistä. Numerosarjat, joiden vaikutusalue on muu kuin Yhteiset ominaisuudet, voivat sisältää osia, jotka vastaavat vaikutusaluetta. Esimerkiksi numerosarja, jonka vaikutusalue on Oikeushenkilö, voi sisältää yrityssegmentin. Liittämällä vaikutusaluesegmentin numerosarjan muodossa voit tunnistaa tietyn tietueen vaikutusalueen katsomalla sen numero.

Huomautus

Käytettävissä olevat käyttöalueet riippuvat viitteestä jolle olet määrittämässä numerosarjaa. Yhteiset ominaisuudet -alue on vain joidenkin viitteiden käytettävissä. Jos haluat selvittää, voiko viite käyttää jaettua aluetta, valitse alue ja viite Segmentin konfigurointi-lomakkeella. (Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Tavallinen > Numerosarjat > Segmentin konfigurointi.) Jos vaikutusalueen segmentti näkyy Segmentit-luettelossa, valittua viitettä ei voi käyttää jaetulla vaikutusalueella.

Mukauttaminen on pakollista, jos haluat muuttaa viitteen vaikutusaluetta. Lisätietoja numerojärjestyksien yksilöllistämisestä on Using the Enhanced Number Sequence Framework (White paper):ssa.

Segmenttien, jotka vastaavat alueita, numerosarjamuodot voivat sisältää Vakio ja Aakkosnumeerinen -segmentit. Vakio -segmentti sisältää numeroita, kirjaimia tai symboleja, jotka eivät muutu. Aakkosnumeerinen-segmentti sisältää joukon kirjaimia tai numeroita, jotka lisääntyvät aina, kun numeroa käytetään. Käyttää ristikkomerkkiä (#) edustamaan kasvavia numeroita ja et-merkkiä (&) edustamaan kasvavia kirjaimia. Esimerkiksi muodon #####_2014 avulla luodaan sarja 00001_2014, 00002_2014 jne.

Numerosarjaesimerkit

Seuraavissa esimerkeissä näytetään, kuinka segmenttejä käytetään numerosarjamuotojen luomiseen. Erityisesti esimerkit osoittavat alueen segmenttien vaikutuksen.

Hh209457.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifKuluraportin numerot

Seuraavassa esimerkissä kuluraportin numerot määritetään yritykselle, jonka nimi on CS.

Alue: Matkalaskut

Viite: Kuluraportin numero

Alue: Oikeushenkilö

Oikeushenkilö: CS

Segmentit

Segmenttityyppi

Arvo

Segmentti 1

Oikeushenkilö

CS

Segmentti 2

Vakio

–KULU–

Segmentti 3

Aakkosnumeerinen

####

Esimerkki muotoillusta numerosta: CS-KULU-0039

Voit myös määrittää vastaavan numerosarjamuodon muihin yrityksiin. Jos vaihdat vain esimerkiksi RW-yrityksen yritys-segmentin arvon, muotoiltu numero on RW-KULU-0039. Voit myös vaihtaa koko numerosarjamuodon muihin yrityksiin. Nyt voit esimerkiksi ohittaa yrityksen vaikutusalueen segmentin ja luoda muotoillun numeron, kuten Exp-0001.

Hh209457.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifMyyntitilausnumerot

Seuraavassa esimerkissä myyntitilausnumerot määritetään yritystunnukselle CEU.

Alue: Myynti

Viite: Myyntitilaus

Alue: Yritys

Yritys: CEU

Segmentit

Segmenttityyppi

Arvo

Segmentti 1

Vakio

MT-

Segmentti 2

Aakkosnumeerinen

####

Esimerkki muotoillusta numerosta: MT-0029

Vaikka vaikutusalueen segmenttiä ei ole sisällytetty muotoon, numerointi käynnistyy uudelleen jokaisen yrityksen tunnuksen kohdalla. Jos käytät samaa muotoa kaikille yrityksen tunnuksille, samoja numeroita käytetään kussakin yrityksessä. Esimerkiksi myyntitilausta SO-0029 käytetään jokaisessa yrityksessä. Voit myös vaihtaa koko numerosarjamuodon muuhun yritystunnukseen.

Hh209457.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifOstoehdotuksen numerot

Seuraavassa esimerkissä ostoehdotusnumerot ovat organisaation laajuisia.

Alue: Osto

Viite: Ostoehdotus

Alue: Yhteiset ominaisuudet

Segmentit

Segmenttityyppi

Arvo

Segmentti 1

Vakio

Tarv.

Segmentti 2

Aakkosnumeerinen

####

Esimerkki muotoillusta numerosta: Rek0052

Alue on Yhteiset ominaisuudet, joten numerosarjan muotoa käytetään koko organisaatiossa. Et voi määrittää erilaisia numerosarjamuotoja organisaation eri osille.

Numerosarjojen suorituskykyyn liittyviä tietoja

Mieti seuraavia tietoja siitä, miten numerosarjat määritys voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn, ennen kuin määrität numerosarjoja.

Hh209457.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifJatkuvat ja ei-jatkuvat numerosarjat

Numerosarjat voivat olla jatkuvia tai ei-jatkuvia. Jatkuva numerosarja ei ohita yhtäkään numeroa, mutta numeroita ei voi käyttää peräkkäin. Ei-jatkuvien numerosarjojen numerot käytetään sarjassa, mutta numerosarja voi ohittaa numeroita. Jos esimerkiksi käyttäjä peruuttaa tapahtuman, numero luodaan mutta sitä ei käytetä. Jatkuvassa numerosarjassa sitä numeroa kierrätetään myöhemmin. Numerosarjassa, joka ei ole jatkuva numerosarja, numeroa ei käytetä.

Ulkoiset asiakirjat, kuten ostotilaukset, myyntitilaukset ja laskut, vaativat tavallisesti jatkuvat numerosarjat. Kuitenkin jatkuvat numerosarjat saattavat heikentää järjestelmän vasteaikaa, koska järjestelmän on pyydettävä numeroa tietokannasta aina, kun uusi asiakirja tai tietue luodaan.

Jos käytät jatkuvaa numerosarjaa, voit ottaa käyttöön Esijako:n Suoritus-pikavälilehdessä Numerosarjat -lomakkeessa. Kun määrität ennalta kohdistettavan numeroiden määrän, järjestelmä valitsee numerot ja tallentaa ne muistiin. Uudet numerot pyydetään tietokannasta vasta sitten, kun esijaettu määrä on käytetty.

Elleivät säännökset vaadi jatkuvien numerosarjojen käyttöä, suosittelemme, että käytät ei-jatkuvia numerosarjoja paremman suorituskyvyn vuoksi.

Hh209457.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifAutomaattinen numerosarjojen puhdistus

Järjestelmä ei voi kierrättää numeroita automaattisesti jatkuvia numerosarjoja varten sähkökatkoksen, sovellusvirheen tai muun odottamattoman vian takia. Voit suorittaa vapautusprosessi manuaalisesti tai automaattisesti palauttaaksesi menetetyt numerot.

Mieti palvelimen käyttö puhdistusprosessin suunnittelussa. On suositeltavaa suorittaa vapautus erätyönä hiljaisena aikana.

Lisätietoja

Numerosarjat (lomake)